ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纸张

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纸张-, *纸张*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸张[zhǐ zhāng, ㄓˇ ㄓㄤ, / ] paper, #16,901 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The agents slipped part of the sample of the paper to their contact man.[CN] 特工偷偷把一部分纸张样品给了对接人 T-Men (1947)
Pardon me for saying, but it's kind of poor paper.[CN] 我说句话请不要介意, 纸张很差 T-Men (1947)
The informer had promised to turn over a clean sample of the paper... being used by a counterfeit gang.[CN] 线人答应移交一个伪钞团伙... 使用的纸张样本 T-Men (1947)
The following periodicals will be suppressed, with confiscation of paper-stocks:[CN] 以下期刊将被查禁,并没收所有纸张 Baltic Deputy (1937)
You said you'd help me with this awful bookkeeping... get rid of that stack of papers, and and then, when everything was all clear... we'd be married.[CN] 你要帮我算账 帮我装订纸张 当所有的事情都做完后 The Woman on the Beach (1947)
And those papers are not just forms and statistics and claims for compensation.[CN] 纸张不只是 索偿表格及数据 Double Indemnity (1944)
Paper isn't good.[CN] 纸张不怎么样 T-Men (1947)
Paper's excellent. Very good![CN] 纸张很棒,非常棒! T-Men (1947)
Paper drives.[CN] 那时,纸张紧俏 It's a Wonderful Life (1946)
If we could just get a clean sample for lab analysis.[CN] 如果我们能弄到一份纸张样品送去实验室分析该多好 T-Men (1947)
You just want to see what the plates will do to your paper.[CN] 你只是想看看纸张印出来的效果如何 T-Men (1947)
He was supposed to meet with me and give me a clean paper sample for $500.[CN] 他本来要跟我见面然后给我纸张样本换500美元 T-Men (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top