ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idle

AY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idle-, *idle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idle(adj) เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
idle(adj) ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งไร้สาระ, Syn. frivolous, silly, trivial
idle(adj) ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน, Syn. unoccupied
idle(vi) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: อยู่ว่างๆ, Syn. loaf, shirk, slack
idle(vt) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loaf, shirk, slack
idler(n) คนเกียจคร้าน, See also: คนขี้เกียจ, Syn. drone, loafer, lounger
idleness(n) ความเกียจคร้าน, See also: ความขี้เกียจ, Syn. indolence, laziness
idle away(phrv) สตาร์ทรถทิ้งไว้, Syn. fiddle away, fool away
idle about(phrv) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า, Syn. mess about
idle around(phrv) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า, Syn. mess about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน, ว่าง, เฉย ๆ , เกียจคร้าน, อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล, ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไร้สาระ, หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์, เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ , ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
idler(ไอ'ดฺเลอะ) n. คนเกียจคร้าน
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า, สายบังเหียน, สิ่งควบคุม, สิ่งรั้ง, สายรั้ง, สิ่งบังคับการหมุน, เชือกหรือโซ่ผูกเรือ, การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน, ควบคุม, เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
sidle(ไซ'เดิล) vi. เคลื่อนไปทางข้าง, เอียงตัว, เอียงข้าง, เดินข้าง, เดินเอียง. vt. ทำให้เดินข้าง. n. การเอาข้างเดิน
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน, ปลด, ปล่อย, ทำให้ผ่อนคลาย, ไม่ควบคุม

English-Thai: Nontri Dictionary
idle(adj) เกียจคร้าน, อยู่เฉยๆ, ไร้ผล, ไม่มีธุระ
idle(vt) เดินทอดน่อง, ปล่อยเวลา, อยู่ว่าง
idleness(n) ความเกียจคร้าน, การอยู่ว่างๆ, การผลาญเวลา
idler(n) คนเกียจคร้าน, คนเหลวไหล, คนเอื่อยเฉื่อย
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า, รั้งบังเหียน
sidle(vi) เลียบ, หันด้านข้าง, เดินเอียง, เอียงข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idleเดินเครื่องเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
idle and disorderly personคนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle jet; pilot jet; slow-running jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiterตัวกำจัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiter capฝาตัวจำกัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle mixtureไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle portช่องน้ำมันเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle speedอัตราเร็วเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
idle speedอัตราเร็วเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idle[ไอ'เดิล] -
idle screw(n) สกรูเดินเบา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
You're not going to be Missish now, and pretend to be affronted by an idle report?ลูกไม่ได้กำลังกลายเป็น "มิสซิส" ตอนนี้หรอก และไม่ต้องแกล้งว่าโดนสบประมาทด้วยจดหมายเหลวไหลนี้ Episode #1.6 (1995)
Um... No idle chatterห้ามคุย Spirited Away (2001)
Soldiers will fall prey to idle palace gossip.ทหารตกเป็นเหยื่อ... ของเรื่องซุบซิบในปราสาท The Scorpion King (2002)
How is this idle news?ข่าวนี้เป็นข่าวไร้สาระได้อย่างไร? Episode #1.8 (2006)
And in the blue corner, our hero and man of justice who said no to being idle to Kang Taewook's unacceptable behavior, our very own Jjang!และมุมน้ำเงิน ฮีโรของเรา ผู้รักความยุติธรรม คนที่ปฎิเสธที่จะปล่อยให้... . พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของ คง เท วุก จาง ของเรา! Fly, Daddy, Fly (2006)
- Like an idle king. - You have no right!เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่... The Mark of Nimueh (2008)
No idle chitchat.ไม่มีการคุยเล่นไร้สาระ The Bank Job (2008)
That we can't win, and you're content to just sit idle by Until figgins cancels the club.พวกเธอได้แต่นั่งเฉยๆ รอให้ ผอ.ปิดชมรม Mattress (2009)
- Oh, I got to get back to work. Dad's not a big fan of idle hands.โอ้ ฉันต้องกลับไปทำงาน พ่อไม่ชอบพวกอู้งาน If I Had a Hammer (2009)
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง Playing Cards with Coyote (2009)
And that is nothing but idle gossip.และนั่นไม่เห็นมีอะไรนอกจากคำนินทา Beauty and the Beast (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idleAvoid those men who are idle.
idleBe a man ever so rich, he mustn't be idle.
idleBut that he was idle, he would have succeeded.
idleDo not idle away your youth or you will regret it later.
idleHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
idleHe consumed much of each day in idle speculation.
idleHe did not repent of his idleness till he failed in the examination.
idleHe dismissed his secretary, who was very idle.
idleHe idled away a whole day.
idleHe idles away his time.
idleHe idles away the time.
idleHe is ashamed of being idle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก(adj) mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
เกียจคร้าน(adj) lazy, See also: idle, inactive, indolent, Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน, Ant. ขยัน, ขยันขันแข็ง, Example: คนที่มีเวลาว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร เป็นคนเกียจคร้านบ้าง เป็นคนที่ไม่ฉลาดบ้าง ถึงต้องจัดให้เวลาว่างนี้เป็นประโยชน์, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใดๆ
ขี้เกียจ(adj) lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: ครูส่วนใหญ่มักไม่ชอบเด็กขี้เกียจเป็นธรรมดาอยู่แล้ว, Thai Definition: ไม่อยากทำงาน
ขี้ปาก(n) gossip, See also: idle talk, rumor, Syn. คำนินทา, Example: ด้วยความจำเป็นและกลัวขี้ปากชาวบ้านแม่จึงจำต้องรับหนูไปอยู่ด้วย, Thai Definition: คำที่พูดนินทากันหรือกล่าวอ้างถึงในทางที่ไม่ดี
ขี้เกียจ(v) lazy, See also: idle, Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว, Ant. ขยัน, Example: เมียของเขาขี้เกียจจะตาย จนเขาออกปากบ่นอยู่เรื่อย, Thai Definition: ไม่อยากทำงาน
หยิบหย่ง(adj) idle, See also: frivolous, Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย, Example: หากไม่สอนให้ให้เด็กรู้จักค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนหยิบหย่ง สุรุ่ยสุร่าย จมไม่ลง, Thai Definition: ไม่เอาการเอางาน
ทุนนอน(n) frozen capital, See also: idle capital (fund, money) frozen capital, Thai Definition: เงินทุนประจำที่ได้ดอกผลเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[banghīen] (n) EN: rein ; bridle  FR: bride [ f ] ; rêne [ f ]
เก[kē] (adj) EN: mischievous ; naughty ; idle  FR: tordu (fam.)
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (n) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person  FR: fainéant [ m ] ; feignant [ m ]
ขี้เกียจ[khīkīet] (adj) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive  FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้ปาก[khīpāk] (n) EN: gossip ; idle talk ; rumor  FR: commérages [ mpl ] ; rumeur [ f ]
โคมลอย[khōmløi] (adj) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle  FR: non fondé ; injustifié
ความเฉื่อยชา[khwām cheūaychā] (n) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia  FR: paresse [ f ] ; fainéantise [ f ] ; indolence [ f ] ; inertie [ f ]
เกียจ[kīet] (adj) EN: lazy ; idle ; indolent  FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[kīetkhrān] (adj) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent  FR: paresseux ; oisif
กินนอน[kin-nøn] (v, exp) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness  FR: ne rien faire que manger et dormir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IDLE AY1 D AH0 L
IDLED AY1 D AH0 L D
IDLER AY1 D AH0 L ER0
IDLER AY1 D L ER0
IDLES AY1 D AH0 L Z
IDLEMAN AY1 D AH0 L M AH0 N
IDLENESS AY1 D AH0 L N AH0 S
IDLEWILD AY1 D AH0 L W AY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idle (v) ˈaɪdl (ai1 d l)
idled (v) ˈaɪdld (ai1 d l d)
idler (n) ˈaɪdlər (ai1 d l @ r)
idles (v) ˈaɪdlz (ai1 d l z)
idlers (n) ˈaɪdləz (ai1 d l @ z)
idlest (j) ˈaɪdlɪst (ai1 d l i s t)
idleness (n) ˈaɪdlnəs (ai1 d l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] idle; lazy; negligent; careless, #5,138 [Add to Longdo]
懒惰[lǎn duò, ㄌㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] idle; lazy, #14,954 [Add to Longdo]
空闲[kòng xián, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] idle; free time; leisure, #20,628 [Add to Longdo]
闲散[xián sǎn, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄢˇ, / ] idle, #28,992 [Add to Longdo]
闲人[xián rén, ㄒㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] idle person; person with leisure, #30,508 [Add to Longdo]
闲谈[xián tán, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] idle talk; empty gossip, #35,981 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idle; surname Yi, #36,383 [Add to Longdo]
游手好闲[yóu shǒu hào xián, ㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄏㄠˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] idle about, #43,441 [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones, #53,602 [Add to Longdo]
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor, #66,378 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallentgelt { n }idle time compensation [Add to Longdo]
Blindleistung { f } [ electr. ]idle power; reactive power [Add to Longdo]
Blindstrom { m } [ electr. ]idle current [Add to Longdo]
Geschwätz { n }; unnützes Gerede; leeres Geredeidle talk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだうだ[udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[guutara ; gu-tara] (n, adj-na, adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
ごろごろ[gorogoro] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
アイドゥルネス;アイドルネス[aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[aidoruintaraputo] (n) { comp } idle interrupt [Add to Longdo]
アイドルキャピタル[aidorukyapitaru] (n) idle capital [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
アイドルコスト[aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN) [Add to Longdo]
遊休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, a. [Compar. {Idler}; superl. {Idlest}.] [OE. idel,
   AS. [imac]del vain, empty, useless; akin to OS. [imac]dal, D.
   ijdel, OHG. [imac]tal vain, empty, mere, G. eitel, Dan. & Sw.
   idel mere, pure, and prob. to Gr. ? clear, pure, ? to burn.
   Cf. {Ether}.]
   1. Of no account; useless; vain; trifling; unprofitable;
    thoughtless; silly; barren. "Deserts idle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every idle word that men shall speak, they shall
       give account thereof in the day of judgment. --Matt.
                          xii. 36.
    [1913 Webster]
 
       Down their idle weapons dropped.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This idle story became important.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Not called into active service; not turned to appropriate
    use; unemployed; as, idle hours.
    [1913 Webster]
 
       The idle spear and shield were high uphing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not employed; unoccupied with business; inactive; doing
    nothing; as, idle workmen.
    [1913 Webster]
 
       Why stand ye here all the day idle?  --Matt. xx. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. Given rest and ease; averse to labor or employment; lazy;
    slothful; as, an idle fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. Light-headed; foolish. [Obs.] --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {Idle pulley} (Mach.), a pulley that rests upon a belt to
    tighten it; a pulley that only guides a belt and is not
    used to transmit power.
 
   {Idle wheel} (Mach.), a gear wheel placed between two others,
    to transfer motion from one to the other without changing
    the direction of revolution.
 
   {In idle}, in vain. [Obs.] "God saith, thou shalt not take
    the name of thy Lord God in idle." --Chaucer.
 
   Syn: Unoccupied; unemployed; vacant; inactive; indolent;
     sluggish; slothful; useless; ineffectual; futile;
     frivolous; vain; trifling; unprofitable; unimportant.
 
   Usage: {Idle}, {Indolent}, {Lazy}. A propensity to inaction
      is expressed by each of these words; they differ in
      the cause and degree of this characteristic. Indolent
      denotes an habitual love to ease, a settled dislike of
      movement or effort; idle is opposed to {busy}, and
      denotes a dislike of continuous exertion. Lazy is a
      stronger and more contemptuous term than indolent.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Idled}; p. pr. & vb. n.
   {Idling}.]
   To lose or spend time in inaction, or without being employed
   in business. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, v. t.
   To spend in idleness; to waste; to consume; -- often followed
   by away; as, to idle away an hour a day.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idle
   adj 1: not in action or at work; "an idle laborer"; "idle
       drifters"; "the idle rich"; "an idle mind" [ant: {busy}]
   2: without a basis in reason or fact; "baseless gossip"; "the
     allegations proved groundless"; "idle fears"; "unfounded
     suspicions"; "unwarranted jealousy" [syn: {baseless},
     {groundless}, {idle}, {unfounded}, {unwarranted}, {wild}]
   3: not in active use; "the machinery sat idle during the
     strike"; "idle hands" [syn: {idle}, {unused}]
   4: silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light
     idle chatter" [syn: {idle}, {light}]
   5: lacking a sense of restraint or responsibility; "idle talk";
     "a loose tongue" [syn: {idle}, {loose}]
   6: not yielding a return; "dead capital"; "idle funds" [syn:
     {dead}, {idle}]
   7: not having a job; "idle carpenters"; "jobless transients";
     "many people in the area were out of work" [syn: {idle},
     {jobless}, {out of work}]
   n 1: the state of an engine or other mechanism that is idling;
      "the car engine was running at idle"
   v 1: run disconnected or idle; "the engine is idling" [syn:
      {idle}, {tick over}] [ant: {run}]
   2: be idle; exist in a changeless situation; "The old man sat
     and stagnated on his porch"; "He slugged in bed all morning"
     [syn: {idle}, {laze}, {slug}, {stagnate}] [ant: {work}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IDLE
     Integrated DeveLopment Environment (Python)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IDLE
     International Date Line, East [+1200] (TZ)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top