ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unoccupied

AH0 N AA1 K Y AH0 P AY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unoccupied-, *unoccupied*, unoccupi, unoccupie
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unoccupied(adj) ว่าง, See also: ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, Syn. vacant, empty, Ant. occupied, full
unoccupied(adj) อยู่ว่างๆ, See also: ไม่มีอะไรทำ, ไม่ทำงาน, Syn. unemployed, at leisure, Ant. employed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง, ไม่มีคนอยู่, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty

English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง, ขี้เกียจ, ไม่มีเจ้าของ, เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied populationประชากรที่ไม่ทำงานอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or unoccupied vacation homes in the area?หรือบ้านตากอากาศว่างๆ แถวนั้นบ้างมั้ย? Go Your Own Way (2008)
We have a breach in one of the unoccupied sections.เรามีบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน Resurgence (2010)
You know, this house has been largely unoccupied since the Melanie Benton killing.บ้านนี้แทบจะไม่มีใครอยู่ ตั้งแต่เมลานี เบนตัน ถูกฆาตกรรม Demons (2011)
And both are situated in between empty lots or unoccupied houses, minimizing the nosy neighbor factor.และเราต้องหาบ้านที่ว่าง หรือบ้านร้าง อยู่ห่างจากเพื่อนบ้าน Cuffed (2011)
Now why would he pick up two apparent strangers, drug them, and then put them in an unoccupied house?ตอนนี้ทำไมเขาจะรับคนแปลกหน้าสองคนที่เด่นชัด ยาเสพติดพวกเขา แล้วใส่ไว้ในบ้านร้าง The Waking Dead (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNOCCUPIED AH0 N AA1 K Y AH0 P AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unoccupied (j) ˈʌnˈɒkjupaɪd (uh1 n o1 k y u p ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没人住[méi rén zhù, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ, / ] unoccupied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na, adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P) [Add to Longdo]
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unoccupied \Unoccupied\
   See {occupied}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unoccupied
   adj 1: not held or filled or in use; "an unoccupied telephone
       booth"; "unoccupied hours" [ant: {occupied}]
   2: not seized and controlled; "unoccupied areas of France" [ant:
     {occupied}]
   3: not leased to or occupied by a tenant; "an unoccupied
     apartment"; "very little unclaimed and untenanted land" [syn:
     {unoccupied}, {untenanted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top