ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アイドル

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アイドル-, *アイドル*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドル(P);アイドゥル[aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) #1,108 [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[aidoruintaraputo] (n) { comp } idle interrupt [Add to Longdo]
アイドルキャピタル[aidorukyapitaru] (n) idle capital [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
アイドルコスト[aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アイドルシステム[aidorushisutemu] (n) idle system [Add to Longdo]
アイドルタイム[aidorutaimu] (n) idle time [Add to Longdo]
アイドルビット[aidorubitto] (n) idle bit [Add to Longdo]
アイドルフラグ[aidorufuragu] (n) { comp } idle flag [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.アイドルのコンサート会場に、追っかけのファンがウジャウジャ集まっていた。
Former pop stars are just plain old women by the time they're 40.かつてのアイドルも40過ぎるとただのおばさんか。
The rock star is an idol of the teenagers.そのロッカーは十代の若者アイドルだ。
That singer is a teenage idol.その歌手は若者たちのアイドルだ。
The girls chased after their teen-age idol.少女たちはティーンエイジのアイドルを追いかけた。
He was the idol of children.彼は子供たちのアイドルだった。
She was, so to speak, our idol.彼女はいわば我々のアイドルだった。
This problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.この問題は、アイドルのエゴとヲタのエゴの衝突だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mm-hmm. I always wanted to be Keith Richards.[JP] 俺のアイドル Publicity (2012)
Hideki Ryuga The pop idol Ryuga's face will pop up in my head whether I want it to or not.[JP] 嫌でも頭の中に浮かぶアイドルのほうの流河が... Encounter (2006)
Yeah. No, no. And it kills me to have to tell you no, because I'm a people pleaser.[JP] 自分を殺す事にもなるけど 俺はアイドルだからな Ted (2012)
You're right. He doesn't even look anything like him.[JP] ほんと、アイドルの流河とは、似ても似つかないや Encounter (2006)
They need something juicy to break away from "American Idol".[JP] アメリカンアイドルに勝つには ホットな話題だ 5 Days of War (2011)
All right. This screw has been turned all the way out, the idle screw.[JP] 分かった、このネジが開ききってる アイドルネジだ A Scanner Darkly (2006)
One of our lunch ladies was on the first season of American Idol.[JP] 食堂で働くある一人は アメリカンアイドルに出演したんだ Mean Girls 2 (2011)
Your literary idols?[JP] あなたの文学アイドル Midnight in Paris (2011)
Just tell him your son is an idle good-for-nothing[JP] ちょうどあなたの息子は彼に言う アイドル役立たず Howl's Moving Castle (2004)
Mistress of an older European man.[JP] タクシーダンサー 老いぼれたヨーロッパ男のアイドル The Quiet American (2002)
There he is, my idol.[JP] 僕のアイドル見つけたぞ Flipped (2010)
Yeah... Hideki Ryuga, the pop idol?[JP] 流河旱樹って、あのアイドルの? Encounter (2006)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top