ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idlest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idlest-, *idlest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idlest (j) ˈaɪdlɪst (ai1 d l i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idle \I"dle\, a. [Compar. {Idler}; superl. {Idlest}.] [OE. idel,
   AS. [imac]del vain, empty, useless; akin to OS. [imac]dal, D.
   ijdel, OHG. [imac]tal vain, empty, mere, G. eitel, Dan. & Sw.
   idel mere, pure, and prob. to Gr. ? clear, pure, ? to burn.
   Cf. {Ether}.]
   1. Of no account; useless; vain; trifling; unprofitable;
    thoughtless; silly; barren. "Deserts idle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every idle word that men shall speak, they shall
       give account thereof in the day of judgment. --Matt.
                          xii. 36.
    [1913 Webster]
 
       Down their idle weapons dropped.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       This idle story became important.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Not called into active service; not turned to appropriate
    use; unemployed; as, idle hours.
    [1913 Webster]
 
       The idle spear and shield were high uphing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not employed; unoccupied with business; inactive; doing
    nothing; as, idle workmen.
    [1913 Webster]
 
       Why stand ye here all the day idle?  --Matt. xx. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. Given rest and ease; averse to labor or employment; lazy;
    slothful; as, an idle fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. Light-headed; foolish. [Obs.] --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {Idle pulley} (Mach.), a pulley that rests upon a belt to
    tighten it; a pulley that only guides a belt and is not
    used to transmit power.
 
   {Idle wheel} (Mach.), a gear wheel placed between two others,
    to transfer motion from one to the other without changing
    the direction of revolution.
 
   {In idle}, in vain. [Obs.] "God saith, thou shalt not take
    the name of thy Lord God in idle." --Chaucer.
 
   Syn: Unoccupied; unemployed; vacant; inactive; indolent;
     sluggish; slothful; useless; ineffectual; futile;
     frivolous; vain; trifling; unprofitable; unimportant.
 
   Usage: {Idle}, {Indolent}, {Lazy}. A propensity to inaction
      is expressed by each of these words; they differ in
      the cause and degree of this characteristic. Indolent
      denotes an habitual love to ease, a settled dislike of
      movement or effort; idle is opposed to {busy}, and
      denotes a dislike of continuous exertion. Lazy is a
      stronger and more contemptuous term than indolent.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top