ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounger-, *lounger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounger (n) lˈaunʤər (l au1 n jh @ r)
loungers (n) lˈaunʤəz (l au1 n jh @ z)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)
See, when MTV Cribs comes to his house he's gonna be showing off his home theatre all I'm gonna see is a brown Barca-lounger.เค้าจะอวด ห้องดูหยังของเค้า แล้วฉันจะทำเป็นสนใจ The Blind Side (2009)
It doesn't take much courage for people to park their cottage cheese behinds in their Barcaloungers and log on to the Internet and start tearing people down, does it?ที่ยัดชีสก้อนของตัวเอง ซ่อนในกางเกงของพวกเขา เข้าเน็ต แล้วก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำให้ผู้คนดูแย่ ใช่มั้ย? Audition (2010)
TV, barcalounger, and a view of the parking lot.ทีวี, โซฟา แล้วก็วิวที่จอดรถ Smokey and the Bandit (2011)
Come on, we could get a Barcalounger right here and just lean back and listen. It'll be like living in Hawaii.Da passt ein Barcalounger-Sofa hin, wir lehnen uns zurück und hören zu. Introducing Lorelai Planetarium (2006)
A Barcalounger?Ein Barcalounger? Introducing Lorelai Planetarium (2006)
Not having a Barcalounger?Kein Barcalounger zu haben? Introducing Lorelai Planetarium (2006)
Maybe we could get you a tracksuit and a Barcalounger.Vielleicht sollten wir einen Trainingsanzug und einen Barcalounger nehmen. Wingman (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulenzer { m }lounger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounger \Loun"ger\, n.
   One who lounges; an idler.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounger
   n 1: someone who wastes time [syn: {dallier}, {dillydallier},
      {dilly-dallier}, {mope}, {lounger}]
   2: an armchair whose back can be lowered and foot can be raised
     to allow the sitter to recline in it [syn: {recliner},
     {reclining chair}, {lounger}]
   3: an article of clothing designed for comfort and leisure wear

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top