ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in ancient times

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in ancient times-, *in ancient times*, in ancient time
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
In ancient times the land lay covered in forest.ในสมัย​​โบราณที่ดิน วางปกคลุมในป่า. Princess Mononoke (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in ancient timesIn ancient times all the kings burdened the people with heavy taxes.
in ancient timesIn ancient times, plagues killed many people.
in ancient timesSalt was a rare and costly commodity in ancient times.
in ancient timesThat castle was built in ancient times.
in ancient timesThe pyramids were built in ancient times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ก่อนแต่กี้(adv) in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในสมัยโบราณ[nai samai bōrān] (xp) EN: in ancient times ; in older times  FR: dans l'ancien temps
แต่ก่อน[taēkøn] (adv) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago  FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古时候[gǔ shí hou, ㄍㄨˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in ancient times; in olden days, #47,436 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以往;已往(oK)[いおう, iou] (n-adv, n-t) hereafter; the future; formerly; in ancient times [Add to Longdo]
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine) [Add to Longdo]
指貫[さしぬき, sashinuki] (n) type of hakama worn in ancient times [Add to Longdo]
東下り[あずまくだり, azumakudari] (n) travelling east from Kyoto (in ancient times) (traveling) [Add to Longdo]
防人[さきもり;ぼうじん, sakimori ; boujin] (n) (1) soldiers garrisoned at strategic posts in Kyushu in ancient times; (2) (ぼうじん only) Chinese soldiers stationed to protect remote regions of the country during the T'ang dynasty [Add to Longdo]
木簡[もっかん;もくかん, mokkan ; mokukan] (n) (See 竹簡) narrow, long, and thin pieces of wood strung together that were used to write on in ancient times [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top