Search result for

แต่ก่อน

(49 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่ก่อน-, *แต่ก่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน
แต่ก่อนแต่กี้[ADV] in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่ก่อนแต่กี้, แต่กี้แต่ก่อน,แต่ก่อนแต่ไรว. เมื่อก่อน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before you ask, they don't speak english,แต่ก่อนที่พวกนายจะถาม, สาวๆไม่สปีค English นะ New Haven Can Wait (2008)
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
If I can just get this comm panel working.แต่ก่อนอื่น ข้าต้องทำให้ เจ้าคอมนี่ทำงานได้ก่อน Destroy Malevolence (2008)
I'm fitter than I was before.ข้ารู้สึกแข็งแรงกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ The Mark of Nimueh (2008)
First, I'd like you to kill me.แต่ก่อนอื่น ข้าอยากให้เจ้าลองฆ่าข้าหน่อย Lancelot (2008)
Uther won. But in his dying breath,อูเธอร์เป็นฝ่ายชนะ แต่ก่อนสิ้นลม Excalibur (2008)
That had fans excited before it was even on tv.และมีแฟนๆที่ตื่นเต้น แม้แต่ก่อนที่จะออกฉายทางทีวีด้วยซ็ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But before all that, here is a sneak peek at a momentแต่ก่อนอื่น นี่คือภาพตัวอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
but first, there was Mr.Lindman. He had the ability to heal,แต่ก่อนอื่น เขาคือมิสเตอร์ลินเดอร์แมน เขามีพลังในการรักษา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But first I must listen to your performance to gauge it.แต่ก่อนอื่นขอฉันฟังก่อนเพื่อเป็นใช้ตัดสินใจ Beethoven Virus (2008)
But first you must apologize to us for your unreasonableness.แต่ก่อนอื่นคุณต้องขอโทษพวกเรา สำหรับความไม่มีเหตุผลของคุณ Beethoven Virus (2008)
But first I must teach you the secret to becoming a superhero.เธอจะบินได้ แต่ก่อนอื่นชั้นจะต้องสอนเธอ ถึงเคล็ดลับ ที่จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เสียก่อน Superhero Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่ก่อน[adv.] (taēkøn) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago   FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement
แต่ก่อนนี้[X] (taēkøn nī) EN: before this ; before now   FR: avant ceci ; auparavant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afore[PREP] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
afore[ADV] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า, Syn. before
afore[CONJ] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
ago[ADV] ที่ผ่านมาแล้ว, See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต
ago[ADJ] ที่ผ่านมาแล้ว, See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต, Syn. past, gone, since
erst[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly
erstwhile[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, Syn. formerly
foretime[N] อดีต (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, อดีตกาล, Syn. past
onetime[ADJ] เก่า, See also: แต่ก่อน, สมัยก่อน, ยุคก่อน, Syn. ex-, former
previous[ADJ] แต่ก่อน, See also: เมื่อก่อน, Syn. preceding, prior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
ago(อะโก') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
erst(เอิร์สทฺ) adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,เมื่ออดีตกาล
foretime(ฟอร์'ไทม์) n. อดีตกาล,อดีต,แต่ก่อน
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
ere(con) ก่อนหน้า,ก่อน,แต่ก่อน
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top