ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

performer

P ER0 F AO1 R M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -performer-, *performer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
performer(n) ผู้กระทำ, See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น, Syn. executant, player, entertainer

English-Thai: Nontri Dictionary
performer(n) ผู้แสดงละคร, ผู้กระทำ, ผู้ปฏิบัติ, ผู้ดำเนินการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about a hand for the other performers we heard here tonight?และปรบให้กับนักพูดทุกคน - เยี่ยมมาก Punchline (1988)
She's not a performer anymore!เธอไม่แสดงอีกแล้วนี่ ! Millennium Actress (2001)
Great performance! Our next performer is Mr. Engelbert Wilson.การแสดงยอดมาก ผู้แสดงคนต่อไป คุณเองเกิลเบิร์ต วิลสัน Raise Your Voice (2004)
You know, some of those performers are gypsies.คุณรู้ไหมว่าพวกนักแสดงเหล่านั้นคือพวกยิปซี Loving Annabelle (2006)
All performers get stage fright but hers is... quite crippling.นักแสดงทุกคนตื่นเวทีนะ แต่กรณีของเธอ... เข้าขั้นมือไม้อ่อน The Page Turner (2006)
So, most of the performers went from honest work to rotting in hospitals and asylums.เพราะงั้นพวกนักแสดงก็ต้องตกงาน แล้วย้ายไปเฉาตายอยู่ตาม โรงพยาบาล และสถานพักฟื้น Everybody Loves a Clown (2006)
Unfortunately, our last performer seems to have...เป็นที่ไม่คาดฝัน การแสดงโชว์ชุดสุดท้าย... . August Rush (2007)
And some of the performers include REO Speedwagon...แล้วยังมีคนอื่นๆอีก รวมไปถึง อาร์อีโอ สปีดวากอน Music and Lyrics (2007)
Amateur performers are very...มือสมัครเล่นดูแล้วมัน High School Musical 2 (2007)
David is a performer of the highest caliber.เดวิทเป็นนักแสดง ที่ชั่วโมงบินสูง Frost/Nixon (2008)
My performers didn't get on Fox Sports Net last year because they ate at Bacon Junction.ปีก่อน การแสดงของฉันไม่ได้ออกช่องฟ็อกซ์ เพราะพวกเขากินเบค่อน Pilot (2009)
The most talented performer in McKinley Glee Club history.นักแสดงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ชมรมร้องเพลงของ ร.ร.แมคคินลี่ย์ The Rhodes Not Taken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
performerMy father trained me not as a man or a woman, but as a performer.
performerThe audience applauded the performer.
performerWe applauded the performer.
performerWe gave the performer a clap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปฏิบัติงาน(n) officer, See also: performer, employee, worker, Syn. พนักงาน, Example: ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
ผู้แสดง(n) performer, See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer, Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน, Ant. ผู้ชม, Example: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
มุทิกา(n) singer of ballads, See also: performer of amorous singing, Syn. คนขับเสภา, Count Unit: คน
นางละคร(n) actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count Unit: คน, Thai Definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
กรรตุ(n) doer, See also: performer, actor, Syn. ผู้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละครลิง[lakhøn ling] (n, exp) EN: monkey show ; imitating human performers  FR: spectacle avec des singes [ m ]
นักดนตรี[nakdontrī] (n) EN: musician ; player ; performer ; composer  FR: musicien [ m ] ; musicienne [ f ]
นักแสดง[naksadaēng] (n) EN: actor ; actress ; player ; performer  FR: acteur [ m ] ; actrice [ f ] ; comédien [ m ] ; comédienne [ f ] ; interprète [ m, f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERFORMER P ER0 F AO1 R M ER0
PERFORMERS P ER0 F AO1 R M ER0 Z
PERFORMERS' P ER0 F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
performer (n) pˈəfˈɔːmər (p @1 f oo1 m @ r)
performers (n) pˈəfˈɔːməz (p @1 f oo1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ,   ] performer; musician #60,349 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na, n, adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) #892 [Add to Longdo]
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers #1,976 [Add to Longdo]
芸人[げいにん, geinin] (n) player; performer; actor; (P) #2,563 [Add to Longdo]
取り[とり, tori] (n) (1) (See びり) key performer; last performer of the day; (2) active partner (e.g. in judo demonstration) #3,712 [Add to Longdo]
芸能人[げいのうじん, geinoujin] (n) performer; (P) #4,425 [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n, vs, adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) #4,764 [Add to Longdo]
前座[ぜんざ, zenza] (n, adj-no) (1) opening performance; (2) minor performer #17,383 [Add to Longdo]
スペシャルゲスト[supesharugesuto] (n) guest performer (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Performer \Per*form"er\, n.
   One who performs, accomplishes, or fulfills; as, a good
   promiser, but a bad performer; especially, one who shows
   skill and training in any art; as, a performer of the drama;
   a performer on the harp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 performer
   n 1: an entertainer who performs a dramatic or musical work for
      an audience [syn: {performer}, {performing artist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top