ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แรกเริ่ม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรกเริ่ม-, *แรกเริ่ม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรกเริ่ม(adj) first, See also: earliest, Syn. เริ่มแรก, แต่เดิม, แรก, เดิม, Ant. สุดท้าย, ท้าย, ทีหลัง
แรกเริ่ม(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
แรกเริ่มเดิมที(adv) originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรกเริ่มว. แรกเกิดขึ้น, ตั้งแต่ต้น, เช่น งานแรกเริ่มของเขาคือรับราชการ แรกเริ่มที่สร้างหมู่บ้านยังไม่มีวัด, เริ่มแรก ก็ว่า.
ต้น ๒แรกเริ่ม เช่น แต่ต้น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม The Blues Brothers (1980)
First I found the place.แรกเริ่มเลยดิฉันพบที่แห่งนี้ Wuthering Heights (1992)
From the very first, ตั้งแต่วันแรกเริ่มเลยทีเดียว Wuthering Heights (1992)
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"... Deep Throat (1993)
The first launch sequences will be initiated at 6:18 p.m.การยิงระลอกแรกเริ่มต้น เมื่อ 6 โมง 18 นาที Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We all began as something else!แรกเริ่มพวกเรา ก็ไม่ได้แกร่งเหมือนกัน The Chronicles of Riddick (2004)
- the original olympics?- การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแรกเริ่ม Mr. Monk and the Game Show (2004)
Looks like we found the base of the food chain.ใช่ ดูเหมือนเราจะเจอห่วงโซ่อาหารแรกเริ่มแล้ว The Cave (2005)
It's not the base I'm worried about.มันไม่ใช่แรกเริ่ม ฉันห่วงอย่างอื่นเกี่ยวกับ.. The Cave (2005)
Since the dawn of timesตั้งแต่เวลาแรกเริ่ม ของ รุ่งอรุณ March of the Penguins (2005)
How about just at the beginning?ตอนแรกเริ่ม มันเป็นยังไง Surf's Up (2007)
Ok, well, uh...so as soon as there was the first wave, right?โอเค งั้น เอ่อ แรกเริ่ม เลย มันต้องมีคลื่นลูกแรก ใช่ไหม Surf's Up (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรกเริ่ม[raēkroēm] (adv) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally  FR: à l'origine ; au début

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primarily(adv) แรกเริ่ม, Syn. originally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.
archi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "หัวหน้า", "สำคัญ", "แรกเริ่ม" (arch-)
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
basal(เบ'เซิล) adj. เกี่ยวกับฐาน, เป็นรากฐาน, แรกเริ่ม
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม, เช้า, ทันเวลา, ตรงเวลา, ไม่ช้า, ภายในเวลาอันสั้น
boot(บูท) { booted, booting, boots } n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า, รองเท้าบู๊ท, เครื่องหุ้มคล้ายปลอก, ฝาครอบป้องกัน, ปลอกหุ้มเบาะ, โครงรถ, เครื่องรัดทรมานข้อเท้า, การเตะ, การถีบ, การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท, เตะ, ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"

English-Thai: Nontri Dictionary
basal(adj) เกี่ยวกับฐาน, เป็นมูลฐาน, แรกเริ่ม
first(adv) เป็นครั้งแรก, ที่หนึ่ง, ก่อน, เป็นอันดับแรก, แรกเริ่ม
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม, รุ่นแรก, อันดับแรก
fore(adj) ข้างหน้า, ด้านหน้า, แรกเริ่ม, ก่อน, ที่หนึ่ง
freshman(adj) เป็นปีแรก, ครั้งแรก, แรกเริ่ม
incipient(adj) เริ่มแรก, แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น
initial(adj) ชั้นต้น, แรกเริ่ม, ชั้นแรก, ดั้งเดิม
original(adj) ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, เป็นราก, เป็นต้นฉบับ
originally(adv) แต่แรกเริ่ม, แต่เดิม, อย่างไม่ซ้ำแบบใคร
primacy(n) ความแรกเริ่ม, ความเป็นอันดับหนึ่ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top