ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดั้งเดิม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดั้งเดิม-, *ดั้งเดิม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดั้งเดิม(adj) traditional, See also: customary, original, primary, former, Syn. แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก, Example: การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดั้งเดิมว. เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The actual Commandments.- บัญญติ 10 ประการ ดั้งเดิม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Primitive sexual practices.การปฏิบัติทางเพศดั้งเดิม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Now this is really fascinating. This is a great Wachati tradition.โชว์นี้สิน่าประทับใจ เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเผ่าวาชาติ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You're afraid I'm too primitive, right?คุณกลัวฉันดั้งเดิมเกินไปใช่มั้ย? The Birdcage (1996)
The old team, right?ทีมงานดั้งเดิมไง, จำได้มั๊ย? Mulan 2: The Final War (2004)
Oh, how original.โอ้, ของแท้ดั้งเดิมเลย. Shrek 2 (2004)
They consider it holyของชาวอเบอริจิน ชนเผ่าดั้งเดิมของออสเตรเลีย Crying Out Love in the Center of the World (2004)
He needs to learn to accept more traditional ways of...เขาต้องหัดที่จะยอมรับ วิธีการแบบดั้งเดิม... Æon Flux (2005)
This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.นี่คือรูปลักษณ์ดั้งเดิมแทนเพศชาย มันบ่งบอกลักษณะของรูปลึงค์ The Da Vinci Code (2006)
The original one, in fact.ความเชื่อดั้งเดิมต่างหาก The Da Vinci Code (2006)
Traditional look.แบบดั้งเดิม Art Isn't Easy (2007)
- A good, old-fashioned gentlemen's evening... tonight.อะไรที่เราต้องการ... คือ ค่ำคืนแห่งสุภาพบุรุษ อะไรนะ, ค่ำคืนแห่งสุภาพบุรุษที่ดี แบบดั้งเดิม Kung Fu Fighting (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orthodox(adj) ดั้งเดิม, See also: ประเพณี, Syn. conventional, customary, Ant. unconventional
proto(prf) ดั้งเดิม, See also: แต่เดิม, ก่อน
traditional(adj) โบราณ, See also: ดั้งเดิม, เก่าแก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
caucasoid(คอ'คะซอยดฺ) n., adj. (เกี่ยวกับ) คนเผ่าพันธุที่มีแหล่งดั้งเดิมในยุโรป/มีผิวหนังขาวจนถึงดำ/ริมผีปากบาง จมูกโด่ง
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate
innate(อิน'เนท, อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด, แต่ดั้งเดิม, ในตัว, โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
instinctive(อินสทิงคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม., See also: instinctively adv., Syn. inborn, innate
originally(อะริจ'จะนัลลี) adv. โดยดั้งเดิม, ครั้งแรก, เป็นลักษณะเฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม, พื้นเมือง
initial(adj) ชั้นต้น, แรกเริ่ม, ชั้นแรก, ดั้งเดิม
innate(adj) โดยกำเนิด, โดยธรรมชาติ, โดยสันดาน, แต่ดั้งเดิม
original(adj) ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, เป็นราก, เป็นต้นฉบับ
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา, ที่ถูกต้อง, ที่เป็นทางการ, ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา, ความเชื่อดั้งเดิม
primal(adj) ครั้งแรก, แต่ต้น, ปฐม, แต่แรก, ดั้งเดิม
primitive(adj) เก่าแก่, โบราณ, ดั้งเดิม, หยาบ, ป่าเถื่อน, ดึกดำบรรพ์
pristine(adj) ดั้งเดิม, เก่าแก่, เดิมที, แรกเริ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
ursprünglich(adj, adv) ดั้งเดิม, ที่มีมาดั้งเดิม, Syn. original
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส, Syn. Gemisch

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top