ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwise

AH0 N W AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwise-, *unwise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwise(adj) ไม่ฉลาด, Syn. stupid, foolish, Ant. clever
unwisely(adv) อย่างไม่ฉลาด, Syn. imprudently, inadvisedly, impulsively, foolishly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwise(อันไวซ') vt. ไม่ฉลาด., See also: unwisely adv., Syn. imprudent, stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
unwise(adj) ไม่ฉลาด, ไม่มีเชาวน์, ไม่มีไหวพริบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, perhaps, in view of that consideration, you may feel it would be unwise to stay any longer.ตอนนี้บางทีจากการพิจารณาถึงสิ่งนั้น คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ฉลาดเลยที่จะอยู่ต่อไป Episode #1.5 (1995)
I think it's unwise for you to linger on these dreams, Harry I think it's best if you simple forget themฉันคิดว่ามันไม่ฉลาดเลยที่ทำให้เธอรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่\ มันไม่ใช่ความฝันแฮรี่ร์ ฉันคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าเธอเข้าใจ ลืมมันซะ! Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
It'd be very unwise to go any further.คุณกำลังจะสูญเสียอำนาจ Photo Finish (2007)
- It would be unwise to lock me up. I can be an asset.- ไม่ฉลาดนักหรอกที่ขังผมไว้ในนั่น ผมเป็นคนมีค่ามาก Slight of Hand (2010)
It's unwise to be in my company right now, Brother.อย่ามาใกล้ข้า ในเวลานี้ดีกว่า น้องข้า Thor (2011)
You know, since it's generally unwise for a vampire to seek out a hunter, it means you're interested in the Mark.รู้มั้ย ว่ามันไม่ฉลาดเลย สำหรับแวมไพร์ ในการตามหานักล่า หมายความว่าคุณต้องการสัญลักษณ์ My Brother's Keeper (2012)
The truth is, it would be unwise for me to start over in a place where my ability to hold any number of secrets might not be as valued as it is in the Grayson fold.ที่จะเริ่มต้นในสถานที่ ที่ความสามารถของฉันจะได้ถือ \ N ความลับมากมาย อาจประเมินมูลค่าไม่ได้ แบบที่อยู่ภายใต้เกร์ยสัน Sabotage (2013)
Believe me, I've done a lot of foolish, unwise things.เชื่อผมเถอะ ผมทำอะไรหลายๆอย่างที่ทั้งโง่ งี่เง่า I'm No Angel (2013)
It may be unwise to kill me.ไม่ฉลาดเลย ถ้าเจ้าคิดจะฆ่าข้า I'm No Angel (2013)
It is unwise to trivialize that which one simply does not understand, Doctor.มันเป็นความฉลาดที่จะทำเป็นที่ หนึ่งก็ไม่เข้าใจหมอ Star Trek Beyond (2016)
But if nothing else, history has shown us very clearly these are people whom it is unwise to provoke.แต่เหนือสี่งอื่นใด ประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นชัดเจน ว่าเรา ไม่ควรไปกวนโมโหคนเหล่านี้เลย T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unwiseI felt that the plan was unwise.
unwiseIt may be unwise of you to advertise your presence.
unwiseIt would be unwise, not to say stupid, of you to quit your first job after only six months.
unwiseShe ignored him, which proved unwise.
unwiseThe unwise statement by the government put up the prices again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNWISE AH0 N W AY1 Z
UNWISELY AH0 N W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwise (j) ˈʌnwˈaɪz (uh1 n w ai1 z)
unwisely (a) ˈʌnwˈaɪzliː (uh1 n w ai1 z l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不智[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, ] unwise [Add to Longdo]
失着[shī zhāo, ㄕ ㄓㄠ, / ] unwise move; miscalculation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
皮相浅薄[ひそうせんぱく, hisousenpaku] (n, adj-na) shallow and unwise; superficial and thoughtless [Add to Longdo]
不得策[ふとくさく, futokusaku] (adj-na, n) unwise plan; bad policy; inexpediency [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top