ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fool around with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fool around with-, *fool around with*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fool around with(phrv) เสี่ยงเล่นกับ, Syn. fool about with
fool around with(phrv) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด, Syn. mess about with

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I figured anyone who loved jazz might want to fool around with playing.ฉันคิดว่าคนที่ชอบ ดนตรีแจ๊ส คงต้องอยากเล่นดนตรี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He'd never fool around with another man's wife.เค้าไม่ยุ่งกับเมียชาวบ้านหรอก The Great Raid (2005)
What, you think I fool around with all my business associates?อะไร นายคิดว่าฉันมาทำบ้าที่นี่เพราะ แค่ธุรกิจเหรอ? The Fourth Man in the Fire (2008)
You ever fool around with one of your teachers?คุณเคยก่อกวนครูของคุณบ้างไหม Up in the Air (2009)
I think Kate didn't want to fool around with your friend.ฉันคิดว่าเคทไม่ได้อยาก จะนอนกับเพื่อนนาย JJ (2010)
You can fool around with whoever you want to, just not a Treble.เธอจะไปได้กับใครก็เรื่องของเธอ แต่ต้องไม่ใช่พวกเทรเบิล Pitch Perfect (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fool around withHowever, my father used to fool around with women a lot.
fool around withIt's dangerous to fool around with electricity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นบ้าๆ(v) fool around with, Syn. เล่นแผลงๆ, เล่นพิเรนทร์, Example: อย่าเล่นบ้าๆ แบบนี้อีก มือเปียกๆ เดี๋ยวไฟก็ช็อตตายหรอก, Thai Definition: ทำในสิ่งที่คนทั่วๆ ไปเห็นว่าผิดปกติวิสัย เพื่อความบันเทิงของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นบ้า ๆ[len bā-bā] (v, exp) EN: fool around with

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  fool around with \fool` a*round" with`\, v. t.
     To manipulate (a machine or device) without proper knowledge
     of its operation; to experiment aimlessly with a device; as,
     don't fool around with the transit.
     [PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top