ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignorant

IH1 G N ER0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorant-, *ignorant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorant(adj) ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant(adj) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง, Syn. unconcious, uninformed, Ant. alert, aware
ignorant(adj) ไร้การศึกษา, See also: ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, Syn. illiterate, uneducated, Ant. educated, literate

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorant(adj) เขลา, โง่, ไม่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia legis non excusat; ignorantia non excusat (L.)ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia non excusat (L.); ignorantia legis non excusatความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
- Only an ignorant man can believe that.- เฉพาะคนที่ไม่รู้จะเชื่อว่า 12 Angry Men (1957)
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้ 12 Angry Men (1957)
You took me for an ignorant old fire-eater.ฉันรู้ว่า. ไม่ How I Won the War (1967)
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย The Joy Luck Club (1993)
Know how to read, you ignorant fuck?รู้วิธีการอ่านคุณเพศไม่รู้? The Shawshank Redemption (1994)
But who was your mother? Your uncles and aunts? Do not imagine me ignorant of their condition.แล้วแม่เธอเป็นใครล่ะ ลุงกับป้าเธอเป็นใคร อย่าคิดนะว่าจะหลบเลี่ยงไปจากเงื่อนไขนี้ได้ Episode #1.6 (1995)
I'd still be ignorant of all you've hidden from me.ฉันคงไม่รู้หรอกว่า คุณซ้อนอะไรไว้บ้าง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Heartless, ignorant and savage.ไร้หัวใจ โง่เขลาเเละป่าเถื่อน The Scorpion King (2002)
There's one afternoon a week where I can just be normal and play some hoop, and you have to come and get all ignorant about it?นี่มันเวลาเที่ยง เป็นเวลาที่เรามาเล่นกันเป็นประจำ แล้วพวกเธอมาแย่งที่ของเราเล่นได้ไง Latter Days (2003)
You're an ignorant man!แกมันไม่ใส่ใจคนอื่น! Crash (2004)
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignorantBesides being ignorant, he is too proud.
ignorantHe is entirely ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant to of the world.
ignorantHe is quite ignorant of things Japanese.
ignorantHe pretended to be ignorant.
ignorantHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
ignorantHe thinks he knows everything but, as a matter of face, he is very ignorant.
ignorantHe was ignorant of the fact.
ignorantHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
ignorantHe was ignorant of the plot to assassinate him.
ignorantHe was laughed at for being so ignorant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่มสี่สุ่มห้า(adv) blindly, See also: ignorantly, Syn. ไม่ดูตาม้าตาเรือ, Example: ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลัง, Thai Definition: อย่างไม่ดูหน้าดูหลังหรือคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
หูป่าตาเถื่อน(adj) uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
อวิญญู(adj) ignorant, See also: foolish, stupid, Syn. โง่, เขลา, Thai Definition: ที่ไม่มีความรู้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa] (xp) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat  FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
เหลอ[loē] (adj) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IGNORANT IH1 G N ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorant (j) ˈɪgnərənt (i1 g n @ r @ n t)
ignorantly (a) ˈɪgnərəntliː (i1 g n @ r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茫然[máng rán, ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ, ] ignorant; to have no knowledge of sth #11,388 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] ignorant #19,433 [Add to Longdo]
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated #21,819 [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded #50,477 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] ignorant; blank-minded #66,376 [Add to Longdo]
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, ] ignorant; ill-informed #99,438 [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] ignorant and stubborn #146,636 [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head #245,697 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] ignorant; sun hat #440,753 [Add to Longdo]
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, ] ignorant and weak #521,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ignorant { m } | Ignoranten { pl }ignoramus | ignoramuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp, v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
井の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
迂愚[うぐ, ugu] (adj-na, n) stupid; ignorant [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n, adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
愚民[ぐみん, gumin] (n) ignorant people [Add to Longdo]
愚民政策[ぐみんせいさく, guminseisaku] (n) policy of keeping the people ignorant and easily subjugated [Add to Longdo]
世間知らず[せけんしらず, sekenshirazu] (adj-na, n) ignorant of the ways of the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorant \Ig"no*rant\, a. [F., fr. L. ignorans, -antis, p. pr.
   of ignorare to be ignorant. See {Ignore}.]
   1. Destitute of knowledge; uninstructed or uninformed;
    untaught; unenlightened.
    [1913 Webster]
 
       He that doth not know those things which are of use
       for him to know, is but an ignorant man, whatever he
       may know besides.           --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Unacquainted with; unconscious or unaware; -- used with
    of.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant of guilt, I fear not shame. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Unknown; undiscovered. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ignorant concealment.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Alas, what ignorant sin have I committed? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Resulting from ignorance; foolish; silly.
    [1913 Webster]
 
       His shipping,
       Poor ignorant baubles! -- on our terrible seas,
       Like eggshells moved.         --Shak.
 
   Syn: Uninstructed; untaught; unenlightened; uninformed;
     unlearned; unlettered; illiterate. -- {Ignorant},
     {Illiterate}. Ignorant denotes lack of knowledge, either
     as to single subject or information in general;
     illiterate refers to an ignorance of letters, or of
     knowledge acquired by reading and study. In the Middle
     Ages, a great proportion of the higher classes were
     illiterate, and yet were far from being ignorant,
     especially in regard to war and other active pursuits.
     [1913 Webster]
 
        In such business
        Action is eloquence, and the eyes of the ignorant
        More learned than the ears.     --Shak.
     [1913 Webster]
 
        In the first ages of Christianity, not only the
        learned and the wise, but the ignorant and
        illiterate, embraced torments and death.
                          --Tillotson.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorant \Ig"no*rant\, n.
   A person untaught or uninformed; one unlettered or unskilled;
   an ignoramous.
   [1913 Webster]
 
      Did I for this take pains to teach
      Our zealous ignorants to preach?     --Denham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignorant
   adj 1: uneducated in general; lacking knowledge or
       sophistication; "an ignorant man"; "nescient of
       contemporary literature"; "an unlearned group incapable
       of understanding complex issues"; "exhibiting contempt
       for his unlettered companions" [syn: {ignorant},
       {nescient}, {unlearned}, {unlettered}]
   2: uneducated in the fundamentals of a given art or branch of
     learning; lacking knowledge of a specific field; "she is
     ignorant of quantum mechanics"; "he is musically illiterate"
     [syn: {ignorant}, {illiterate}]
   3: unaware because of a lack of relevant information or
     knowledge; "he was completely ignorant of the circumstances";
     "an unknowledgeable assistant"; "his rudeness was unwitting"
     [syn: {ignorant}, {unknowledgeable}, {unknowing},
     {unwitting}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ignorant /ignoːrant/ 
  ignoramus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top