Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idiotic

IH2 D IY0 AA1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idiotic-, *idiotic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idiotic(adj) โง่เง่า (คำหยาบ), See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน, Syn. cretinous, imbecilic, moronic

English-Thai: Nontri Dictionary
idiotic(adj) โง่, บ้า, ปัญญาอ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an idiotic issue. Gays in the military!มีปัญหางี่เง่าเป็น ทหารสมชายชาตรี! The Birdcage (1996)
- It's time to put an end to this idiotic war.- ถึงเวลาเลิกสงครามบ้าๆนี่ซะที Howl's Moving Castle (2004)
Stupid, idiotic sister!งี่เง่า พี่บ้า Swing Girls (2004)
Or better still just don't install The idiotic thing at allหรือทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะติดตั้ง พวกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
It sounds so awkward now, like I just have this, like... very, you know, idiotic soliloquy that doesn't apply... and I'm really excited.มันฟังดูอึกอัก เหมือนกับว่ามัน.. มัน มันคือการพูดกับตัวเองแบบงี่เง่าๆน่ะ Marley & Me (2008)
Don't say idiotic things.อย่าพูดอะไรโง่ๆ Orutorosu no inu (2009)
End this idiotic sobriety.แล้วยอมจบไอ้การงดใช้พลังงี่เง่านั้น Chapter Two 'Ink' (2009)
Everything you do is my concern now, since you pressed "send" on that idiotic e-mail of yours--ทุกเรื่องที่นายทำคือ ธุระของผมแล้วตอนนี้ ตั้งแต่นายกดคำว่า "ส่ง" ในอีเมล์งี่เง่าฉบับนั้น-- Playing Cards with Coyote (2009)
I think it was some idiotic attempt to bond with him.I think it was some idiotic attempt to bond with him. I Guess This Is Goodbye (2010)
What's idiotic is that the AVL believes the public to be so naive.ช่างโง่เง่าเหลือเกินที่ สมาพันธ์พ่อค้าคิดว่าคนดูเค้าจะเชื่อ She's Not There (2011)
And to protect the realm from his idiotic rule for a while longer.และเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการปกครองที่โง่ๆ ของเขาไปสักระยะ Thor (2011)
We've also established that the McLaren is the best around town, and that Jeremy's big, idiotic Lamborghini hasn't actually won anything.- ตลกแล้ว เรายังพบว่าแม็คลาเรนเป็น รถที่วิ่งในเมืองดีที่สุด และรถแลมโบกินี ใหญ่งี่เง่าของเจเรมี่ Episode #18.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idioticForty percent of the workforce are white-collar workers, most of whom have some of the most tedious and idiotic jobs ever concocted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ทึบ[theup] (adj) EN: dull ; obtuse ; stupid ; slow-witted ; foolish ; idiotic ; silly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IDIOTIC IH2 D IY0 AA1 T IH0 K
IDIOTICALLY IH2 D IY0 AA1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idiotic (j) ˌɪdɪˈɒtɪk (i2 d i o1 t i k)
idiotically (a) ˌɪdɪˈɒtɪkliː (i2 d i o1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
idiotisch { adj } | idiotischer | am idiotischstenidiotic | more idiotic | most idiotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic [Add to Longdo]
下らん[くだらん, kudaran] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らぬ) foolish; idiotic [Add to Longdo]
間の抜けた[まのぬけた, manonuketa] (exp, adj-f) idiotic; dolt; bonehead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idiotic \Id`i*ot"ic\, Idiotical \Id`i*ot"ic*al\, a. [L.
   idioticus ignorant, Gr. ?: cf. F. idiotique. See {Idiot}.]
   1. Common; simple. [Obs.] --Blackwall.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or like, an idiot; characterized by idiocy;
    foolish; fatuous; as, an idiotic person, speech, laugh, or
    action.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idiotic
   adj 1: insanely irresponsible; "an idiotic idea" [syn:
       {crackbrained}, {idiotic}]
   2: incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the
     dog ate his homework"; "that's a cockeyed idea"; "ask a
     nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a
     contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous
     to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn
     back the pages of history"; "her conceited assumption of
     universal interest in her rather dull children was
     ridiculous" [syn: {absurd}, {cockeyed}, {derisory},
     {idiotic}, {laughable}, {ludicrous}, {nonsensical},
     {preposterous}, {ridiculous}]
   3: having a mental age of three to seven years [syn: {imbecile},
     {imbecilic}, {idiotic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top