ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่ยอมรับความจริง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ยอมรับความจริง-, *ไม่ยอมรับความจริง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
You lost because of your ego, and that same ego can't take it.ที่คุณแพ้ก็เพราะอีโก้ และที่คุณไม่ยอมรับความจริง Casino Royale (2006)
- They still haven't accepted the fact that--that Jane isn't going to wake up.พวกเขายังไม่ยอมรับความจริงว่า เจนคงจะไม่ฟื้น It Takes Two (2006)
Why aren't you willing to face the facts?ไม่ยอมรับความจริงกันเลย Welcome to Kanagawa (2008)
Why can't you just accept the fact that my kidsทำไมคุณไม่ยอมรับความจริง ว่าเด็กของผม Mattress (2009)
That you can pay a bill with cash? - Please....ถึงไม่ยอมรับความจริงว่า เธอต้องจ่ายทุกอย่างด้วยเงินสดเท่านั้น You Don't Know Jack (2010)
You let a doppelganger coldcock you with a bottle because you didn't pick up on the factคุณปล่อยให้เงาของโอลิเวียอีกคน มาหลอกหลอน เพราะคุณไม่ยอมรับความจริงที่ว่า The Plateau (2010)
You're in denial, Molls.เธอไม่ยอมรับความจริง มอลล์ Today I Do (2011)
Huh? Can't face the truth?พวกไม่ยอมรับความจริงเหรอ 47 Seconds (2012)
Sometimes I think that denial is the worst part for people like us because we know the truth.บางครั้งฉันคิดว่าการไม่ยอมรับความจริงเป็นส่วนที่แย่ที่สุดของคนแบบเรา เพราะพวกเราก็รู้ว่าจริงอยู่ Stand by Me (2013)
Why can't you just face it, M?ทำไมไม่ยอมรับความจริง เอ็ม Spectre (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ยอมรับความจริง[v. exp.] (mai yømrap khwāmjing) FR: refuser la vérité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue with[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า, Syn. disagree with, quarrel with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top