Search result for

เซ่อ

(44 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เซ่อ-, *เซ่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซ่อ[ADV] dumbly, See also: blankly, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Example: เจ้าจงรีบกลับไปหาแม่เจ้าเถิด อย่ายืนเซ่อตัวสั่นอยู่อย่างนี้
เซ่อ[V] be stupid, See also: be clumsy, be silly, fool, Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, เซ่อซ่า, โง่, ทึ่ม, Ant. ฉลาด, Example: เด็กบ้านนอกอาจเซ่อไปบ้างในสายตาของชาวกรุง แต่พวกเขาก็น่ารักดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เซ่อว. เขลาเพราะไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน, ไม่เห็นหรือไม่เข้าใจสิ่งที่น่าจะเห็นหรือน่าจะเข้าใจ เช่น ตาเซ่อ, งง เช่น ฟังเขาพูดจนเซ่อไปเลย.
เซ่อซ่าก. เข้าไปอย่างผิดกาลเทศะเพราะเผลอหรือไม่รู้ เช่น เขาเดินเซ่อซ่าเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิง, เร่อร่า, เล่อล่า, กะเร่อกะร่า หรือ กะเล่อกะล่า ก็ว่า.
เร่อเซ่อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're either the bravest or the most foolish Jedi I have ever met.ถ้าท่านไม่ใช่เจไดที่กล้าหาญที่สุด ท่านก็เป็นเจไดที่เซ่อซ่าที่สุดที่ข้าเคยพบมา Bombad Jedi (2008)
Pile of poop.ยัยบ้าเซ่อซ่า Beethoven Virus (2008)
I'm not a pile of poop?ฉันไม่ใช่ยัยบ้าเซ่อซ่านะ? Beethoven Virus (2008)
You don't like it because a "pile of poop" came in?คุณไม่ชอลหล่ะสิ เพราะมีคนบ้าเซ่อซ่า เข้ามา Beethoven Virus (2008)
The words 'pile of poop' came out with regards to your playing.คำว่าเซ่อซ่า มันมาจากการเล่นดนตรีของคุณนะครับ Beethoven Virus (2008)
Pile of poop!ยัยบ้าเซ่อซ่า Beethoven Virus (2008)
There's poop inside here.ข้างในนั่นหรอ ที่นี่มีแต่คนเซ่อซ่าอยู่หน่ะ Beethoven Virus (2008)
You think that just because I'm smart... you can treat me like some dork in gym class?คุณคิดอย่างนั้นเพียงเพราะว่าผมฉลาด คุณทำกับผม อย่างกับพวกเซ่อในชั่วโมงพละ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
That it was over, that she was making a fool of herself.มันจบลงด้วยการที่เธอรู้สึกเซ่อไปเลย Shutter (2008)
I got a lead off the surveillance tapes of Charm Acers.แม่เจอเบาะแสจากวีดีโอบันทึกการตรวจตรา ที่ชาร์ม เอเซ่อร์ นั่น Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You klutz!ไอ้เซ่อเอ้ย Gokusen: The Movie (2009)
Like you're spazzing and stuff.แล้วเธอก็แค่ขยับหัวไปรอบๆ เหมือนเป็นคนเซ่อซ่า Hairography (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ่อ[adj.] (soē) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish   FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide
เซ่อเบ้อ[X] (soēboē) FR: crétin ; abruti

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gullible[ADJ] โดนหลอกง่าย, See also: เซ่อ, Syn. naive, innocent, born yesterday
hick[ADJ] (คน) บ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เซ่อซ่า (คำไม่เป็นทางการ)
softheaded[ADJ] เซ่อ, See also: โง่, ทึ่ม, Syn. stupid, foolish
soggy[ADJ] ทึ่ม, See also: เซ่อ, Syn. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering (บลัน'เดอริง) adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy
dolt(โดลทฺ) n. คนโง่เง่า,คนเซ่อ, See also: doltish adj. ดูdolt doltishly adv. ดูdolt doltishness n. ดูdolt
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
gaby(เก'บี) n. คนเซ่อซ่า,คนทึ่ม,คนโง่
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
booby(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinterwäldler(n) |der, pl. Hinterwäldler| คนบ้านนอก, คนที่เซ่อซ่าเหมือนมาจากบ้านนอก, See also: S. Landei,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top