ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uneducated

AH0 N EH1 JH UH0 K EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uneducated-, *uneducated*, uneducat, uneducate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uneducated(adj) ซึ่งไร้การศึกษา, See also: ซึ่งไม่มีการศึกษา, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝน, ซึ่งไม่ได้รับการศึกษา, Syn. unschooled, untaught, uncultivated, Ant. educated, cultivated

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jamal Malik, an uneducated 18 year old boy from the slums of Mumbay, wins one draw by (?จามาล มาลิค ชายอายุ 18 ที่ไร้การศึกษาจากสลัมในมุมใบ Slumdog Millionaire (2008)
The nation's gripped with millionaire fever. As Jamal Malik, an uneducated (?ทั้งประเทศกำลังตื่นเต้นกับกระเเสเกมเศรษฐีฟีเวอร์ Slumdog Millionaire (2008)
Uneducated as we were, we knew little of the political or ideological conflicts that had lead to this point.- อยู่มาถึงนี่ได้ไง - พิสูจน์ไม่ได้หรอกป๋า เทอร์รี่ญาติผมตายตอน 20 ที่เฟลลูย่า Sparks Fly Out (2008)
Those uneducated kids, scram along!เจ้าเด็กไร้การศึกษาพวกนั้นฒ ตามไป! Iljimae (2008)
Uneducated fool!เจ้าโง่ ไร้การศึกษา! Episode #1.7 (2008)
It doesn't matter how uneducated someone is.มันไม่สำคัญว่า คนไร้การศึกษาจะเป็นอย่างไร Episode #1.8 (2008)
Not uneducated criminals who rape and kill out... - You mind your tongue.ไม่ใช่อาชญากรไร้การศึกษาที่ฆ่าและข่มขืน Rates of Exchange (2009)
as even the most uneducated in your audience must know, two poles.เหมือนที่ได้เคยเรียนกันมาแล้ว ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่า มันมีสองขั้ว The Vengeance Formulation (2009)
He's an uneducated kid who... Who's making the first decent decision of his adult life.เขาตัดสินทำสิ่งดี เป็นครั้งแรก Bullet Proof (2010)
- And Tom. - Uneducated farmers.ชาวไร่ที่ไม่มีความรู้น่ะหรอ Interstellar (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
ไม่มีความรู้[mai mī khwāmrū] (xp) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated  FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
โง่เขลา[ngō-khlao] (v) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated  FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[ngō-ngom] (v) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull  FR: être idiot ; être ignorant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNEDUCATED AH0 N EH1 JH UH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uneducated (j) ˈʌnˈɛʤukɛɪtɪd (uh1 n e1 jh u k ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebildet { adj } | ungebildeter | am ungebildetstenuneducated | more uneducated | most uneducated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巴人[はじん, hajin] (n) uneducated bumpkin; resident of ancient Sichuan [Add to Longdo]
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated [Add to Longdo]
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing [Add to Longdo]
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate [Add to Longdo]
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment [Add to Longdo]
無教育[むきょういく, mukyouiku] (adj-na, n) uneducated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Uneducated \Uneducated\
     See {educated}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uneducated
      adj 1: not having a good education [ant: {educated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top