ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลางบอกเหตุ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลางบอกเหตุ-, *ลางบอกเหตุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลางบอกเหตุ[N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ[N] omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you received the sign yet?ท่านเห็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า? Episode #1.9 (2006)
If you can track them, you can track this demon.ลางบอกเหตุ ถ้าพวกแกตามลางนี้ได้ พวกแกก็จะเจอตัวปีศาสตนนี้ได้เหมือนกัน Everybody Loves a Clown (2006)
I mean any of those signs or omens appear anywhere in the world, my rig will go off like a fire alarm.ฉันหมายถึงว่า ถ้ามีสัญญาณ หรือลางบอกเหตุเหล่านั้น เกิดขึ้นที่ไหนบนโลก สัญญาณมันจะดังขึ้น เหมือนสัญญาณเตือนไฟไหม้ Everybody Loves a Clown (2006)
Signs and wonders. But I think once you quit hearing' sir and ma'am the rest is soon to follow.ลางบอกเหตุกับปาฏิหาริย์ แต่ผมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลิก ฟังคำป้อยอ No Country for Old Men (2007)
This is a sign,boys.นี่เป็นลางบอกเหตุนะ หนุ่มๆ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
A sign of what?ลางบอกเหตุอะไร? Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
A sign of what?ลางบอกเหตุอะไร? Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
This is a sign, boys.นี่เป็นลางบอกเหตุ I Know What You Did Last Summer (2008)
A sign of what?ลางบอกเหตุอะไร I Know What You Did Last Summer (2008)
I put together some signs... Omens.ฉันจับลางบอกเหตุได้ I Know What You Did Last Summer (2008)
I told you that dream was a sign.พ่อบอกลูกแล้ว ว่าฝันเป็นลางบอกเหตุ Kung Fu Panda (2008)
Okay, don't laugh, but we stayed up Googling premonitions visions, signs, things like that, just to see how much information we could get.โอเค อย่าหัวเราะนะ แต่ตอนนี้เรากูเกิ้ลเกี่ยวกับลางสังหรณ์ นิมิต ลางบอกเหตุ อะไรทำนองนั้น และอะไรก็ตามที่จะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้ The Final Destination (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omen[N] ลางบอกเหตุ, See also: เหตุบอกล่วงหน้า, Syn. foreboding, presage, augury
presentiment[N] ความรู้สึกว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น, See also: ลางบอกเหตุ, สิ่งบอกให้รู้, Syn. expectation, omen, augury

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monition(โมนิช'เชิน) n. การเตือน,ลางบอกเหตุ,หมาย,หมายเรียกตัวจากศาล
monitory(มอนนิโท'รี,-ทอ'รี) adj. เป็นเครื่องเตือน,เป็นลางบอกเหตุ,เกี่ยวกับหมายเรียก. n. จดหมายเตือน,จดหมายที่เป็นหมายเรียก
omen(โอ'เมิน) n. ลาง,ลางสังหรณ์,ลางนิมิต vt. เป็นล่าง,เป็นนิมิต,มีลางบอกเหตุ, Syn. augury

English-Thai: Nontri Dictionary
boding(n) ลางบอกเหตุ,ลางสังหรณ์,ลางร้าย
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
omen(n) นิมิต,ลางสังหรณ์,ลางบอกเหตุ
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top