Search result for

each

(102 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -each-, *each*
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
each[ADV] แต่ละ, See also: คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง
each[PRON] แต่ละ, See also: คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง
each other[PRON] ซึ่งกันและกัน, See also: แก่กันและกัน, Syn. mutually, reciprocally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
each(อีช) adj. แต่ละ,คนละ,ละ,อันละ,สิ่งละ,เล่มละ,ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ
each otherซึ่งกันและกัน
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
each(adj) ทุก,แต่ละ,ละ,คนละ,สิ่งละ,อันละ
each(pro) แต่ละ,คนละ,อันละ,สิ่งละ,ทุกสิ่ง,ทุกคน
beach(n) ชายหาด
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขาว
bleach(vt) ฟอกสี,ทำให้ขาว,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
forereach(vt) ได้เปรียบ,คืบหน้า,ก้าวหน้า,เดินหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-I know we don't like each other.ฉันรู้ว่าฉันกับนายไม่ได้กินเส้นกันเท่าไหร่ The Serena Also Rises (2008)
May-maybe--maybe we should stay away from each other for a while.เราควรจะห่างกันซักพัก The Ex-Files (2008)
We look out for each other. What do you say?เราจะดูแลกันและกัน เธอจะว่าไง The Ex-Files (2008)
You two know each other?คุณสองคนรู้จักกันเหรอ ? Never Been Marcused (2008)
It doesn't mean we have to totally avoid each other. Yeah, right.มันไม่ได้หมายความว่าเราจะหลักเลี่ยงกันเองนะ ใช่ ถูก อืม เรา .. Never Been Marcused (2008)
We haven't seen each other much all summer, so...เราไม่ได้เจอกันเลยตลอกซัมเมอร์ Never Been Marcused (2008)
-We just knew... -... weweremeantfor eachother. -But she's me.แต่ เธอเป็นคนของฉัน อย่างน้อย ฉันได้ที่คาดผมเธอ It's a Wonderful Lie (2008)
We've been dating, gotten to know each other. -It's not Iike we're rushing into anything.ไม่ใช่ว่าเราเร่งเร้าหรืออะไรนะ It's a Wonderful Lie (2008)
That's right. I always forget that you guys know each other.ใช่ พ่อชอบลืมบ่อยๆเลยว่าเธอสองคนรู้จักกัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
So that we can always be around to care for each other. That's true.เพราะเราจะได้อยู่ข้างๆคอยดูแลคนที่เขารักได้ตลอดเวลา/N ถูกต้องจ้ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Get to know each other.จะได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นไง It's a Wonderful Lie (2008)
But we all really need each other right now.แต่ตอนนี้เราต้องการกันและกันมากที่สุดนะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eachThe two cars tried to make way for each other.
eachYou should wash your hands before each meal.
eachThey love each other?
eachEach sheet bears a number in sequence.
eachWe haven't known each other long.
eachEach of the three boys won a prize.
eachMake a sentence with each of these words.
eachEach of us took hold of one end of the table and carried it to a corner of the room.
eachWe must help each other.
eachThe top favorites of each section were gathered together.
eachCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
eachThese smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ละวัน[ADV] each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
ละ[DET] each, See also: per, every, Example: ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ, Thai definition: เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป
ต่อกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
ตัวใครตัวมัน[ADJ] each makes one's getaway, See also: each shows a clean pair of heels, take care only oneself not anyone else, Example: สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมตัวใครตัวมัน ความสนใจที่จะรับรู้เรื่องราวสาธารณะลดน้อยลง, Thai definition: ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่ลำพังไม่สนใจกัน
ต่าง[DET] each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง[ADV] each, See also: individual, several, neither, every, all, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง[DET] each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
แต่ละ[DET] each, Example: คนแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน, Thai definition: คำที่บอกแยกเป็นจำนวนหนึ่งๆ
ซึ่งกันและกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กัน[PRON] one another, See also: each other, Example: เธอและเขารักกันมานานแล้ว, Thai definition: คำประกอบท้ายกริยาของผู้กระทำตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงการกระทำร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือ ต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   
ชายหาด[n.] (chāihāt) EN: beach   FR: plage [f] ; grève [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec

CMU English Pronouncing Dictionary
EACH    IY1 CH
EACHAN    IY1 CH AH0 N
EACHUS    IY1 CH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
each    (j) (ii ch)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Wahrung des gegenseitigen Standpunkteseach party maintaining its position [Add to Longdo]
ein jedereach one [Add to Longdo]
einandereach other [Add to Longdo]
einander; sicheach other [Add to Longdo]
jedesmaleach time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] each other; mutually; mutual [Add to Longdo]
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] each one individually; each and every; same as 各個|各个 [Add to Longdo]
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every [Add to Longdo]
各人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, ] each one; everyone [Add to Longdo]
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, / ] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means [Add to Longdo]
各取所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] each takes what he needs [Add to Longdo]
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] each country; every country; various countries [Add to Longdo]
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] each sticks to his own view [Add to Longdo]
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, ] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead [Add to Longdo]
各得其所[gè dé qí suǒ, ㄍㄜˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ, ] each has a role to play [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Each \Each\ ([=e]ch), a. or a. pron. [OE. eche, [ae]lc, elk,
   ilk, AS. [ae]lc; [=a] always + gel[imac]c like; akin to OD.
   iegelik, OHG. [=e]ogil[imac]h, MHG. iegel[imac]ch, G.
   jeglich. [root]209. See 3d {Aye}, {Like}, and cf. {Either},
   {Every}, {Ilk}.]
   1. Every one of the two or more individuals composing a
    number of objects, considered separately from the rest. It
    is used either with or without a following noun; as, each
    of you or each one of you. "Each of the combatants."
    --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   Note: To each corresponds other. "Let each esteem other
      better than himself." Each other, used elliptically for
      each the other. It is our duty to assist each other;
      that is, it is our duty, each to assist the other, each
      being in the nominative and other in the objective
      case.
      [1913 Webster]
 
         It is a bad thing that men should hate each
         other; but it is far worse that they should
         contract the habit of cutting one another's
         throats without hatred.      --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         Let each
         His adamantine coat gird well.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
         In each cheek appears a pretty dimple. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Then draw we nearer day by day,
         Each to his brethren, all to God. --Keble.
      [1913 Webster]
 
         The oak and the elm have each a distinct
         character.             --Gilpin.
      [1913 Webster]
 
   2. Every; -- sometimes used interchangeably with every.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I know each lane and every alley green. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In short each man's happiness depends upon himself.
                          --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of each for every, though common in Scotland
      and in America, is now un-English. --Fitzed. Hall.
 
   Syn: See {Every}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 each
   adv 1: to or from every one of two or more (considered
       individually); "they received $10 each" [syn: {each}, {to
       each one}, {for each one}, {from each one}, {apiece}]
   adj 1: (used of count nouns) every one considered individually;
       "each person is mortal"; "each party is welcome"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top