ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

each

IY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -each-, *each*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
each(adv) แต่ละ, See also: คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง
each(pron) แต่ละ, See also: คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง
each other(pron) ซึ่งกันและกัน, See also: แก่กันและกัน, Syn. mutually, reciprocally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
each(อีช) adj. แต่ละ, คนละ, ละ, อันละ, สิ่งละ, เล่มละ, ทุก. -pron. แต่ละ -adv. แต่ละ
each otherซึ่งกันและกัน
beach(บีชฺ) { beached, beaching, beaches } n. หาดทราย, ชายหาด vi., vt. เกยหาด, เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast, shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด, สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
bleach(บลีชฺ) { bleached, bleaching, bleaches } vt. ทำให้สีซีด, ฟอกจัด, ขจัดสีออก, ทำให้สีตก vi. สีตก, สีซีด, กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว, ยาฟอกขาว, ปริมาณความซีด
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว, คนฟอกให้ขาว, ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว, อัฒจันทร์กลางแจ้ง
breach(บรีช) { breached, breaching, breaches } n. การทำให้แตก, การแตกแยก, การทำลาย, การฝ่าฝืน, การไม่ปฏิบัติตาม, บาดแผล vt. ทำให้แตกออก, ฝ่าฝืน (กฎหมาย, สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
each(adj) ทุก, แต่ละ, ละ, คนละ, สิ่งละ, อันละ
each(pro) แต่ละ, คนละ, อันละ, สิ่งละ, ทุกสิ่ง, ทุกคน
beach(n) ชายหาด
bleach(n) ยาฟอกขาว, การฟอกสี, การฟอกให้ขาว
bleach(vt) ฟอกสี, ทำให้ขาว, ทำให้สีซีด, ทำให้สีตก
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
breach(n) รอยแตก, ช่องโหว่, ความแตกหัก, ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก, ทำให้บาดหมาง
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล, มีอิทธิพลมาก, กว้างขวาง
forereach(vt) ได้เปรียบ, คืบหน้า, ก้าวหน้า, เดินหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each man will receive a pudding.ทุกคนจะได้ พุดดิ้ง. The Great Dictator (1940)
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข The Great Dictator (1940)
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ Pinocchio (1940)
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก Rebecca (1940)
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ Rebecca (1940)
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด Rebecca (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Each spoonful is priceless.ช้อนเดียวก็มีค่า Night and Fog (1956)
"To each his due""ทำอะไรก็ได้อย่างงั้น" Night and Fog (1956)
Each camp has its surprises:ในแต่ละแคมป์ ก็มีเรื่องน่าแปลกใจ Night and Fog (1956)
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eachA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
eachAbove all, you must help each other.
eachA custom developed in which they would kiss each other.
eachAfter all they came to terms with each other.
eachAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
eachAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
eachAir and heir are homophones of each other.
eachAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
eachAll the boys spoke each in turn.
eachAll the boys spoke, each in turn.
eachAll the girls helped each other.
eachAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ละวัน(adv) each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
ละ(det) each, See also: per, every, Example: ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ, Thai Definition: เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป
ต่อกัน(adv) each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
ตัวใครตัวมัน(adj) each makes one's getaway, See also: each shows a clean pair of heels, take care only oneself not anyone else, Example: สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมตัวใครตัวมัน ความสนใจที่จะรับรู้เรื่องราวสาธารณะลดน้อยลง, Thai Definition: ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่ลำพังไม่สนใจกัน
ต่าง(det) each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai Definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง(adv) each, See also: individual, several, neither, every, all, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai Definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
ต่าง(det) each, See also: every, Syn. แต่ละ, Example: ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง, Thai Definition: คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ
แต่ละ(det) each, Example: คนแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน, Thai Definition: คำที่บอกแยกเป็นจำนวนหนึ่งๆ
ซึ่งกันและกัน(adv) each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กัน(pron) one another, See also: each other, Example: เธอและเขารักกันมานานแล้ว, Thai Definition: คำประกอบท้ายกริยาของผู้กระทำตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงการกระทำร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือ ต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [ m, f ] ; enseignant [ m ] ; enseignante [ f ] ; maître [ m ] ; maîtresse [ f ]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [ m ] ; enseignante [ f ]
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บรมครู[børommakhrū] (n) EN: great teacher
ชายหาด[chāihāt] (n) EN: beach  FR: plage [ f ] ; grève [ f ]
ชายทะเล[chāithalē] (n, exp) EN: beach ; seaside ; shore ; coast  FR: plage [ f ] ; bord de mer [ m ] ; rivage [ m ] ; côte [ f ]
ชอบพอ[chøpphø] (v) EN: love ; love each other  FR: être intime avec

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EACH IY1 CH
EACHAN IY1 CH AH0 N
EACHUS IY1 CH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
each (j) iːtʃ (ii ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, ] each; every #167 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] each; every #334 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] each other; one another; mutually #825 [Add to Longdo]
相互[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ,  ] each other; mutual #1,812 [Add to Longdo]
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] each country; every country; various countries #2,318 [Add to Longdo]
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ,  ] each other; mutually; mutual #2,567 [Add to Longdo]
各自[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙,  ] each; respective; apiece #2,660 [Add to Longdo]
彼此[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ,  ] each other; one another #2,884 [Add to Longdo]
每月[měi yuè, ㄇㄟˇ ㄩㄝˋ,  ] each month #3,330 [Add to Longdo]
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ,   /  ] each one individually; each and every; same as 各個|各个 #6,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Wahrung des gegenseitigen Standpunkteseach party maintaining its position [Add to Longdo]
ein jedereach one [Add to Longdo]
einandereach other [Add to Longdo]
einander; sicheach other [Add to Longdo]
jedesmaleach time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf, ctr) time (three times, each time, etc.); times; (P) #340 [Add to Longdo]
[かく, kaku] (pref) each; every; all; (P) #383 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[うみ(P);み(ok);わた(ok);わだ(ok), umi (P); mi (ok); wata (ok); wada (ok)] (n) sea; beach; (P) #595 [Add to Longdo]
教授[きょうじゅ, kyouju] (n, vs, adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P) #746 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Each \Each\ ([=e]ch), a. or a. pron. [OE. eche, [ae]lc, elk,
   ilk, AS. [ae]lc; [=a] always + gel[imac]c like; akin to OD.
   iegelik, OHG. [=e]ogil[imac]h, MHG. iegel[imac]ch, G.
   jeglich. [root]209. See 3d {Aye}, {Like}, and cf. {Either},
   {Every}, {Ilk}.]
   1. Every one of the two or more individuals composing a
    number of objects, considered separately from the rest. It
    is used either with or without a following noun; as, each
    of you or each one of you. "Each of the combatants."
    --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   Note: To each corresponds other. "Let each esteem other
      better than himself." Each other, used elliptically for
      each the other. It is our duty to assist each other;
      that is, it is our duty, each to assist the other, each
      being in the nominative and other in the objective
      case.
      [1913 Webster]
 
         It is a bad thing that men should hate each
         other; but it is far worse that they should
         contract the habit of cutting one another's
         throats without hatred.      --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
         Let each
         His adamantine coat gird well.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
         In each cheek appears a pretty dimple. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Then draw we nearer day by day,
         Each to his brethren, all to God. --Keble.
      [1913 Webster]
 
         The oak and the elm have each a distinct
         character.             --Gilpin.
      [1913 Webster]
 
   2. Every; -- sometimes used interchangeably with every.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I know each lane and every alley green. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In short each man's happiness depends upon himself.
                          --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of each for every, though common in Scotland
      and in America, is now un-English. --Fitzed. Hall.
 
   Syn: See {Every}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 each
   adv 1: to or from every one of two or more (considered
       individually); "they received $10 each" [syn: {each}, {to
       each one}, {for each one}, {from each one}, {apiece}]
   adj 1: (used of count nouns) every one considered individually;
       "each person is mortal"; "each party is welcome"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top