ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

al dente

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -al dente-, *al dente*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Make sure that pasta's al dente.- Make sure that pasta's al dentePerfect Sense (2011)
I prefer my pasta al dente, and the pancetta was a little weird.และเบคอนดูแปลกไปหน่อยนะ Proof (2011)
In a pot of boiling water we cook our spaghetti until it's al dente, firm to the tooth.ในหม้อต้มน้ำ เราต้มเส้นสปาเก็ตตี้ จนมันเหนียวนุ่มน่าเคี้ยว Proof (2011)
But there is something about that thing that just gives it the perfect al dente.แต่มีบางสิ่งบางอย่าง เกี่ยวกับสิ่งนั้น ที่ทำให้มันเป็นสุดยอดพาสต้าจานเด็ด Shooting Star (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹牙[tán yá, ㄊㄢˊ ㄧㄚˊ, / ] al dente [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルデンテ[, arudente] (n,adj-no) al dente (ita [Add to Longdo]
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  al dente
      adj 1: of pasta cooked so as to be firm when eaten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top