ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alltag

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alltag-, *alltag*
German-Thai: Longdo Dictionary
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Alltags...weekday; tedium [Add to Longdo]
Alltags...workaday [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Alltag /altaːk/ 
   everyday life

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top