ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยตลอด

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยตลอด-, *โดยตลอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยตลอด[ADV] thoroughly, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด, Example: เขามาเยี่ยมที่บ้านตอนที่ลาป่วยโดยตลอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โยนิโสโดยตลอด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The SS watches them and oversees them.ผู้คุมจึงคอยสอดส่องดูแล อย่างทั่วถึงโดยตลอด Night and Fog (1956)
This house belongs to a friend of mine. I've known all along.บ้านหลังนี้เป็นของเพื่อนของผม ผมรู้มาโดยตลอด Clue (1985)
It was here all the time. This place is just full of it.มันอยู่ที่นี่มาโดยตลอด เต็มไปหมด The Scorpion King (2002)
You got between Shang and me so you could keep your job?เจ้าเป็นตัวการในทุกเรื่องมาโดยตลอด ตอนนี้ เจ้าคิดจะทำยังไงต่อไป? Mulan 2: The Final War (2004)
You mean, you knew this the whole time, and you let me think we were gonna crash?นี่หมายความว่าคุณรู้มาโดยตลอดงั้นสิ แต่คุณปล่อยให้ฉันคิดไปว่า เครื่องเราต้องตกงั้นเหรอ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
We've been chasing a ghost.นี่เราตามล่าหาผีมาโดยตลอดเลยเหรอ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I never pretended to be somebody else. It's been me all along.ฉันไม่เคยเสแสร้งว่าฉันคนอื่น มันเป็นตัวฉันมาโดยตลอด A Cinderella Story (2004)
I can't say who it is... but I run into this person often lately.ผมไม่สามารถบอกได้ว่า มีโทสะกับใคร... แต่ผมก็มีเหตุให้ต้องไปเผชิญ oกับเธอโดยตลอด Love So Divine (2004)
Quite a few times I felt that I had to tell you the truthี่ที่จริงแล้วฉันรู้สึกมาโดยตลอดว่า ฉันควรจะบอกความจริงกับพวกเธอ Sorry, I Love You (2004)
- I knew it all along.- ผมรู้มาโดยตลอด Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
I used to write all the time in high school, but I, I think it's very important that I have a creative outlet, you know?ฉันชอบเขียนหนังสือมาโดยตลอด สมัย ม.ปลาย แต่ฉัน ฉันคิดว่ามันสำคัญมาก ที่ฉันได้เขียนผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ คุณเข้าใจไหม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
So I keep trying to find a cure.ผมได้พยายามค้นหาวิธีรักษามาโดยตลอด Æon Flux (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all the time[IDM] โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
out-and-out[ADJ] โดยตลอด, See also: ทั้งหมด, Syn. complete, entire
through and through[SL] โดยตลอด, See also: ทั้งหมด, ตลอด
through[ADV] โดยตลอด, See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughly[ADJ] โดยตลอด
throughout[PREP] โดยตลอด, See also: ทุกหนทุกแห่ง
throughout[ADV] โดยตลอด, See also: ทั้งหมด, ทุกแห่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
out-and ###SW. out (เอาทฺ'อันเอาทฺ') adj. ตลอด,ทั่ว,สมบูรณ์,โดยตลอด,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,เปิดเผย
sheerly(เชียร์'ลี) adv. จริงจัง,โดยตลอด
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
right(adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(pre) โดยตลอด,ถ้วนทั่ว,โดยทั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top