ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซ้ำซาก

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซ้ำซาก-, *ซ้ำซาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำซาก[ADV] repetitiously, See also: again and again, repeatedly, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำไปซ้ำมา, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: หัวหน้าของฉันเป็นคนพูดซ้ำซาก, Thai definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซ้ำซากว. ทำแล้วทำอีกหรือเป็นแล้วเป็นอีกอย่างเดียวกันรํ่าไป, จำเจ, เช่น เขาชอบพูดจาซ้ำซาก บางจังหวัดทางภาคอีสานเกิดภัยแล้งซ้ำซาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Outrageous! You're nothing but a mad scientist!แค่นักวิทยาศาสตร์บ้าที่ใช้งาน ซ้ำซาก Help! (1965)
I have a very monotonous life.ฉันมีชีวิตที่ซ้ำซากมาก The Little Prince (1974)
Why harp on it?ก็ไม่รู้จะพูดซ้ำซากไปทำไมกัน ? Cinema Paradiso (1988)
Can you get any more trite or boring than that?มีอะไรซ้ำซากน่าเบื่อกว่านี้มั้ย Punchline (1988)
- Army don't want to surprise us.ซ้ำซากๆ Casualties of War (1989)
Leave that to the dinks.เจอไอ้กงสิไม่ซ้ำซาก Casualties of War (1989)
- It's corny.- มันเป็นเรื่องซ้ำซาก Pulp Fiction (1994)
Always the same narrow people, the same mindless chatter.ผู้คนซ้ำซากในวงแคบๆ คุยกันเรื่องไร้สาระ Titanic (1997)
Of course I know it's gone. You remind me every day.ต้องรู้สิ ก็แม่บอกซ้ำซากอยู่ทุกวัน Titanic (1997)
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร The Corporation (2003)
That book was written by a bunch of stupid girls who make up rumors because they're bored with their own lame lives.สมุดบ้านั่น แค่ถูกใครบางคนแต่งขึ้น เด็กผู้หญิงโง่ๆซักคน ที่สร้างข่าวลือ เพราะพวกหล่อนเบื่อหน่าย กับชีวิตซ้ำซากของพวกหล่อน Mean Girls (2004)
Let's try something new.พูดซ้ำซากจัง. Fantastic Four (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้ำซาก[adj.] (samsāk) EN: repetitious ; monotonous   FR: répétitif ; réitéré ; itératif ; monotone
ซ้ำซาก[adv.] (samsāk) EN: repetitiously ; again and again ; repeatedly   FR: encore et encore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get into a rut[IDM] มีชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get out of
get out of[PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
get out of[PHRV] ปลดปล่อยจากชีวิตจำเจ, See also: ซ้ำซาก, Syn. get into
hack[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ
monotonous[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ, Syn. boring, dull, tiresome, Ant. interesting, fascinating
platitudinous[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, Syn. commonplace, trite, dull
routine[ADJ] ซ้ำซาก, See also: จำเจ, น่าเบื่อ, Syn. boring, humdrum
stale[ADJ] น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน), See also: ซ้ำซาก, น่าเอียน (ข่าว, เรื่องขำขัน), Syn. uninteresting, dull, flat, boring, Ant. interesting
trivial[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ซ้ำซาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่
monotonous(มะนอท'ทะเนิส) adj. ซ้ำซาก,ซ้ำกัน,น่าเบื่อ,มีเสียงเดียว., See also: monotonousness n., Syn. tedious ###A. varied
monotony(มะนอท'โทนี) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ความซ้ำซาก,การมีเสียงเดียว,การไม่มีเสียงสูงต่ำ, Syn. uniformity
platitude(แพลท'ทิทูด) n. คำพูดที่ซ้ำซาก,ความซ้ำซาก,ความจำเจ
platitudinous(แพลททิทูด'ดิเนิส) adj. ซ้ำซาก,จำเจ, See also: platitudinous ness n.
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance,superfluity

English-Thai: Nontri Dictionary
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
monotonous(adj) น่าเบื่อ,ซ้ำซาก
monotony(n) ความน่าเบื่อ,ความซ้ำซาก
platitude(n) คำพูดซ้ำซาก
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
truism(n) ข้อความที่เป็นจริง,ข้อความซ้ำซาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top