ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทั้งผอง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทั้งผอง-, *ทั้งผอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั้งผอง[PRON] whole, See also: all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: เขาได้ทำประโยชน์มากมายให้แก่ประชาชนทั้งผอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of Philadelphia society will be there.ชาวฟิลาเดลเฟียทั้งผองจะอยู่ที่นั่น Titanic (1997)
As long as we stand we shall feel safe, as the Imperial land shall forever be at peaceตราบเท่าที่ ผู้กล้า ยังยืนหยัด จักรวรรดิ์ จะรอดภัย เราทั้งผอง จะประสบ สงบสุข ทั้งเรืองรอง Letters from Iwo Jima (2006)
Once and for all,เราทั้งผอง Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
And of all the Tharks, you're the only one worthy of him.ในบรรดาทาร์คทั้งผอง เจ้าคือหนึ่งเดียวที่มีค่าทัดเทียมเค้า John Carter (2012)
The power of life over me and over all Barsoom.อำนาจเหนือชีวิตข้า และชาวบราซูมทั้งผอง John Carter (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top