ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

al qaeda

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -al qaeda-, *al qaeda*
English-Thai: Longdo Dictionary
al Qaedaกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This has all the earmarks of Al qaeda.คุณส่งเครื่องแบบซักที่ไหน Yankee White (2003)
Must be an Al qaeda sleeper.ไม่ได้ Yankee White (2003)
Al qaeda has to have planted something on this plane.พวกนั้นต้องเตรียมอะไรไว้ บนเครื่องบินนี้ Yankee White (2003)
Was it Al qaeda?เป็นฝีมือพวกอัล ไคดาหรือเปล่าคะ Yankee White (2003)
- al Qaeda fundraisers.- จับได้สี่สิบสี่คน_BAR_ Rendition (2007)
Now he's al Qaeda. In my country.ตอนนี้กลายเป็นพวกอัล เคด้า ในบ้านเกิดตัวเอง Body of Lies (2008)
Continue your life with your brothers in al Qaeda.กลับไปร่วมกับพี่น้องอัล เคด้าของแก Body of Lies (2008)
Look, I'm gonna need some really, really low-level al Qaeda contacts, all right?ผมอยากได้พวกอัล เคด้า ระดับลูกกระจ๊อกสักคน Body of Lies (2008)
Ed, Al-Masri is a lawyer we found with al Qaeda ties.-เอ็ด, อัล มาสรี่ เป็นทนายที่เกี่ยวข้องกับพวกอัล เคด้า Body of Lies (2008)
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด Body of Lies (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
Something about al qaeda using stolen bearer bondsอย่างเช่นอัลเคด้าใช้พันธบัตรที่ขโมยมา Safe and Sound (2008)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基地组织[jī dì zǔ zhī, ㄐㄧ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Al Qaeda, #27,653 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカイダ;アルカーイダ;アルカイーダ[, arukaida ; aruka-ida ; arukai-da] (n) Al Qaeda; al-Qaeda; Al Qaida; al-Qaida; al-Qa'idah [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top