Search result for

*prick*

(203 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prick, -prick-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prick[VT] แทง, See also: เจาะ, Syn. pierce, puncture
prick[VT] ยุแหย่, See also: ยุ, แหย่
prick[N] รอยแทง, Syn. stab, puncture
prick[N] อวัยวะเพศชาย (คำต้องห้าม), See also: องคชาติ
pricket[N] เหล็กแหลมสำหรับปักเทียน, Syn. candlestick
prickie[N] หนาม, See also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickie[VT] แทงเบา ๆ
prickie[VI] รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickle[N] หนาม, Syn. spine, spike
prickle[VT] แทงเบาๆ, Syn. sting, tingle
prickly[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยผด, Syn. thorny, spiny
prickly[ADJ] เหมือนหนาม, Syn. thorny, spiny
prickly[ADJ] มีหนาม
pinprick[N] รูเล็ก, Syn. puncture, point
prick on[PHRV] กระตุ้น, See also: เร่งให้ทำ
prick up[PHRV] (สัตว์) ชู (อวัยวะ เช่น หู) ขึ้น, See also: ยกขึ้น, Syn. perk up
prickly heat[N] ผด, See also: ตุ่มคันบนผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศร้อน
prick up one's ears[IDM] ฟังอย่างตั้งใจ, See also: ให้ความสนใจ
kick against the pricks[IDM] ต่อต้านอย่างไม่ได้ผล (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prick(พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว
prick-eared(พริค'เอียร์ด) adj. หูชันและแหลมตัดผมสั้น
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickly(พริค'ลี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,เต็มไปด้วยปัญหา,เจ็บปวดเหมือนถูกแทง,ไว (อารมณ์,ประสาท), See also: prickliness n. prickliness,n.
prickly heatn. โรคผิวหนังผื่นคัน (เนื่องจากต่อมเหงื่ออักเสบ)

English-Thai: Nontri Dictionary
prick(n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ
prick(vt) แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ทำให้เจ็บปวด
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ,แทงด้วยหนาม
prickly(adj) เหมือนหนามแทง,เต็มไปด้วยหนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood, Finger Prick Sample ofเลือดเจาะจากปลายนิ้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, call that Nazi prick. Set a meeting.ใช่ เอาละ เรียกนั่นว่าหนามทิ่มแทงนาซี เรียกประชุม Pilot (2008)
Joplin, you fucking prick!ไอ้สัตว์ Joplin Episode #1.5 (2008)
You put your trust in some prick we've never even met.คุณเอาความเชื่อใจของคุณ ให้กับคนที่เราไม่เคยแม้แต่จะพบ The Bank Job (2008)
You've opened Pandora's box, you dumb prick, that's why.คุณเปิดตู้แพนโดร่า คุณมันโง่ นั่นไงล่ะ The Bank Job (2008)
You're a prick, Tim.คุณมันเจ้าเล่ห์ ทิม The Bank Job (2008)
That prick fucking branded me!ไอ้เวรนั่นตีตราฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What is this bullshit? Who's this prick?นี่มันอะไรเนี่ย นี่มันอะไรเนี่ย Wanted (2008)
- Ethan is such a prick!มันเยี่ยมมาก ๆ The Ramen Girl (2008)
Who is this prick?ไอ้บ้านี่เป็นใคร? The Love Guru (2008)
My balls, you prick!ไข่ฉัน ไอ้เวร! The Love Guru (2008)
Get me out of here, pricks!เอาฉันออกไปนะ พวกบ้า! The Love Guru (2008)
Prick.ไอ้เฮงซวย! Frost/Nixon (2008)
After everything that prick's done to this country?หลังจากไอ้บ้านี่ทำ ความชิบหายให้กับประเทศนี่น่ะ? Frost/Nixon (2008)
Little prick. Don't be such an ass. He doesn't know a thing.ไม่ต้องตกใจน่า เขาไม่รู้หรอก Burn After Reading (2008)
Why don't you go fuck yourself, you weird prick?ไปอึ๊บตัวเองซะไป ไอ้ตัวประหลาด Pineapple Express (2008)
- Prick.- ไอ้กระดอเอ้ย Pilot (2008)
That's why acupuncturists avoid placing needles anywhere near them because opening up the nerve endings in the fingertip-- even a little pinprick-- can result in quite a painful hot flash.พวกหมอจึงไม่ปักเข็มใกล้ๆส่วนนี้ เพราะว่าการเปิด ปลายประสาทบนปลายนิ้ว แม้แค่รูเล็กๆ Greatness Achieved (2008)
Yeah, I must admit I'm getting a little bit fed up with you, you little prick.ใช่, ฉันยอมรับว่าฉันเริ่มจะผิดหวังเล็กๆในตัวคุณแล้วสิ ไอ้สารเลวเอ๊ย! Dead Like Me: Life After Death (2009)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Come back here, kid! - Hey, you little prick!กลับมานี่ เฮ้ แกน่ะ! The Final Destination (2009)
Why do you gotta be a prick? She saw somebody die.แกพูดเกินไป เธอพึ่งเห็นคนตายต่หน้าต่อตานะ The Final Destination (2009)
If I find out that you're lying, I'll cut your hairless little prick off before you even figure out what it's for.ถ้าฉันรู้ว่านายโกหก ฉันจะเฉือนไอ้จ้อนไร้ขนของนายทิ้งซะ ก่อนที่นายจะทันรู้ด้วยซ้ำ ว่ามันมีเอาไว้ใช้ทำอะไร Orphan (2009)
Ever since those pricks shot me, I can't get warm.ตั้งแต่โดนไอ้พวกตำรวจยิง ฉันไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกเลย Public Enemies (2009)
What a weaselly prick.หน้าตัวเมียจริงๆ Up in the Air (2009)
Someone who falls for a prick.คนที่หลงรักพวกหน้าตัวเมีย Up in the Air (2009)
Pricks are spontaneous, they're unpredictable and fun.พวกนี้เป็นธรรมชาติ คาดเดาไม่ได้และน่าสนุก Up in the Air (2009)
Then we're surprised when they turn out to be pricks.แล้วเราก็จะแปลกใจ เมื่อตอนที่พวกเขาเปลี่ยนเป็นหน้าตัวเมีย Up in the Air (2009)
He said the same thing to me in the courtroom, the prick.เขาพูดแบบนั้นกับผมในห้องพิจารณาคดีด้วย .. แม่ม Law Abiding Citizen (2009)
- Make up your mind, prick.-จะเอาไงก็เอาสิวะไอ้เวรนี่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Lennon, you prick!-เลนนอน ไอ้กล้วยเอ๊ย Nowhere Boy (2009)
And then, this prick lawyer moved in next door.และแล้วทนายความที่คอยทิ่มแทง / ได้ย้ายมาอยู่ข้างบ้าน Pilot (2009)
Fucking, pricks! Fuck off!ไอ้บ้าเอ้ย ไปตายซะ Harry Brown (2009)
They're Mick pricks.พวกเขาคอยยุแหย่ Albification (2009)
Get that Irish prick in here.เอาตัวไอ้หนูไอริซจอมแสบมานี่สิ The Culling (2009)
I'm a prick, Gemmaฉันมันไอ้งั่ง เจมม่า Fa Guan (2009)
Like a Porcupine. Right, you're all prick.เหมือนเม่นเลย Everyone (2009)
Come on! Fucking prick.ไม่เอาน่า ไอ้บ้าเอ้ย Cook (2009)
Look at my tracksuit, you weasely little prick!แกดูชุดหล่อของฉันสิ ไอ่หน้าจู๋เอ้ย Cook (2009)
You're a weasely cunting prick!แกมัน ไอ้หน้า กระจู๋ ! Cook (2009)
You know those pricks who've been shaking down tourists?รู้จัก พวกผู้ชายน่ากลัวที่ ทำนักท่องเที่ยวกลัวไหม? Living the Dream (2009)
- hey, that's him! that's the prick.ไปเรียนขับรถน่ะไป๊ ไอ้โง่เอ้ย The Getaway (2009)
Plan on having a heart-to-heart with the prick when I find him.วางแผนจะเปิดใจ กับไอ้บ้านั่น เมื่อฉันเจอเขา Remains to Be Seen (2009)
- prick.- กลวยยย Dirty Harry (2009)
Chuck is prickly. i'll be there,ชัคเป็นคนเลือดร้อน ผมจะไปที่นั่น Rufus Getting Married (2009)
Damn... He's a tough prick.ไอ้นี่มันตอแหลชัดๆ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I agree, that insolent prick should be forced out.ผมเห็นด้วย เราต้องเค้น จากไอ้เวรนั่นให้ได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Nixon, oh, that prick. To think I voted for that prick five times.นิกสัน, ไอ้แตงดอง ฉันโหวตให้มันตั้ง5ครั้ง Watchmen (2009)
You'll be sitting next to Frank, in some booth, telling some cancer-riddled prick,นายจะต้องนั่งถัดจากแฟรงค์ ที่บูธไหนสักที่ บอกกับพวกที่มีปัญหาเรื่องมะเร็ง Repo Men (2010)
You're acting like a prick.ทำท่าเหมือนคนผีเข้าผีออก Burlesque (2010)
I'm sorry for being a class-A prick.ผมขอโทษที่ทำตัวเหมือนเป็นพวกผีเข้าผีออก Burlesque (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prickAt the sound of my voice, my dog pricked up his ears.
prickCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
prickHe felt the pricks of conscience.
prickHis conscience pricked him.
prickI have a pricking pain here.
prickI have a prickling sensation in my left eye.
prickI pricked my thumb with a needle.
prickI pricked up my ears.
prickI pricked up my ears when I heard of the available apartment.
prickIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
prickShe pricked the balloon.
prickThe dog pricked up his ears at the sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
ผด[N] prickly heat, See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister, Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ, Example: เด็กทารกมักมีผดขึ้นที่คอหรือข้อพับเวลาอากาศร้อนมากๆ, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน
ตำ[V] sting, See also: stab, prick, pierce, Syn. ทิ่ม, แทง, Example: คุณยายกลัวเสี้ยนจะตำเท้าหลานจึงบังคับให้หลานใส่รองเท้า, Thai definition: อาการที่มีสิ่งลักษณะแหลมๆ เช่น หนาม ทิ่มเข้าไป
ทิ่มแทง[V] stab, See also: prick, Example: งาของช้างตัวหลังกำลังจะไปทิ่มแทงช้างตัวหน้า, Thai definition: ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซ้ำหลายๆ ครั้ง
ทิ่ม[V] stab, See also: thrust, pierce, prick, poke, Syn. ทิ่มแทง, ทะลวง, Example: เขาเคยทะเลาะกับเพื่อน แล้วทิ่มตะเกียบใส่ตาเพื่อนจนร้องไห้จ้า, Thai definition: เอาสิ่งที่มีลักษณะยาวๆ หรือแหลมๆ กระแทกโดยแรง
บ่ง[V] prick, See also: pick off, Syn. เขี่ย, สะกิด, Example: แม่ใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าจนน้องร้องเสียงดัง, Thai definition: ใช้ของแหลมๆ แทงที่เนื้อเพื่อเอาหนามเป็นต้นที่ฝังอยู่ในเนื้อหรือหนองออก
ยอก[V] pierce, See also: sting, prick, Syn. ทิ่ม, ตำ, Example: หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
ซ่า[V] tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
กระเจี๊ยว[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. จู๋, Count unit: อัน, Thai definition: อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็กๆ, Notes: (ปาก)
กระดอ[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. กระจู๋, จู๋, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกอวัยวะเพศชาย
เสียบ[V] stab, See also: insert, prick, pierce, Syn. แทง, ทิ่ม, Example: แม่ค้าเสียบลูกชิ้นเข้ากับไม้ปิ้ง เพื่อเตรียมไว้ปิ้งขาย, Thai definition: เอาของดันลงบนปลายสิ่งที่แหลมๆ
สะกิด[V] prick, See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ
สะกิด[V] prick, See also: jab, scratch, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ควย[n.] (khūay) EN: prick ; cock   FR: pénis [m] ; verge [f]
กระดอ[n.] (kradø) EN: penis ; prick   FR: verge [f] ; pénis [m]
กระเจี๊ยว[n.] (krajīo) EN: penis ; prick ; cock ; peter   
มะแขว่น = มะแข่น = บ่าแข่น[n.] (makhaen = mākhaen = makhwaen ) EN: zanthoxylum limonella ; mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue   
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting   FR: épine [f] ; picot [m]
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust   FR: piquer ; percer
ยอก [v.] (yøk) EN: pierce ; sting ; prick   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRICK    P R IH1 K
PRICKS    P R IH1 K S
SPRICK    S P R IH1 K
PRICKED    P R IH1 K T
PRICKLY    P R IH1 K L IY0
PINPRICK    P IH1 N P R IH0 K
PRICKETT    P R IH1 K EH0 T
PRICKLEBACK    P R IH1 K AH0 L B AE2 K
PRICKLEBACKS    P R IH1 K AH0 L B AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prick    (v) (p r i1 k)
pricks    (v) (p r i1 k s)
pricked    (v) (p r i1 k t)
pricker    (n) (p r i1 k @ r)
prickle    (v) (p r i1 k l)
prickly    (j) (p r i1 k l ii)
pinprick    (n) (p i1 n p r i k)
prickers    (n) (p r i1 k @ z)
pricking    (v) (p r i1 k i ng)
prickled    (v) (p r i1 k l d)
prickles    (v) (p r i1 k l z)
pinpricks    (n) (p i1 n p r i k s)
prickings    (n) (p r i1 k i ng z)
pricklier    (j) (p r i1 k l i@ r)
prickling    (v) (p r i1 k l i ng)
prickliest    (j) (p r i1 k l i i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刺す[さす, sasu] Thai: ทิ่ม English: to prick

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahle {f}; Pfriem {m} | Ahlen {pl}awl; pricker | awls; prickers [Add to Longdo]
Einstich {m}; Einstichstelle {f}puncture; prick [Add to Longdo]
Gewissensbisse {pl}pricks of conscience [Add to Longdo]
Nadelstich {m}pinprick [Add to Longdo]
Ohr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitzen | die Ohren steif halten | jdm. mit etw. in den Ohren liegen | ein offenes Ohr | ganz Ohr seinear | ears | to prick up one's ears | to keep one's chin up | to nag someone about sth. | a sympathetic ear | to be all ears [Add to Longdo]
stechender Schmerz; Stich {m}prick [Add to Longdo]
Schwanz {m}; erigierter Penis (vulgär)dick; cock; prick [slang] [Add to Longdo]
Stachel {m}; spitzer Gegenstandprick [Add to Longdo]
Stich {m} (Nadel-; Insekten-)prick [Add to Longdo]
auspflanzento prick out [Add to Longdo]
einpflanzento prick in [Add to Longdo]
gereizt; schmerzend {adj}prickly [Add to Longdo]
kratzig {adj}prickly [Add to Longdo]
pikierento prick [Add to Longdo]
prickeln; kribbeln | prickelnd | geprickeltto prick; to prickle; to tingle | tingling | tingled [Add to Longdo]
(angenehm) auf der Haut prickeln; kribbelnto make the skin tingle [Add to Longdo]
prickelnd {adv}tingly [Add to Longdo]
stachelnto prick; to prickle [Add to Longdo]
stachlig; stachelig; dornig {adj} | stachelig wie ein Igelprickly | as prickly as a hedgehog [Add to Longdo]
stechen; einstechen; durchstechen; piken | stechend; einstechend; durchstechend; pikend | gestochen; eingestochen; durchgestochen; gepikt | er/sie sticht | ich/er/sie stach | er/sie hat/hatte gestochen | ich/er/sie stäche | stich!to prick | pricking | pricked | he/she pricks | I/he/she pricked | he/she has/had pricked | I/he/she would prick | prick! [Add to Longdo]
stechen; ausstechen; lochento prick out [Add to Longdo]
zerstechen | zerstechend | zerstochen | zersticht | zerstachto prick all over | pricking all over | pricked all over | pricks all over | pricked all over [Add to Longdo]
Er bekam Gewissensbisse.His conscience pricked him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チクチク;ちくちく[, chikuchiku ; chikuchiku] (n,vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle [Add to Longdo]
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle [Add to Longdo]
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P) [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]
汗疹;汗疣[あせも;あせぼ(汗疹), asemo ; asebo ( ase shin )] (n,adj-no) prickly heat; heat rash; miliaria [Add to Longdo]
汗知らず[あせしらず, aseshirazu] (n) prickly heat powder; baby powder; talc powder [Add to Longdo]
鬼蓮[おにばす, onibasu] (n) prickly water lily [Add to Longdo]
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
刺状突起[しじょうとっき, shijoutokki] (n) prickle (of plants) [Add to Longdo]
針で刺す[はりでさす, haridesasu] (v5s) to prick with a needle [Add to Longdo]
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P) [Add to Longdo]
聞き耳を立てる[ききみみをたてる, kikimimiwotateru] (exp,v1) to prick up one's ears and listen; to listen attentively [Add to Longdo]
欹てる[そばだてる, sobadateru] (v1) to strain to hear; to prick up one's ears [Add to Longdo]
薊芥子[あざみげし;アザミゲシ, azamigeshi ; azamigeshi] (n) (uk) Mexican prickly poppy (Argemone mexicana) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙人掌果[xiān rén zhǎng guǒ, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˇ, ] prickly pear [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
刺痛[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] to prick; to cut blocks, to engrave [Add to Longdo]
[zhā, ㄓㄚ, ] to prick; to run or stick (a needle etc) into [Add to Longdo]
扎穿[zhā chuān, ㄓㄚ ㄔㄨㄢ, 穿] to prick; to puncture [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] prickly heat [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] prickly heat [Add to Longdo]
痱子[fèi zi, ㄈㄟˋ ㄗ˙, ] miliaria (type of skin disease); prickly heat; sweat rash [Add to Longdo]
花椒[huā jiāo, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄠ, ] Sichuan pepper; Chinese prickly ash [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, ] pointed grass blade; to prick [Add to Longdo]
竖起耳朵[shù qǐ ěr duo, ㄕㄨˋ ㄑㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄛ˙, / ] (set phrase) to prick up one's ears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prick \Prick\, n. [AS. prica, pricca, pricu; akin to LG. prick,
   pricke, D. prik, Dan. prik, prikke, Sw. prick. Cf. {Prick},
   v.]
   1. That which pricks, penetrates, or punctures; a sharp and
    slender thing; a pointed instrument; a goad; a spur, etc.;
    a point; a skewer.
    [1913 Webster]
 
       Pins, wooden pricks, nails, sprigs of rosemary.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is hard for thee to kick against the pricks.
                          --Acts ix. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of pricking, or the sensation of being pricked; a
    sharp, stinging pain; figuratively, remorse. "The pricks
    of conscience." --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   3. A mark made by a pointed instrument; a puncture; a point.
    Hence:
    (a) A point or mark on the dial, noting the hour. [Obs.]
      "The prick of noon." --Shak.
    (b) The point on a target at which an archer aims; the
      mark; the pin. "They that shooten nearest the prick."
      --Spenser.
    (c) A mark denoting degree; degree; pitch. [Obs.] "To
      prick of highest praise forth to advance." --Spenser.
    (d) A mathematical point; -- regularly used in old English
      translations of Euclid.
    (e) The footprint of a hare. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A small roll; as, a prick of spun yarn; a prick of
    tobacco.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prick \Prick\, v. i.
   1. To be punctured; to suffer or feel a sharp pain, as by
    puncture; as, a sore finger pricks.
    [1913 Webster]
 
   2. To spur onward; to ride on horseback. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A gentle knight was pricking on the plain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To become sharp or acid; to turn sour, as wine.
    [1913 Webster]
 
   4. To aim at a point or mark. --Hawkins.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prick \Prick\, v. t. [imp. & p. p. {Pricked}; p. pr. & vb. n.
   {Pricking}.] [AS. prician; akin to LG. pricken, D. prikken,
   Dan. prikke, Sw. pricka. See {Prick}, n., and cf. {Prink},
   {Prig}.]
   1. To pierce slightly with a sharp-pointed instrument or
    substance; to make a puncture in, or to make by
    puncturing; to drive a fine point into; as, to prick one
    with a pin, needle, etc.; to prick a card; to prick holes
    in paper.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix by the point; to attach or hang by puncturing; as,
    to prick a knife into a board. --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
       The cooks prick it [a slice] on a prong of iron.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   3. To mark or denote by a puncture; to designate by pricking;
    to choose; to mark; -- sometimes with off.
    [1913 Webster]
 
       Some who are pricked for sheriffs.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Let the soldiers for duty be carefully pricked off.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Those many, then, shall die: their names are
       pricked.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To mark the outline of by puncturing; to trace or form by
    pricking; to mark by punctured dots; as, to prick a
    pattern for embroidery; to prick the notes of a musical
    composition. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. To ride or guide with spurs; to spur; to goad; to incite;
    to urge on; -- sometimes with on, or off.
    [1913 Webster]
 
       Who pricketh his blind horse over the fallows.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The season pricketh every gentle heart. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My duty pricks me on to utter that.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To affect with sharp pain; to sting, as with remorse. "I
    was pricked with some reproof." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Now when they heard this, they were pricked in their
       heart.                --Acts ii. 37.
    [1913 Webster]
 
   7. To make sharp; to erect into a point; to raise, as
    something pointed; -- said especially of the ears of an
    animal, as a horse or dog; and usually followed by up; --
    hence, to prick up the ears, to listen sharply; to have
    the attention and interest strongly engaged. "The courser
    . . . pricks up his ears." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To render acid or pungent. [Obs.] --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   9. To dress; to prink; -- usually with up. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut)
     (a) To run a middle seam through, as the cloth of a sail.
     (b) To trace on a chart, as a ship's course.
       [1913 Webster]
 
   11. (Far.)
     (a) To drive a nail into (a horse's foot), so as to cause
       lameness.
     (b) To nick.
       [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top