Search result for

jab

(86 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jab-, *jab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jab[N] การต่อยอย่างรวดเร็ว, Syn. punch
jab[N] การแทง, See also: การทิ่มแทง, การกระทุ้ง, Syn. poke, thrust
jab[VT] ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: ชก, Syn. punch
jab[VT] แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust
jab at[PHRV] ทิ่ม, See also: แยง, แหย่, จิ้ม, Syn. poke at, prod at
jab out[PHRV] ทิ่มออกไป, See also: กระทุ้ง, แหย่, Syn. poke out
jab into[PHRV] จิ้มเข้าไปใน, See also: ทิ่มเข้าไป, Syn. poke into, stick into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
panjabi(พันจา'บิ) n. ภาษาปันจาบ,ชาวปันจาบในอินเดีย
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
jabber(n) การส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดรัว
jabber(vi) พูดรัว,ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว,พูดไม่เป็นสาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rabies around here is no joke. You're gonna need a jab in there, ASAP. Let's go.หมาบ้าพวกนั้นไม่ใช่ล้อเล่น ต้องรีบรักษาแถวนี้แหละ Body of Lies (2008)
It's that moment that he feels the impact from the champ's first jab.ในตอนนั้น เขาย่อมรู้สึกได้ ถึงแรงต่อยจากหมัดแรก ของท่านปธน. Frost/Nixon (2008)
Sorry. Um, the buckle on my shirt just jabbed into my back.ขอโทษ เอ่อ หัวเข็มขัดที่อยู่บนเสื้อ มันแทงหลังฉันน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Oh, boy. You poke it, you stab it, you jab it, you give the... oh, my goodness gracious.โอ้ คุณทิ่ม แทง จิ้ม คุณให้... New York Sucks (2009)
Oh, I used to do it at brown with the jabberwocks.โอ,ผมเคยร้องมันตอนเด็กๆ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
That Jan Di or Jab Cho?ยัยจันดีอะไรนั่นน่ะ Jab Cho=วัชพืช Episode #1.9 (2009)
Jab Cho means weed Isn't she not the girl?นายไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวใช่มั้ย Episode #1.9 (2009)
If you call my girlfriend Jab Cho,นายเรียกแฟนใครว่าวัชพืช Episode #1.9 (2009)
One slice, one jab, one kick.คนหนึ่งเลื่อย คนหนึ่งแทง คนหนึ่งเตะ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
This is Azita Jabbari from the Egyptian National Museum.นี่ึคือคุณอซิตา เจบบาริ จากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
Ms. Jabbari wants her mummy back.คุณเจบบาริต้องการ มัมมี่ของเธอคืน A Night at the Bones Museum (2009)
But Azita Jabbari...แต่อะซิตา เจบบาริ... A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหย่[V] poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
สะกิด[V] prick, See also: jab, scratch, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Dusit) EN: Suan Dusit Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Dusit [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūan Sunanthā) EN: Suan Sunandha Rajabhat University   FR: université Rajabhat Suan Sunandha [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏ[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat) EN: Rajabhat University   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Burīram) EN: Buriram Rajabhat University   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์[org.] (Mahāwitthayālai Rātchaphat Surin) EN: Surindra Rajabhat University   
นกกระสาคอดำ[n. exp.] (nok krasā khø dam) EN: Black-necked Stork   FR: Jabiru d'Asie [m] ; Jabiru asiatique [m]
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAB    JH AE1 B
JABS    JH AE1 B Z
JABAH    JH AE1 B AH0
JABER    JH EY1 B ER0
JABAR    JH AH0 B AA1 R
JABBED    JH AE1 B D
JABBAR    JH AH0 B AA1 R
JABRIL    JH AH0 B R IH1 L
JABRIL    JH AH0 B R IY1 L
JABLON    JH AE1 B L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jab    (v) (jh a1 b)
jabs    (v) (jh a1 b z)
jabot    (n) (zh a1 b ou)
jabbed    (v) (jh a1 b d)
jabber    (v) (jh a1 b @ r)
jabots    (n) (zh a1 b ou z)
jabbers    (v) (jh a1 b @ z)
jabbing    (v) (jh a1 b i ng)
Jabalpur    (n) (jh aa2 b l p u@1 r)
jabbered    (v) (jh a1 b @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jabiru {m} [ornith.]Jabiru [Add to Longdo]
Jabalpur (Stadt in Indien)Jabalpur (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P) [Add to Longdo]
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
ジャバ[, jaba] (n) {comp} Java; jabber [Add to Longdo]
ジャバー[, jaba-] (n) {comp} jabber [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[, jabauebusa-ba] (n) {comp} JavaWebServer [Add to Longdo]
ジャバオーエス[, jabao-esu] (n) {comp} JavaOS [Add to Longdo]
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[, jabasukuriputo] (n) {comp} JavaScript [Add to Longdo]
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control [Add to Longdo]
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] jabber [Add to Longdo]
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] jabber control [Add to Longdo]
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft [Add to Longdo]
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript [Add to Longdo]
ジャバオーエス[じゃばおーえす, jabao-esu] JavaOS [Add to Longdo]
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2 [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛇腹[じゃばら, jabara] -Balg (Kamera), Gesims (Gebaeude) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jab \Jab\ (j[a^]b), v. t. [Cf. {Job}.]
   To thrust; to stab; to punch. See {Job}, v. t. [Scot. &
   Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jab \Jab\, n.
   A thrust or stab. [Scot. & Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jab
   n 1: a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me
      with a jab with his finger"; "he made a thrusting motion
      with his fist" [syn: {jab}, {jabbing}, {poke}, {poking},
      {thrust}, {thrusting}]
   2: a quick short straight punch
   3: the act of touching someone suddenly with your finger or
     elbow; "she gave me a sharp dig in the ribs" [syn: {dig},
     {jab}]
   v 1: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her
      ribs" [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]
   2: strike or punch with quick and short blows
   3: stab or pierce; "he jabbed the piece of meat with his pocket
     knife" [syn: {stab}, {jab}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top