Search result for

กระดอ

(46 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดอ-, *กระดอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดอ[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. กระจู๋, จู๋, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกอวัยวะเพศชาย
กระดอ[N] carapace, See also: shell, Example: เต่าจะหดหัวและขาอยู่ในกระดองของมันเพื่อหลบภัย, Count unit: กระดอง, ฝา, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล
กระดอ[N] shell of a tortoise, See also: carapace, Example: ไทยมีกฎหมายห้ามจับห้ามส่งกระดองเต่าเป็นสินค้าออกและห้ามครอบครองซากเพื่อทำการค้าอย่างเด็ดขาด, Thai definition: ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล
กระดอ[V] bounce, See also: ricochet, rebound, leap, Syn. เด้ง, Example: ลูกบอลกระดอนจากพื้นขึ้นมา, Thai definition: สะท้อนขึ้น
กระดองหาย[N] an implement for spreading straw out on the threshing floor, See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer, Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย, Example: ชาวนาทะเลาะวิวาทและตีกันด้วยไม้กระดองหายเพราะตกลงเรื่องเขตแดนกันไม่ได้, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดอน. อวัยวะสืบพันธุ์ของชายหรือสัตว์เพศผู้บางชนิด.
กระดอน. ส่วนแข็งที่หุ้มสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือแมงดาทะเล, พายัพว่า ออง.
กระดองหายน. ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว เช่น ด่าตีกันด้วยเคียวไม้กระตักและไม้กระดองหาย (ลักษณะธรรมนูญ), ดอง ดองหาย ดองฉาย ขอฉาย หรือ คันฉาย ก็เรียก.
กระดอก. สะท้อนขึ้น.
กระดอน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนชนิด Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. ในวงศ์ Cucurbitaceae เถา ๕ เหลี่ยม มีมือจับ ผล ๑๐ เหลี่ยม สุกสีส้ม มีรสขม ใช้ทำยาได้, ขี้กาดง หรือ ขี้กาเหลี่ยม ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsal exoskeletonกระดองคลุมหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's on, so you better get your head out of your ass... and be ready for everything!มันเริ่มแล้ว รีบโผล่หัวออกจากกระดอง แล้วเตรียมรับมือทุกกระบวนท่าได้เลย Pineapple Express (2008)
- Asian. Pay up, sucker. - Hey, hey.- คนเอเชีย จ่ายมาเลย ไอ้กระดอ Pilot (2008)
- Prick.- ไอ้กระดอเอ้ย Pilot (2008)
Now, just take off that shell and get in the car.ถอดกระดองนั่นออก แล้วขึ้นรถซะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I take my time, but I always win.เอ่อ ถ้าจะให้ฉันเดานะ ฉันคิดว่าภาษาสเปนมันแปลว่า "ไอ้สารเลว ตอร์ตูก้า แปลว่า "เต่าในกระดอง Negro Y Azul (2009)
Go see Unser... fire dick info should be in.ไปหาอันเซอร์... ไอ้ไฟกระดอนั่่นน่าจะถูกเผามาจากข้างใน Balm (2009)
Walter, this is a turtle shell.วอลเทอร์ นี่เป็นกระดองเต่า Bone Voyage (2009)
Turtle shell?กระดองเต่าเหรอ Bone Voyage (2009)
Yeah, this is a turtle shell.ใช่ นี่คือกระดองเต่า Bone Voyage (2009)
But, you know, I like that story and I guess it just popped out.แต่ฉันรู้ว่า ฉันชอบเรื่องเล่านี้ และฉันเดาว่ามันคงทำให้ เกิดอารมณ์กระเด้งกระดอน A Night at the Bones Museum (2009)
Popped out?กระเด้งกระดอน? A Night at the Bones Museum (2009)
He's hiding inside that shell putting its head in the shell and its arms and legs.มันมุดอยู่ในกระดอง หุบหัว หุบแขน หุบขา Brothers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดอ[n.] (kradø) EN: penis ; prick   FR: verge [f] ; pénis [m]
กระดอ[n.] (kradøng) EN: shell (of lobster, turtle ...)   FR: carapace [f]
กระดองหาย[n.] (kradønghāi) EN: implement for spreading straw out on the threshing floor ; hayfork ; Thai hayrack or hayscatterer   
กระดอ[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carapace[N] กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์
ricochet[VI] เด้งกลับ, See also: กระดอนกลับ, สะท้อนกลับ, Syn. rebound
tortoiseshell[N] กระดองเต่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
carapace(คา'ระเพส) n. ส่วนที่หุ้มหลังของสัตว์,กระดอง,ฝา
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
ricochet(ริค'คะเช) n. การเด้งกลับ,การกระดอนกลับ,การแฉลบ,การสะท้อน,กระสุนที่กระดอน vi. เด้งกลับ,กระดอน,แฉลบ,สะท้อน
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shelled(เชลดฺ) adj. เอาเปลือกออก,อยู่ในเปลือก,อยู่ในปลอก,อยู่ในกระดอ

English-Thai: Nontri Dictionary
armature(n) เกราะ,กระดอ
carapace(n) กระดอง,ฝา
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
scutcheon(n) กระดอง,โล่,เกล็ด
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
亀の甲[かめのこう, kamenokou] (n) กระดองเต่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top