Search result for

slit

(79 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slit-, *slit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slit[VT] ตัดเป็นทางยาว, See also: กรีดตามยาว, เฉือนเป็นแนวยาว, Syn. incise, tear, slice
slit[N] รอยกรีดยาว, See also: รอยตัดยาว, Syn. cut, incision
slit up[PHRV] ตัดเป็นทางยาว, See also: ผ่าเป็นแนวยาว
slit up[PHRV] ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carve up, cut up
slither[VI] ลื่นไถล, See also: เลื่อน, ลื่น, ลื่นไหล, Syn. glide, skate, slide
slither[VT] ทำให้ลื่นไถล, See also: ทำให้เลื่อน, ทำให้ลื่น, ทำให้ลื่นไหล, Syn. slide
slither[N] การลื่นไถล, See also: การเลื่อน, การลื่น, การเลื่อนไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear
slither(สลิธ'เธอะ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ลื่นไหล,เลื่อนไหล,ไถล,เลื้อย, See also: slithery adj., Syn. slink,glide,slide
transliterate(แทรนซฺลิท'เทอเรท) vt. เปลี่ยนตามพยัญชนะหรือภาษาอื่น,แปล., See also: transliteration n. transliterator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slit(n) ร่อง,ทางยาว,รู,ช่องโหว่,รอยขาด,แผล
slit(vt) เฉือน,ฉีกเป็นทาง,ตัด,ทำขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit fricative; slit fricative soundเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit-lamp biomicroscopeกล้องจักษุจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, they are. How about I slit your eyes and have you suck my dick? All right, all right.ใช่ พวกเขาแพง หรือจะให้ฉันควัก ลูกตาของนายแล้วนายอมน้องชายของฉันล่ะ เอาล่ะ พอได้แล้ว Pilot (2008)
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)
He wants to slit my throat with the Sa Yin Sword!เขาจะใช้ดาบซายินมาชิงบรรลังก์ข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Is she looking to remove the knife you stuck in her back and slit your throat with it?เธอหาโอกาสดึงมีดที่คุณปักหลังเธอแล้วเอามันมาปาดคอคุณไหม Look What He Dug Up This Time (2009)
And when the blind man sits down to eat, the jackal slits his throat and takes the bounty for himself.แต่พอคนตาบอดจะนั่งลงกิน จิ้งจอก ก็เข้ามาฉกเนื้อไปซะ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Slit his throat.Slit his throat. Ninja Assassin (2009)
He slit his wristsกรีดข้อมือ After School Special (2009)
Me and the slit just boosted it, yo. She's like a ant, man.ฉันกับเมียเพิ่งยกมันมาหยกๆ Peekaboo (2009)
Slitting someone's throat is quick and efficient.การฆ่า ปาดคอ ที่รวดเร็วเเละสมบูรณ์ Bloodline (2009)
How did you abduct a child and control two adults while you slit their throats?คุณลักพาตัวเด็กยังไง ? และจัดการกับผู้ใหญ่สองคนตอนที่กำลังปาดคอ ? Bloodline (2009)
This is the tentative cut your future husband made while he slit your mother's throat.นี่มัน... Bloodline (2009)
You know, normally, I'd slit your throat for less.รู้มั้ย ปกติน่ะ ฉันคงเชือดคอแกไปแล้ว Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slitMy eyes narrowed into slits in the strong sunlight.
slitI slithered down the muddy slope.
slitHiroshi Itsuki has slits for eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีด[V] slit, See also: cut, slash, Example: ใบหน้าของเขาถูกกรีดเป็นแผลพาดจากใบหูข้างซ้ายจนถึงขากรรไกร, Thai definition: กรีดเป็นรอย
การผ่า[N] slitting, See also: chopping, splitting, cutting, breaking, cleaving, Syn. การตัด, การหั่น, Example: ฉันเรียนการผ่าฟืนจากปู่ของฉัน, Thai definition: การทำให้แยกออกจากกันตามยาวด้วยมีดหรือขวานอย่างผ่าฟืน, โดยปริยายหมายถึงกริยาที่ทำให้แยกออก เช่น ผ่าฝี ผ่าปากม้า
แหวะ[V] slit, See also: cut, rip open, carve, Syn. ผ่า, ชำแหละ, Example: เขาแหวะช่องท้องเสือเพื่อจะศึกษาอวัยวะของมัน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีคมกรีดให้เป็นช่องตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
กรีด[v.] (krīt) EN: slit ; rip ; cut   FR: inciser ; entailler ; couper
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew   FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt   FR: traduire ; adapter
สับ[v.] (sap) EN: chop ; cut ; slit open ; break open ; mince ; hack   FR: hacher ; émincer
ทับศัพท์[n.] (thapsap) EN: transliteration   FR: translitération [f]
ทับศัพท์[v.] (thapsap) EN: transliterate   FR: transcrire ; transposer

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIT    S L IH1 T
SLITS    S L IH1 T S
SLITER    S L IY1 T ER0
SLITHER    S L IH1 DH ER0
SLITTING    S L IH1 T IH0 NG
SLITHERING    S L IH1 DH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slit    (v) (s l i1 t)
slits    (v) (s l i1 t s)
slither    (v) (s l i1 dh @ r)
slithers    (v) (s l i1 dh @ z)
slithery    (j) (s l i1 dh @ r ii)
slitting    (v) (s l i1 t i ng)
slithered    (v) (s l i1 dh @ d)
slithering    (v) (s l i1 dh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlitz {m}; Spalt {m} | Schlitze {pl}; Spalte {pl}slit | slits [Add to Longdo]
Schlitzauslass {m}slit inlet [Add to Longdo]
schlitzäugig {adj}slit eyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょろにょろ[, nyoronyoro] (adv,vs) slitheringly; wriggling, slipping and sliding [Add to Longdo]
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
スリザーリンク[, suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle) [Add to Longdo]
スリット[, suritto] (n) slit; (P) [Add to Longdo]
スリットカメラ[, surittokamera] (n) slit camera [Add to Longdo]
スリットドラム[, surittodoramu] (n) slit drum [Add to Longdo]
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[, buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, ] slit on either side of robe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字訳[じやく, jiyaku] transliteration (vs) [Add to Longdo]
翻字[ほんじ, honji] transliteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slit \Slit\, obs.
   3d. pers. sing. pres. of {Slide}. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slit \Slit\, v. t. [imp. & p. p. {Slit} or {Slitted}; p. pr. &
   vb. n. {Slitting}.] [OE. slitten, fr. sliten, AS. st[imac]tan
   to tear; akin to D. slijten to wear out, G. schleissen to
   slit, split, OHG. sl[imac]zan to split, tear, wear out, Icel.
   st[imac]ta to break, tear, wear out, Sw. slita, Dan. slide.
   Cf. {Eclat}, {Slate}, n., {Slice}.]
   1. To cut lengthwise; to cut into long pieces or strips; as,
    to slit iron bars into nail rods; to slit leather into
    straps.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut or make a long fissure in or upon; as, to slit the
    ear or the nose.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut; to sever; to divide. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And slits the thin-spun life.     --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slit \Slit\, n. [AS. slite.]
   A long cut; a narrow opening; as, a slit in the ear.
   [1913 Webster]
 
   {Gill slit}. (Anat.) See {Gill opening}, under {Gill}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slit
   n 1: a long narrow opening
   2: obscene terms for female genitals [syn: {cunt}, {puss},
     {pussy}, {slit}, {snatch}, {twat}]
   3: a depression scratched or carved into a surface [syn:
     {incision}, {scratch}, {prick}, {slit}, {dent}]
   4: a narrow fissure
   v 1: make a clean cut through; "slit her throat" [syn: {slit},
      {slice}]
   2: cut a slit into; "slit the throat of the victim"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slit
 
 1. (slit, ting) düz ve uzun yarık açmak
 2. ince ve uzun yarmak, uzunluğuna kesmek
 3. düz ve uzun yarık
 4. dar ve uzun delik
 5. yarık
 6. ince ve dar, (kıs.)ık (göz)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top