ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punch

P AH1 N CH   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punch-, *punch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punch[VT] ชก, See also: ไล่ถลุง, ต่อย, Syn. strike, knock
punch[VT] ใช้นิ้วแยง
punch[VT] กด
punch[N] การชก, See also: การต่อย, Syn. thrust, stroke
punch[N] เครื่องเจาะ, See also: เครื่องตอก
punch[VT] เจาะ, Syn. puncture, penetrate
punch[N] พันช์, See also: เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมซึ่งมีแอลกอฮอล์ผสม
punch in[PHRV] แหย่, See also: ตีเข้า, แยง, Syn. punch down
punch in[PHRV] บันทึกเวลามาถึง, See also: ตอกบัตรเข้า, Syn. clock in
punch in[PHRV] ชก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punch(พันชฺ) n. เครื่องตอกรู,เครื่องปั๊ม,หมัด,หมัดเด็ด vt. เจาะ,ต่อย,ไล่แหย่
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
keypunch(คี'พันชฺ) vt. เจาะบัตร., See also: keypuncher n.
numeric punchหมายถึง การเจาะบัตรคอมพิวเตอร์ให้เป็นรูตรงช่องที่เป็นตัวเลข ตั้งแต่แถว 0 - 9 ถ้าเจาะตัวเลข ต้องเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ ส่วนการเจาะตัวอักษร ต้องเจาะ 2 - 3 รูใน 1 คอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือตัวเลขเรียกว่า zone punch และอีกรูหนึ่งที่ตัวเลขที่เรียกว่า numeric punchดู Hollerith code ประกอบ
paper tape punchเครื่องเจาะแถบกระดาษเครื่องเจาะเทปกระดาษหมายถึง เครื่องเจาะแถบกระดาษให้เป็นรู เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เครื่องเจาะนี้จะต้องได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วในการเจาะประมาณ 15 - 150 แถวต่อวินาที ดู paper tape ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
punch(n) เครื่องเจาะรู,การต่อย,สุราผสม,ลิ่ม,ปั๊ม,หมัด
punch(vt) เจาะรู,ต่อย,แหย่,ไล่
puncheon(n) ไหสุรา,ถังเหล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punchเจาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
punchคีมควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
punch cardบัตรเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
punch cardบัตรเจาะรู [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
punchdrunkอาการเมาหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Punch cardบัตรเจาะรู [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Punched card systemsระบบบัตรเจาะรู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
punch press[พันชฺ เพรส] (n) แท่นอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Some are going to want to punch me in the head.บางคนคงอยากชกหัวผม Oh, God! (1977)
So we'll use that to punch our way out which will give all of you a very, very good chance.งั้นเราก็จะใช้รถนี่ล่อให้มันตาม... ...จะทำให้เราทุกคนมีโอกาส โอกาสดีมากด้วย The Road Warrior (1981)
Let's punch it out again, champ. Round two!มาชกกันเล่นเถอะแชมป์ ยก 2 *batteries not included (1987)
- He didn't have to punch me.มันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องทุกครั้ง Big (1988)
If he's scared of me, then why did he punch me?คุณชอบจริง ๆเหรอ Big (1988)
He's a little punch drunk. One too many hits with the snakeคงโดนงูกัดไปเยอะ Aladdin (1992)
If you had a pot belly, I would punch you in it.ถ้าคุณมีหน้าท้องหม้อผมจะชกต่อยคุณในนั้น Pulp Fiction (1994)
- You'd punch me in the belly?- คุณจะชกต่อยฉันในท้องหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
(MOTHER): And you shall have a bowl of punch to make merry at...และเธอต้องเตรียมพันช์ให้หนึ่งโถเพื่อฉลองที่... Episode #1.6 (1995)
I'll punch up the darks.เลขที่ Contact (1997)
So, you punch in the number....งั้น คุณกดเลขต่อไป Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
punchDo you want another glass of fruit punch?
punchHe can't write with a pen or punch keys on a computer.
punchHe received a tremendous punch on the jaw from his opponent.
punchHe was about to apologize when the man punched him in the face.
punchHe was knocked out by a punch in the first round.
punchHis answer was a hard punch on the nose.
punchIf you don't get the punchline, sorry...
punchIf you want to do eye-grabbing work you have to put out something punchy at the outset. Say what you mean directly.
punchI'll punch the clock.
punchI'll punch your lights out!
punchI pulled my punches a little.
punchI was going to hand in my application form to the boss today, but he beat me to the punch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่เจาะรูกระดาษ[N] punch
อัด[V] hit, See also: punch, strike, Syn. ชก, ต่อย, ซ้อม, Example: นักเลงพากันรุมอัดฝ่ายตรงข้างเสียจนสะบักสะบอม
ตะบัน[V] punch, See also: box, hit, bop, sock, pummel, pound, Syn. ชก, ต่อย, Example: เขาอยากจะตะบันหน้าเจ้านายที่หักเงินเดือนเขา
ตุ๊ย[V] punch, See also: strike with the fist, box, Syn. ต่อย, กระแทก, ปล่อยหมัด, Example: เมื่อเจอหน้ากัน เพื่อนๆ ก็ตุ๊ยท้องน้อยกันบ้างพอให้หายคิดถึง, Thai definition: เอาหมัดกระแทกเอา, Notes: (จีน)
ถลุง[V] hit, See also: punch, Syn. อัด, Example: นักชกชาวเม็กซิกันซึ่งมีฝีมือ ตลอดจนชั้นเชิงแพรวพราวกว่าถลุงคู่ต่อสู้จนบอบช้ำยับเยิน, Thai definition: ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำมาก
ชก[V] box, See also: punch, pummel, strike, smash, Syn. ต่อย, Example: นักมวยคนนี้ชกเก่งมาก ชนะทุกครั้งที่ขึ้นเวที
ชกต่อย[V] box, See also: punch, pummel, strike, smash, Syn. ต่อย, ชก, Example: คนงานในโรงงานนี้อันธพาลมาก มีเรื่องต้องชกต่อยกันทุกวัน
ชกมวย[V] box, See also: punch, cuff, jab, hit, Example: เขาออกจากบ้านมาเสี่ยงโชคด้วยการเป็นนักมวย ขึ้นชกมวยที่ต่างๆ จนมีชื่อเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch   FR: coup de poing [m] ; direct [m]
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer
ผีเสื้อบินตลกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa bin talok thammadā) EN: Common Punchinello   
ผีเสื้อภูเขาสะพายขาว [n. exp.] (phīseūa phūkhao saphāi khāo) EN: White Punch   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNCH P AH1 N CH
PUNCHY P AH1 N CH IY0
PUNCHED P AH1 N CH T
PUNCHES P AH1 N CH IH0 Z
PUNCHING P AH1 N CH IH0 NG
PUNCHLINE P AH1 N CH L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Punch (n) pˈʌntʃ (p uh1 n ch)
punch (v) pˈʌntʃ (p uh1 n ch)
Punches (n) pˈʌntʃɪz (p uh1 n ch i z)
punched (v) pˈʌntʃt (p uh1 n ch t)
punches (v) pˈʌntʃɪz (p uh1 n ch i z)
punch-up (n) pˈʌntʃ-ʌp (p uh1 n ch - uh p)
punching (v) pˈʌntʃɪŋ (p uh1 n ch i ng)
punch-ups (n) pˈʌntʃ-ʌps (p uh1 n ch - uh p s)
punchball (n) pˈʌntʃbɔːl (p uh1 n ch b oo l)
punchbowl (n) pˈʌntʃboul (p uh1 n ch b ou l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出气筒[chū qì tǒng, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] punchbag [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faustschlag {m}; Schlagkraft {f} | Faustschläge {pl}punch | punches [Add to Longdo]
Kasperletheater {n}Punch and Judy (show) [Add to Longdo]
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card [Add to Longdo]
Lochstelle {f}; Lochung {f}punch hole [Add to Longdo]
Mängelprotokoll {n}punch list [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.) [Add to Longdo]
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
オーバパンチ[, o-bapanchi] (n,vs) overpunch [Add to Longdo]
オープンチケット;オープン・チケット[, o-punchiketto ; o-pun . chiketto] (n) open ticket [Add to Longdo]
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] (n) {comp} card punch [Add to Longdo]
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] (n) {comp} card punch [Add to Longdo]
カウンターパンチ[, kaunta-panchi] (n) counterpunch [Add to Longdo]
キーパンチ[, ki-panchi] (n) key punch [Add to Longdo]
キーパンチャー[, ki-pancha-] (n) key puncher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
カード穿孔機構[カードせんこうきこう, ka-do senkoukikou] card punch [Add to Longdo]
カード穿孔装置[カードせんこうそうち, ka-do senkousouchi] card punch [Add to Longdo]
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch [Add to Longdo]
ゾーンパンチ[ぞーんぱんち, zo-npanchi] zone punch [Add to Longdo]
テープ穿孔機構[テープせんこうきこう, te-pu senkoukikou] tape punch [Add to Longdo]
テープ穿孔装置[テープせんこうそうち, te-pu senkousouchi] tape punch [Add to Longdo]
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS [Add to Longdo]
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, n. [Prov. E. Cf. {Punchy}.]
   1. A short, fat fellow; anything short and thick.
    [1913 Webster]
 
       I . . . did hear them call their fat child punch,
       which pleased me mightily, that word being become a
       word of common use for all that is thick and short.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a breed of large, heavy draught horses; as, the
    Suffolk punch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, n.
   A thrust or blow. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, n. [Abbrev. fr. puncheon.]
   1. A tool, usually of steel, variously shaped at one end for
    different uses, and either solid, for stamping or for
    perforating holes in metallic plates and other substances,
    or hollow and sharpedged, for cutting out blanks, as for
    buttons, steel pens, jewelry, and the like; a die.
    [1913 Webster]
 
   2. (Pile Driving) An extension piece applied to the top of a
    pile; a dolly.
    [1913 Webster]
 
   3. A prop, as for the roof of a mine.
    [1913 Webster]
 
   {Bell punch}. See under {Bell}.
 
   {Belt punch} (Mach.), a punch, or punch pliers, for making
    holes for lacings in the ends of driving belts.
 
   {Punch press}. See {Punching machine}, under {Punch}, v. i.
    
 
   {Punch pliers}, pliers having a tubular, sharp-edged steel
    punch attached to one of the jaws, for perforating
    leather, paper, and the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, v. t. [OE. punchen, perhaps the same word as E.
   punish: or cf. E. bunch.]
   To thrust against; to poke; as, to punch one with the end of
   a stick or the elbow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, n. [Hind. p[=a]nch five, Skr. pa?can. So called
   because composed of five ingredients, viz., sugar, arrack,
   spice, water, and lemon juice. See {Five}.]
   A beverage composed of wine or distilled liquor, water (or
   milk), sugar, and the juice of lemon, with spice or mint; --
   specifically named from the kind of spirit used; as rum
   punch, claret punch, champagne punch, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Milk punch}, a sort of punch made with spirit, milk, sugar,
    spice, etc.
 
   {Punch bowl}, a large bowl in which punch is made, or from
    which it is served.
 
   {Roman punch}, a punch frozen and served as an ice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, n. [Abbrev, fr. punchinello.]
   The buffoon or harlequin of a puppet show.
   [1913 Webster]
 
   {Punch and Judy}, a puppet show in which a comical little
    hunchbacked Punch, with a large nose, engages in
    altercation with his wife Judy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punch \Punch\, v. t. [imp. & p. p. {Punched}; p. pr. & vb. n.
   {Punching}.] [From {Punch}, n., a tool; cf. F.
   poin[,c]onner.]
   To perforate or stamp with an instrument by pressure, or a
   blow; as, to punch a hole; to punch ticket.
   [1913 Webster]
 
   {Punching machine}, or {Punching press}, a machine tool for
    punching holes in metal or other material; -- called also
    {punch press}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punch
   n 1: (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his
      nose" [syn: {punch}, {clout}, {poke}, {lick}, {biff},
      {slug}]
   2: an iced mixed drink usually containing alcohol and prepared
     for multiple servings; normally served in a punch bowl
   3: a tool for making holes or indentations [syn: {punch},
     {puncher}]
   v 1: deliver a quick blow to; "he punched me in the stomach"
      [syn: {punch}, {plug}]
   2: drive forcibly as if by a punch; "the nail punched through
     the wall"
   3: make a hole into or between, as for ease of separation;
     "perforate the sheets of paper" [syn: {punch}, {perforate}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 punch /pɵnʃ/
  punch

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top