ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thrust

TH R AH1 S T   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thrust-, *thrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrust[VI] ผลัก, See also: ดัน, ยัน, Syn. poke, push, stab, pierce
thrust[VT] ผลัก, See also: ดัน, ยัน, Syn. poke, push, stab, pierce
thrust at[PHRV] แทง, See also: ทิ่ม
thrust in[PHRV] แทง (บางสิ่ง) เข้าไป, See also: ทิ่ม(บางสิ่ง)เข้าไป, Syn. plunge in, press in, push in
thrust on[PHRV] บังคับให้ยอมรับ, See also: ผลักภาระให้
thrust away[PHRV] ผลักไส, See also: เสือก, ผลักอย่างแรง, ดันอย่างแรง, Syn. push back
thrust back[PHRV] ทำให้ถอยกลับ, Syn. push back
thrust down[PHRV] ยัดลง, See also: ดันลง, แหย่ลงไป, สอดลงไป, Syn. force down, push down
thrust from[PHRV] ดันออกจาก, See also: ผลักออกจาก
thrust home[PHRV] เข้าโจมตี, See also: จู่โจม, Syn. press home, push home

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.

English-Thai: Nontri Dictionary
thrust(n) การดัน,การแทง,การผลัก,การโจมตี
thrust(vt) ดัน,ผลัก,แทง,เสือก,ทิ่ม,ยัด,ดุน,ยัน,ตี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thrustแรงผลักดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
thrust bearing๑. ตลับลูกปืนกันรุน๒. รองลื่นกันรุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thrust faultรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thrust planeระนาบรอยเลื่อนย้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
thrust washerแหวนรองกันรุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
thrust blocksthrust blocks, แท่นรับแรงกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
The average Tibetan wouldn't think to thrust himself forward this way.คนทิเบตทั่วไปไม่มีใครคิดจะ ผลักดันตัวเองให้ไปทางนี้แน่ Seven Years in Tibet (1997)
- Flirted with him, stole a few minutes of air time - - To thrust your politics into the limelight, that you know him?ฉกเวลาแพร่ภาพเขา 2-3 นาที เพื่อโชว์ตัวสำแดงกึ๋นให้โลกเห็น The Truman Show (1998)
That should provide enough thrust to send me into orbit.นั่นก็เพียงพอที่จะส่งพ่อไปสู่วงโคจร The Astronaut Farmer (2006)
- Unlike the first launch this fuel will burn evenly giving us the right amount of thrust needed to launch...- ไม่เหมือนอันแรกที่ปล่อย... ...เชื้อเพลิงจะเผาผลาญสม่ำเสมอ... ...เพื่อให้ผลรวมของแรงดัน พอที่จะปล่อย... The Astronaut Farmer (2006)
Some men are born great. Others have greatness thrust upon them.บางคนเกิดมายิ่งใหญ่ คนอื่น ๆ ถูกยัดเยียดให้ยิ่งใหญ่ Night at the Museum (2006)
Others have greatness thrust upon them.Others have greatness thrust upon them. Night at the Museum (2006)
It is people like my son Jacob, who continue to thrust our crusade into the spotlight.อย่างลูกของฉันเป็นตัวอย่าง ให้มันเป็นแสงนำทางสู่คนที่ยังมืดมนด้วยเถอะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
In the year 2133... the world was thrust into an era of devastation and Chaos.ในปี ค.ศ. 2133... ...โลกถูกผลักดันเข้ายุคแห่งการทำลายล้างและความวุ่นวาย Appleseed Ex Machina (2007)
You know this marriage has been thrust upon me.มันเหมือนบังคับคุณให้ยอมรับฉัน Heyy Babyy (2007)
- Actually, he's about to thrust a tanto into the belly of his career.ที่จริงแล้ว เขาประมาณว่ากำลังทำฮาราคีรีอาชีพตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Right now your main thrust is reassurance.เวลานี้ ประเด็นสำคัญเราจะต้องให้ความมั่นใจ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thrustA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
thrustDon't thrust your knife into the cheese.
thrustHe thrust me aside.
thrustHe thrust some coins into my pocket.
thrustHe thrust the door open and marched in.
thrustHe thrust the money into his pocket.
thrustI thrust my hand into my pocket.
thrustI thrust my way through the crowd.
thrustThe boy thrust the coin into his pocket.
thrustThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
thrustThe people on board thrust their way toward the rear exit.
thrustThe policeman thrust me aside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ่ม[V] stab, See also: thrust, pierce, prick, poke, Syn. ทิ่มแทง, ทะลวง, Example: เขาเคยทะเลาะกับเพื่อน แล้วทิ่มตะเกียบใส่ตาเพื่อนจนร้องไห้จ้า, Thai definition: เอาสิ่งที่มีลักษณะยาวๆ หรือแหลมๆ กระแทกโดยแรง
เสียด[V] thrust into painfully, See also: penetrate painfully, Example: หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี, Thai definition: เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in   FR: planter ; enfoncer ; ficher
ผลัก[v.] (phlak) EN: push ; shove ; thrust   FR: pousser ; repousser
เสือก[v.] (seūak) EN: push ; shove ; drive ; thrust   FR: pousser
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain   FR: ressentir une douleur aiguë
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust   FR: piquer ; percer
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

CMU English Pronouncing Dictionary
THRUST TH R AH1 S T
THRUSTS TH R AH1 S T S
THRUSTER TH R AH1 S T ER0
THRUSTERS TH R AH1 S T ER0 Z
THRUSTING TH R AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrust (v) θrˈʌst (th r uh1 s t)
thrusts (v) θrˈʌsts (th r uh1 s t s)
thruster (n) θrˈʌstər (th r uh1 s t @ r)
thrusters (n) θrˈʌstəz (th r uh1 s t @ z)
thrusting (v) θrˈʌstɪŋ (th r uh1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #153,359 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andruckschraube {f} [techn.]thrust bolt [Add to Longdo]
Anlaufring {m}thrust ring [Add to Longdo]
Druckring {m}thrust pad; thrust ring; thrust collar [Add to Longdo]
Druckrolle {f}thrust roller [Add to Longdo]
Schubkraft {f} | Schubkräfte {pl}thrust | thrusts [Add to Longdo]
Schubleistung {f}thrust performance [Add to Longdo]
Widerlager {n} [techn.]thrust bearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
サイドスラスター[, saidosurasuta-] (n) side-thruster [Add to Longdo]
スラスター[, surasuta-] (n) thruster (e.g. on a satellite) [Add to Longdo]
スラスト[, surasuto] (n) (See 推力) thrust [Add to Longdo]
スラスト軸受[スラストじくうけ, surasuto jikuuke] (n) thrust bearing [Add to Longdo]
押しやる;押し遣る[おしやる, oshiyaru] (v5r,vt) to push or thrust away [Add to Longdo]
押し上げ;押上げ[おしあげ, oshiage] (n) upheaval; upthrust; uplift [Add to Longdo]
押し被せ構造[おしかぶせこうぞう, oshikabusekouzou] (n) overthrust structure; decken structure [Add to Longdo]
押し被せ断層;押しかぶせ断層[おしかぶせだんそう, oshikabusedansou] (n) overthrust fault [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrust \Thrust\, v. i.
   1. To make a push; to attack with a pointed weapon; as, a
    fencer thrusts at his antagonist.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter by pushing; to squeeze in.
    [1913 Webster]
 
       And thrust between my father and the god. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To push forward; to come with force; to press on; to
    intrude. "Young, old, thrust there in mighty concourse."
    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {To thrust to}, to rush upon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As doth an eager hound
       Thrust to an hind within some covert glade.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrust \Thrust\, n. & v.
   Thrist. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrust \Thrust\, v. t. [imp. & p. p. {Thrust}; p. pr. & vb. n.
   {Thrusting}.] [OE. ?rusten, ?risten, ?resten, Icel. ?r?st? to
   thrust, press, force, compel; perhaps akin to E. threat.]
   1. To push or drive with force; to drive, force, or impel; to
    shove; as, to thrust anything with the hand or foot, or
    with an instrument.
    [1913 Webster]
 
       Into a dungeon thrust, to work with slaves.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To stab; to pierce; -- usually with through.
    [1913 Webster]
 
   {To thrust away} or {To thrust from}, to push away; to
    reject.
 
   {To thrust in}, to push or drive in.
 
   {To thrust off}, to push away.
 
   {To thrust on}, to impel; to urge.
 
   {To thrust one's self in} or {To thrust one's self into}, to
    obtrude upon, to intrude, as into a room; to enter (a
    place) where one is not invited or not welcome.
 
   {To thrust out}, to drive out or away; to expel.
 
   {To thrust through}, to pierce; to stab. "I am eight times
    thrust through the doublet." --Shak.
 
   {To thrust together}, to compress.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrust \Thrust\, n.
   1. A violent push or driving, as with a pointed weapon moved
    in the direction of its length, or with the hand or foot,
    or with any instrument; a stab; -- a word much used as a
    term of fencing.
    [1913 Webster]
 
       [Polites] Pyrrhus with his lance pursues,
       And often reaches, and his thrusts renews. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An attack; an assault.
    [1913 Webster]
 
       One thrust at your pure, pretended mechanism. --Dr.
                          H. More.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) The force or pressure of one part of a
    construction against other parts; especially (Arch.), a
    horizontal or diagonal outward pressure, as of an arch
    against its abutments, or of rafters against the wall
    which support them.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) The breaking down of the roof of a gallery under
    its superincumbent weight.
    [1913 Webster]
 
   {Thrust bearing} (Screw Steamers), a bearing arranged to
    receive the thrust or endwise pressure of the screw shaft.
    
 
   {Thrust plane} (Geol.), the surface along which dislocation
    has taken place in the case of a reversed fault.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Push; shove; assault; attack.
 
   Usage: {Thrust}, {Push}, {Shove}. Push and shove usually
      imply the application of force by a body already in
      contact with the body to be impelled. Thrust, often,
      but not always, implies the impulse or application of
      force by a body which is in motion before it reaches
      the body to be impelled.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrust
   n 1: the force used in pushing; "the push of the water on the
      walls of the tank"; "the thrust of the jet engines" [syn:
      {push}, {thrust}]
   2: a strong blow with a knife or other sharp pointed instrument;
     "one strong stab to the heart killed him" [syn: {stab},
     {thrust}, {knife thrust}]
   3: the act of applying force to propel something; "after
     reaching the desired velocity the drive is cut off" [syn:
     {drive}, {thrust}, {driving force}]
   4: verbal criticism; "he enlivened his editorials with barbed
     thrusts at politicians"
   5: a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me with
     a jab with his finger"; "he made a thrusting motion with his
     fist" [syn: {jab}, {jabbing}, {poke}, {poking}, {thrust},
     {thrusting}]
   v 1: push forcefully; "He thrust his chin forward"
   2: press or force; "Stuff money into an envelope"; "She thrust
     the letter into his hand" [syn: {thrust}, {stuff}, {shove},
     {squeeze}]
   3: make a thrusting forward movement [syn: {lunge}, {hurl},
     {hurtle}, {thrust}]
   4: impose urgently, importunately, or inexorably; "She forced
     her diet fads on him" [syn: {force}, {thrust}]
   5: penetrate or cut through with a sharp instrument [syn:
     {pierce}, {thrust}]
   6: force (molten rock) into pre-existing rock
   7: push upward; "The front of the trains that had collided head-
     on thrust up into the air" [syn: {thrust}, {push up}]
   8: place or put with great energy; "She threw the blanket around
     the child"; "thrust the money in the hands of the beggar"
     [syn: {throw}, {thrust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top