Search result for

จู๋

(37 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จู๋-, *จู๋*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู๋[ADV] very short, Syn. สั้นมาก, Example: เธอนุ่งกระโปรงสั้นจู๋เผยลำขาขาวงามจนผมอดที่จะลดสายตามองไม่ได้, Thai definition: หดตัวเข้าไปมาก
จู๋จี๋[V] affectionate chat or whisper, See also: billing and cooing, talk in a low voice, Syn. กระจู๋กระจี๋, Example: กรมราชทัณฑ์กลายเป็นขวัญใจชาวคุกเพราะให้นักโทษได้มีโอกาสจู๋จี๋กับสามีภรรยาได้ใน บางโอกาส, Thai definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ด้วยอาการสนิทสนม
จู๋จี๋[ADV] amorously, See also: lovingly, passionately, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งจู๋จี๋กันอยู่ในสวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จู่ก. กรากหรือรี่เข้าใส่โดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัว
จู่ตรงถึง, ไม่รั้งรอ.
จู๋ว. หดตัวเข้าไปมาก, สั้นมาก ในคำว่า สั้นจู๋, จุนจู๋ ก็ว่า
จู๋อาการที่ห่อปากเข้ามา เช่น ทำปากจู๋.
จู่ ๆก. ไม่รู้ตัวมาก่อน, โดยกะทันหัน, เช่น จู่ ๆ ฝนก็ตกลงมา.
จู้ ๑น. นม, ใช้ว่า นมจู้ เช่น มาฉกชักผ้าห่มชมชู นมจู้เจ้าเณรนี้ราคี (ขุนช้างขุนแผน).
จู้ ๑ก. จี้, จ่อ, ไช.
จู้ ๒น. เครื่องดักปลาไหลชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ รูปคล้ายหม้อคอสูง มีงาแซงอยู่ริมก้น ห้อยเหยื่อไว้ภายใน, กระจู้ หรือ อีจู้ ก็เรียก.
จู๋จี๋ก. พูดกันเบา ๆ ด้วยอาการสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.
จู๋จี๋ว. อาการที่พูดกันเบา ๆ ด้วยความสนิทสนม, กระจู๋กระจี๋ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You would fuck a fisherman's dog if there was a Heat cover in it.อีนี่มันเอาแม้กระทั่งหมาคนตกปลา ก็แค่ไอ้จู๋มันร้อนเท่านั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
- Heavy cock, sure hunt.- จู๋ใหญ่ จับได้ชัวร์ The Bank Job (2008)
I'll chop off one more and then I got one like your little pinkey (penis).แล้วฉันก็จะได้เหลืออันที่เหมือน ไอ้จู๋น้อยของนายไง The Bank Job (2008)
Ever hear of a cockmeat sandwich?เคยได้ยินเกี่ยวกับแซนด์วิชเนื้อจู๋ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What's a cockmeat sandwich?อะไรคือแซนด์วิชเนื้อจู๋ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All right, cockmeat sandwich time. You know the drill.เอาล่ะ ถึงเวลาแซนด์วิชเนื้อจู๋ แกรู้ที่ต้องทำนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You boys ready for your cockmeat sandwich?พวกนายพร้อมสำหรับแซนด์วิชเนื้อจู๋มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What a fucking chode. Thank you, come again! - What the fuck?จู๋สั้นหรือไงวะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Tell me you didn't eat that cockmeat sandwich.บอกฉัน นายไม่ได้กินแซนด์วิชเนื้อจู๋นะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
No, we did not eat the cockmeat sandwich. We escaped, thank God.ไม่ ไม่ เราไม่ได้กินแซนด์วิชเนื้อจู๋ เราหนีได้ ขอบคุณพระเจ้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
That cockmeat sandwich. That's my favorite.แซนด์วิชเนื้อจู๋นั่น ของชอบเลยล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly   FR: surprendre
จู่[v.] (jū) EN: rush ; dash ; charge   FR: se ruer
จู๋[adj.] (jū) EN: short   FR: court
จู่ ๆ[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden   FR: soudainement ; brusquement
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden   FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู๋จี๋[v.] (jūjī) EN: affectionate chat or whisper ; billing and cooing ; talk in a low voice   FR: roucouler (fam.) ; conter fleurette
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī-jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
いちゃいちゃ[ichaicha] (vt ) จู๋จี๋

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top