Search result for

ผด

(49 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผด-, *ผด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผด[N] prickly heat, See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister, Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ, Example: เด็กทารกมักมีผดขึ้นที่คอหรือข้อพับเวลาอากาศร้อนมากๆ, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน
ผดุง[V] support, See also: maintain, back up, sustain, uphold, Syn. รักษา, ค้ำจุน, Ant. ทำลาย, Example: เขามีแต่ค่าจ้างประจำวันเท่านั้นที่ช่วยให้เขาผดุงชีพอยู่ได้
ผดุงครรภ์[N] midwife, See also: obstetrician, Syn. หมอตำแย, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์, Thai definition: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
ผดุงรักษา[V] maintain, See also: support, look after, take care, Syn. รักษา, บำรุงรักษา, Example: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้, Thai definition: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผดน. ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็ก ๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน.
ผดุง(ผะดุง) ก. ประดุง, คํ้า, คํ้าจุน, ระวัง, อุดหนุน.
ผดุงครรภ์(ผะดุงคัน) น. ผู้ทำการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rash, heatผด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat rashผด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accoucheursผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]
Midwivesผดุงครรภ์ [การแพทย์]
Midwives, Manผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]
Miliariaผด, ผื่นผ้าอ้อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A rash. If it's dry, wet it. If it's wet, dry itผดผื่นน่ะ ถ้ามันแห้ง ก็ทำให้มันเปียก ถ้ามันเปียก ก็ทำให้มันแห้ง Brave New World (2008)
You're a fascist pig, and what Otto did to you is just the tip of the iceberg.เธอมันเป็นพวกฟาสซิสต์จอมเผด็จการ และสิ่งที่อ๊อตโต้ทำกับเธอ มันยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำ The Sleep of Babies (2008)
THE DAY THE VERDICT WAS READ, WE SHARED A SILENT MOMENT..."ถึงอย่างนั้น ฉันก็กลัวถ้าฉันใกล้เกินไป ฉันจะถูกไฟที่ร้อนแรงแผดเผา" The Angel Maker (2008)
From fascistic prosecutors--จากทนายเผด็จการ.. Easy as Pie (2008)
You're the big deal law enforcement guy.คุณเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมคนสำคัญ Sí se puede (2008)
overdrive the sound and make it sound pretty rude.ทำให้เสียงดังจนล้น ทำให้มันฟังดูแผดกร้าว It Might Get Loud (2008)
He's the new regional sales manager, my immediate boss, and a tyrant.เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาคคนใหม่ เจ้านายป้ายแดงของฉัน,และเผด็จการ Ghosts (2008)
Those goody two-shoes.พวกทึ่มผดุงคุณธรรม Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Giragira taiyou kono yo no subete woเฝ้าคอแผดเผาสรรพสิ่งที่ปรากฎตรงหน้า Sagashidashi yakitsukuse to machikamaete iru Eiga: Kurosagi (2008)
Petty despot. May he rot in the underworld for his lack of esthetic taste.พวกเผด็จการ บางทีเรื่องผจญภัยในยมโลก ที่เขาแต่งอย่างมีสุนทรียะ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Oh, well, Heil Hitler, bitch.โอ้ เอาล่ะ ฮิตเลอร์จอมเผด็จการ สารเลว ...And the Bag's in the River (2008)
I was planning on just burning through, but if you have a place for me to crash then for you, I might just stick aroundฉันวางแผนถึง การถูกแผดเผา, แต่ถ้าเฮีย มีที่เร้าใจให้หนูล่ะก็ เพื่อเฮีย หนูยอมถูกลงทัณฑ์ The Fourth Man in the Fire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papule[N] ผด, Syn. papula pimple
prickly heat[N] ผด, See also: ตุ่มคันบนผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant

English-Thai: Nontri Dictionary
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด

German-Thai: Longdo Dictionary
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top