ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mournful*

M AO1 R N F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mournful, -mournful-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mournful(adj) เศร้าโศก, See also: เสียใจ, Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful, Ant. cheerful, joyous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก, เสียใจ, เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย, มืดมน, ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful, Ant. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
mournful(adj) เศร้าโศก, โศกเศร้า, เสียใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's mournful, sorrowful, you're dead and you hate it. Go.พวกเขาก็จัดตารางการแข่งเบสบอล Shaun of the Dead (2004)
I can't bear such a mournful face...ผมไม่อาจทนสู้ใบหน้า ที่ผิดหวังของพวกคุณได้... Train Man (2005)
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน The Cove (2009)
I-I think, what Santana means is, although that... that was mournfully beautiful, now that the whole glee club is back together, ฉัน ฉันคิดว่าซานทาน่าคงหมายถึง ความโศกเศร้าอันงดงาม ตอนนี้พวกเรากลีคลับได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว Extraordinary Merry Christmas (2011)
♪ Such a mournful sound ♪#ฉันมองไม่เห็นหนทาง# Choke (2012)
WATER IN THE ASHTRAY, THE MOURNFUL TALE, ABOVE THE BLUE SKY(น้ำในที่เขี่ยบุหรี่ นิทานเรื่องเศร้า เหนือฟ้าสีคราม) Disbanded (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(v) be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
ละห้อย(adv) woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai Definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
โหยหวน(adj) disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai Definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
หม่นหมอง(v) grieve, See also: be mournful, be sad, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: ดวงตะวันในยามโพล้เพล้ชวนให้หม่นหมอง จนไม่อยากพูดคุยกับใครทั้งนั้น, Thai Definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ
น่าเศร้า(v) be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
ความอาลัย(n) miss, See also: mournfulness, ruefulness, Syn. ความระลึกถึง, Example: ความอาลัยในการจากไปของเพื่อนที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตา, Thai Definition: การระลึกถึงด้วยความมีเยื่อใย
เศร้าสร้อย(adj) sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai Definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
เศร้าสลด[sao salot] (v) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOURNFUL M AO1 R N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mournful (j) mˈɔːnfəl (m oo1 n f @ l)
mournfully (a) mˈɔːnfəliː (m oo1 n f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] mournful; desolate; surname Xiao, #6,432 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful, #21,125 [Add to Longdo]
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable, #23,657 [Add to Longdo]
悲切[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, ] mournful, #60,376 [Add to Longdo]
悲恸[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, / ] mournful, #61,903 [Add to Longdo]
悲戚[bēi qī, ㄅㄟ ㄑㄧ, ] mournful, #62,099 [Add to Longdo]
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, / ] sigh mournfully; lament, #62,282 [Add to Longdo]
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, / ] to bewail; to sigh mournfully; to lament, #62,282 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] mournful; sad; grieved; sorry, #95,467 [Add to Longdo]
哀歌[āi gē, ㄞ ㄍㄜ, ] a mournful song; dirge; elegy, #106,119 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] variant of 淒|凄, dismal; grim; lamentable; mournful, #189,236 [Add to Longdo]
凄哀[qī āi, ㄑㄧ ㄞ, ] desolate; mournful, #265,192 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] mournful; uncertain, #803,145 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] sad; mournful, #877,127 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traurigkeit { f }mournfulness [Add to Longdo]
traurigmournful [Add to Longdo]
traurig { adv }mournfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful [Add to Longdo]
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive [Add to Longdo]
悲歌[ひか, hika] (n, vs, adj-no) elegy; dirge; mournful melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mournful \Mourn"ful\, a.
   Full of sorrow; expressing, or intended to express, sorrow;
   mourning; grieving; sad; also, causing sorrow; saddening;
   grievous; as, a mournful person; mournful looks, tones, loss.
   -- {Mourn"ful*ly}, adv. -- {Mourn"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrowful; lugubrious; sad; doleful; heavy; afflictive;
     grievous; calamitous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mournful
   adj 1: expressing sorrow [syn: {mournful}, {plaintive}]
   2: filled with or evoking sadness; "the child's doleful
     expression"; "stared with mournful eyes"; "mournful news"
     [syn: {doleful}, {mournful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top