Search result for

ยินดี

(71 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยินดี-, *ยินดี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยินดีก. ชอบใจ, ดีใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
It was so nice to meet you.ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้พบคุณ New Haven Can Wait (2008)
Oh, my gosh. Hi. So nice to meet you.Oh my gosh ไง ยินดีที่ได้รู้จักนะ Chuck in Real Life (2008)
Horace rogers, meet chuck bass. Pleasure.ฮอเรส โรเจอร์ นี่ชัค แบส ค่ะ ด้วยความยินดี Chuck in Real Life (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
So who are you planning to share it with?งั้น ใครกันที่เธอคิดว่าอยากให้มาร่วมยินดีด้วย ? Pret-a-Poor-J (2008)
More of like a, "congratulations, jenny"พูดว่า ยินดีด้วย เจนนี่ Pret-a-Poor-J (2008)
Nice to meet you. yeah, a pleasure.ดีใจที่เจอนาย - ใช่ ฉันยินดีด้วยจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Congratulations.ยินดีด้วยคะ There Might be Blood (2008)
Well, congratulations, s., for ruining my future again.งั้น ยินดีด้วย เอ ทำลายอนาคตฉัน อีกแล้ว There Might be Blood (2008)
Congratulations.ยินดีด้วยนะ There Might be Blood (2008)
Please join me in congratulating lily and bart bass.ร่วมแสดงความยินดีกับ ลิลี่ และ บาส แบลส There Might be Blood (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice   
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous   FR: enchanté ; content ; ravi
ยินดีครับ/ค่ะ[v. exp.] (yindī khrap/kha) EN: you're welcome   
ยินดีด้วย[X] (yindī dūay) EN: congratulations   FR: félicitations !
ยินดีต้อนรับ[X] (yindī tønrap) EN: welcome !   FR: bienvenue ! ; ravi de vous accueillir
ยินดีต้อนรับสู่[X] (yindī tønrap sū) EN: welcome to   FR: bienvenue dans/sur
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[xp] (yindī thī dai rūjak khun) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you   FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer
ยินดีมาก[adj.] (yindī māk) EN: delighted   
ยินดีรับบัตรเครดิต[n. exp.] (yindī rap bat khrēdit) FR: carte de crédit acceptée [f]
ยินดีเหลือ[v. exp.] (yindī leūa) FR: jubiler ; exulter

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bask in[PHRV] ยินดี, See also: ได้รับความรู้, ชื่นชอบ
be over the moon[IDM] ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
clutch something to one's bosom[IDM] ยอมรับอย่างกระตือรือร้น, See also: ยินดีต้อนรับ
delight in[PHRV] ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delight with[PHRV] ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
do with[PHRV] พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
exult over[PHRV] ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น, See also: ดีใจไปกับ, Syn. crow over
exult[VI] ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
hug oneself[PHRV] ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
gleeful[ADJ] ร่าเริง, See also: ยินดี, เป็นสุข, Syn. happy, joyful, Ant. depressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous

English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congratulationยินดี
welcome (n vi vt adj adv p) ยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お目出度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お目出度うございますยินดีด้วยครับ/ค่ะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] ยินดีที่ได้รู้จัก
ยินดีครับ[ฮิรากะนะ, ] (n vi vt) ยินดี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] Thai: ยินดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
gern(adj adv) |lieber, am liebsten| ชอบ, ด้วยความเต็มใจ, ด้วยความยินดี
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน
mit Vergnügenด้วยความยินดี
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
gönnen(vt) |gönnte, hat gegönnt, jmdm. etw.| ยินดีมีเมตตา, ยินดีที่คนอื่นมีความสุขความสำเร็จ เช่น Sie gönnte ihm den geschäftlichen Erfolg von Herzen.

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top