ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grievous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grievous-, *grievous*, grievou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grievous(adj) สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ, เศร้าโศก, ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก, ทุกข์, สาหัส, มหันต์, ร้ายแรง, หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก, อย่างสาหัส, อย่างมหันต์, อย่างร้ายแรง, อย่างหนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grievous bodily harmบาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
grievous(adj) causing or marked by grief or anguish, Syn. heartbreaking, heartrending
grievously(adv) in a grievous manner
atrocious(adj) shockingly brutal or cruel, Syn. grievous, flagitious, monstrous
dangerous(adj) causing fear or anxiety by threatening great harm, Syn. grievous, life-threatening, grave, severe, serious
grave(adj) of great gravity or crucial import; requiring serious thought, Syn. heavy, weighty, grievous

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Grievous

a. [ OF. grevous, grevos, LL. gravosus. See Grief. ] 1. Causing grief or sorrow; painful; afflictive; hard to bear; offensive; harmful. [ 1913 Webster ]

The famine was grievous in the land. Gen. xii. 10. [ 1913 Webster ]

The thing was very grievous in Abraham's sight. Gen. xxi. 11. [ 1913 Webster ]

2. Characterized by great atrocity; heinous; aggravated; flagitious; as, a grievous sin. Gen. xviii. 20. [ 1913 Webster ]

3. Full of, or expressing, grief; showing great sorrow or affliction; as, a grievous cry. -- Griev"ous*ly, adv. -- Griev"ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล Latter Days (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
Now, howsoever that may be, you are grievously to be pitied...ตอนนี้อย่างไรมันก็เป็นไปแล้ว พวกคุณคงทุกข์ใจที่ถูกเวทนา... Episode #1.5 (1995)
Hot. - Prepare for grievous bodily harm!- เตรียมพร้อมรับการเจ็บตัว Happily N'Ever After (2006)
Well, grievously, in its 95-year existence, the hotel has seen seven jumpers, four overdoses, five hangings, น่าเศร้าจริงๆ 95 ปีของทีนี่ มีคนกระโดดตึก 7 ราย 4 ราย เสพยาเกินขนาด 5 ราย แขวนคอตัวเอง 1408 (2007)
The droid General Grievous has our forces spread thin.นายพลกรีวัสแห่งดรอยด์ กระจายกำลังของเราออก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
Let's hope Grievous didn't hear that.หวังว่ากรีวัสคงจะไม่ได้ยินนะ Downfall of a Droid (2008)
Have you had any success in finding General Grievous' secret weapon?ท่านค้นพบอาวุธลับของนายพลกรีฟเวียสแล้วหรือยัง? Rising Malevolence (2008)
General Grievous, this will be a suitable test for our new weapon.นายพลกรีฟเวียส นี่จะเป็นการทดสอบอย่างดี สำหรับอาวุธใหม่ของเรา Rising Malevolence (2008)
Grievous in retreat!กรีเวียสต้องล่าถอย! Destroy Malevolence (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหัส(adj) severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหัส[sāhat] (adj) EN: severe ; grievous ; serious  FR: grave ; sérieux ; sévère
เศร้า[sao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic  FR: triste ; mélancolique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grievous
grievously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grievous
grievously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] grievous; relaxed #326,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) { Buddh } (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na, n) pathetic; sad; sorrowful; grievous [Add to Longdo]
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top