Search result for

*frust*

(160 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frust, -frust-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frustrate[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้หมดความอดทน, Syn. discourag, exasperate, weary
frustrated[ADJ] ท้อแท้, See also: ท้อถอย, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. disappointed, unfulfilled, unsatisfied
frustration[N] ความไม่พอใจ, See also: ความผิดหวัง, Syn. disappointment, discontentment, dissatisfaction, Ant. fulfillment, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
frustum n.ส่วนที่เหลือของรูปกรวยที่ถูกตัดยอดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frustration(จิตเวช.) ความคับข้องใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frustration clauseข้อกำหนดการถูกปิดกั้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frustration of contractความขัดข้องแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frustuleเปลือกไดอะตอม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frustuleเปลือกไดอะตอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
frustum of a coneกรวยยอดตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Form Frusteไม่มีอาการ [การแพทย์]
Frustrated Behaviorพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ [การแพทย์]
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
Frustration of the Hospitalความคับข้องใจต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล [การแพทย์]
Marfan Form Frusteโรคมาร์แฟง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frustrating (adj ) น่าท้อแท้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm frustrated.- ผมเข้าใจ The Wheels on the Bus... (2012)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
It's a shame you came so far to be frustrated.น่าอายเหลือเกินที่ท่านเดินทาง มาตั้งไกลแล้วต้องสูญเปล่า Lair of Grievous (2008)
I'm frustrated.ฉันผิดหวังจริงๆ. Episode #1.5 (2008)
- I'm just gonna get all frustrated here. - Why are you frustrated, Edward?ผมกล้าคุยกับคุณแบบเปิดอก เพราะอะไรรู้มั้ย Body of Lies (2008)
In this world there's enough poverty and frustration and anger and passion.ในโลกนี้ มีความยกจนและเลวร้ายต่างๆ มากพอแล้ว Body of Lies (2008)
She's completely frustrated.แต่เธออยากเรียนจริง ๆ นะ The Ramen Girl (2008)
Went running with Marley to burn off frustration.พามาร์ลีย์ไปวิ่ง เผาผลาญความหงุดหงิดซักหน่อย Marley & Me (2008)
I'm frustrated.ฉันรู้สึกผิดหวัง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
(GRUNTS IN FRUSTRATION)(เสียงฮึดฮัดด้วยความไม่พอใจ) Up (2009)
(EXCLAIMS IN FRUSTRATION)(EXCLAIMS IN FRUSTRATION) Up (2009)
- I'm sensing a little frustration from you. - They have all the power.- เพราะว่า พวกเธอมีอำนาจ The Girlfriend Experience (2009)
Do you have any idea how frustrating it is to know that you are the only man who could ever possibly understand me?รู้มั้ย มันปวดร้าวมาก เมื่อรู้ว่าคุณเป็นผู้ชายคนเดียว ที่เข้าใจฉัน Duplicity (2009)
Ellen, I know it's frustrating, but we need you to back off.เอลเลน,ผมรู้ว่ามันไม่ได้ผล แต่ เราอยากให้คุณถอยออกมาก่อน I Knew You Were a Pig (2009)
Brilliant, I think, but frustrated, angry, never accomplished what he wanted to, and then one day he just picked up and left.ฉลาดมาก ฉันว่านะ แต่ขี้หงุดหงิด เจ้าอารมณ์ ไม่เคยทำสิ่งที่ต้องการสำเร็จ จู่ๆวันนึง ก็เก็บข้าวของจากไป They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
She thinks I'm a genius on days when she's not sexually frustrated.เธอคิดว่าผมอัจฉริยะ เมื่อเธอไม่ต้องขึ้นคานอีก The Ugly Truth (2009)
It must be frustrating for someone who loves music as much as you to have a son who isn't interested and a daughter who can't even hear.คงจะน่าผิดหวังมากสำหรับคนที่รักดนตรีมากเหมือนหนู มีลูกชายที่ไม่ได้สนใจดนตรี และลูกสาวก็ไม่ได้ยินอะไรเลย Orphan (2009)
It frustrates me when you say such reckless things.ฉันอึดอัดใจนะเวลานายพูดว่าจะทำอะไรบุ่มบ่าม The Monster at the End of This Book (2009)
Well, it frustrates me when you'd rather hide that fight.ฉันก็อึดอัดใจนะเวลานายเลือกจะหนีมากกว่าสู้ The Monster at the End of This Book (2009)
I know you're scared, and you're angry, and you're frustrated.ฉันรู้ว่าคุณกลัว และคุณโกรธ และคูณท้อแท้สิ้นหวัง และฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมต่อใครเลย แต่คุณ Seven Thirty-Seven (2009)
But still, I mean, there is that frustration.พระเจ้า ความผิดหวังที่มาพร้อมกับ Phoenix (2009)
You know, that.... God, that frustration that goes along with, you know:ใช่ ยอมรับความจริง ผมมอบสิ่งที่ดีให้กับนาย Phoenix (2009)
It's really frustrating.มันทำให้ฉันหมดความอดทนจริงนะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
PLEASE. I'M AFRAID TO LET HER LEAVE THE HOUSE. I KNOW THIS IS FRUSTRATING.ทันทีที่เราได้ข้อมูลอะไร เราจะประกาศให้ทราบนะคะ Soul Mates (2009)
But i'm just frustrating you, aren't i?แต่ ผมก็ทำให้คุณผิดหวังใช่ไหม Pleasure Is My Business (2009)
I understand your frustration.ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ Demonology (2009)
My husband's been a little frustrated lately.สามีฉันเขาอารมณ์เสียนิดหน่อยช่วงหลัง ๆ นี้ Crime Doesn't Pay (2009)
None of the frustrations-- that's the blair right here.ไม่มีความผิดหวัง- - นั่นแบลร์อยู่ที่นี่ The Grandfather (2009)
Mustbe very frustrating, Mr. Hale.คงจะไม่ได้ผล กับปลัดเฮล Albification (2009)
- I understand your frustration.- ฉันเข้าใจความคับข้องใจของนาย Smite (2009)
Tyler met with his therapist, Valerie, to vent his frustrations about the conflict at home.อย่างไรก็ตาม เธอเลือกที่จะไม่ขึ้นพูดในคืนนี้ และขอให้ผมขึ้นพูดแทนเธอ V (2009)
Ric O'Barry was incredibly frustrated.ริค โอแบรี่ รู้สึกหงุุดหงิดมากๆ The Cove (2009)
You're such a frustrating man.อ่า แกนี่น่ารำคาญอะไรอย่างนี้นะ Episode #1.13 (2009)
THE MOST FRUSTRATING PART ISหล่อนคิดว่าตัวเองจัดการได้แล้ว Valley Girls (2009)
Or frustrations.หรือความไม่พอใจ Life (2009)
Finn Rachel: ~~ singin' we're ~~ ~~ gonna vent our frustration ~~# เราจะร้อง ความไม่พอใจออกมา # Sectionals (2009)
~~ Temptation, frustration ~~# สิ่งยั่วใจ... ความผิดหวัง # Ballad (2009)
- This is so frustrating.นี่มันน่าท้อแท้จริงๆ เลย Lost Boys (2009)
It was frustrating and painful, but Masaru he didn't know anything.มันทั้งผิดหวังและเจ็บปวด แต่... ...มาซารุ... ...เขาไม่รู้อะไรเลย เขามีความสุขเมื่อได้ฟัง Episode #1.5 (2009)
What you will do, though, is you'll end up angry And frustrated and, uh...สิ่งที่เธอจะเป็นก็คือ เธอจะจบลงด้วยความโกรธ วิตก แล้วก็... New History (2009)
Frustrating enough to drive a guy to fake an accent.มีความคับข้องใจมากพอ ที่จะผลักดันให้ชายคนหนึ่ง เสแสร้งสำเนียงพูด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And then she gets frustrated because I'm frustrated.แล้วเธอก็สับสนเพราะฉันสับสน Careful the Things You Say (2009)
- [frustrated sigh] [party music playing][ถอนหายใจ] [ดนตรีงานปาร์ตี้] Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
So Booth not shooting straight is simply... what... a manifestation of his phallic frustration?งั้นการที่บูธยิงไม่เข้าเป้า อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาขาดเซ็กส์ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
Okay,so I selected a song that I think will speak to the frustration you felt under the failed leadership of will schuester.โอเค ฉันเลือกเพลงที่น่าจะสื่อความหมาย ที่เธอผิดหวังต่อการนำของวิลล์ ชูสเตอร์ Throwdown (2009)
It's frustrating, isn't it?มันทำให้รู้สึกผิดหวัง ใช่มั้ยล่ะ? History Repeating (2009)
Look, there's no need to get frustrated.ไม่ต้องหงุดหงิดหรอกน่า The Gorilla Experiment (2009)
He blabbered on in English. Frustrating as hell...เขาพูดได้แต่อังกฤษ เซ็งจริงๆ เล้ย... The Case of Itaewon Homicide (2009)
This is so frustrating, very frustrating.เฮ้อ นี่มันน่าหงุดหงิดจริงๆ น่าหงุดหงิดที่สุด My Fair Lady (2009)
I'm so frustrated too, this is seriously so frustrating.เฮ้อ... หนูก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ นี่มันน่าหงุดหงิดจริงๆ My Fair Lady (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frustAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
frustChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
frustHer constant complaints frustrated him deeply.
frustHis anger was born of frustration.
frustIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
frustIllness frustrated his plans for the trip.
frustIsn't it better to get drunk once in a while and blow off the tension of daily frustration?
frustIt was frustrating, as the manager took his team to a near-miss in the tournament.
frustPeople react to the frustration in much the same way.
frustThe bad weather frustrated our plans.
frustThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.
frustVoters are taking out their frustrations at the polls.
frustYou are frustrated with your work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา
เก้อ[V] embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
อัดอั้นใจ[V] feel utterly repressed, See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed, Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ, Example: ผมอัดอั้นใจเหลือเกินที่ถูกลูกเจ้าของบ้านข่มเหง, Thai definition: รู้สึกคับแค้นใจแต่ไม่อาจแสดงออกมาได้
แพ้รู้[V] fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai definition: แพ้ความคิด
รุ่มร้อน[V] be anxious, See also: be troubled, be worried, be frustrated, Syn. ร้อนใจ, กระวนกระวาย, Example: คนโบราณกล่าวว่า เส้นเอ็นมีลักษณะเป็นรูให้ลมเลือดไหลไปได้ ถ้ากำเริบจะทำให้รุ่มร้อน เกิดความทุกข์, Thai definition: ไม่เป็นสุข
ความขุ่นมัว[N] despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง
แห้ว[V] be disappointed, See also: be frustrated, Syn. ผิดหวัง, Example: เขาได้เป็น ส.ส. สมใจหลังจากแห้วถึง 3 สมัยรวด, Notes: (ปาก)
แห้ว[N] disappointment, See also: frustration, Syn. ความผิดหวัง, Example: เขาต้องกินแห้วอีกครั้ง หลังจากที่พลาดมา 2 ครั้งแล้ว, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
คับข้องใจ[v. exp.] (khapkhøngjai) EN: frustrate ; feel constraint   
ความคับข้องใจ[n.] (khwām khapkhøngjai) EN: frustration ; anger   FR: frustration [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotdan) EN: pressure ; frustration ; tension   FR: tension [f] ; pression [f]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ผิดคาด[v.] (phitkhāt) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected   
ผิดหวัง[adj.] (phitwang) EN: disappointed   FR: déçu ; frustré ; désappointé
แหย[adj.] (yaē) EN: frustrated   FR: penaud ; confus

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUSTRATE    F R AH1 S T R EY2 T
FRUSTRATED    F R AH1 S T R EY2 T AH0 D
FRUSTRATES    F R AH1 S T R EY2 T S
FRUSTRATING    F R AH1 S T R EY2 T IH0 NG
FRUSTRATION    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N
FRUSTRATIONS    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N Z
FRUSTRATINGLY    F R AH1 S T R EY2 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frustrate    (v) (f r uh1 s t r ei1 t)
frustrated    (v) (f r uh1 s t r ei1 t i d)
frustrates    (v) (f r uh1 s t r ei1 t s)
frustrating    (v) (f r uh1 s t r ei1 t i ng)
frustration    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n)
frustrations    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frustration {f} | Frustrationen {pl}frustration | frustrations [Add to Longdo]
Frustration {f} | Frustrationen {pl}snit | snits [Add to Longdo]
jdm. die Hoffnung nehmento frustrate [Add to Longdo]
Kegelstumpf {m}frustrum [Add to Longdo]
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate [Add to Longdo]
Pyramidenstumpf {m}frustum of pyramid [Add to Longdo]
jdn. einengen; jdn. am Fortkommen hindernto frustrate [Add to Longdo]
frustrieren; entmutigen; enttäuschen | frustrierend; entmutigend; enttäuschend | frustriert; entmutigt; enttäuschtto frustrate | frustrating | frustrated [Add to Longdo]
frustrierend {adj} | frustrierender | am frustrierendstenfrustrating | more frustrating | most frustrating [Add to Longdo]
frustrierend {adv}frustratingly [Add to Longdo]
frustriertdissatisfied [Add to Longdo]
vereiteln; (Plan) durchkreuzen; zunichte machento frustrate [Add to Longdo]
jdn. zurückwerfento frustrate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
フラストレーション[, furasutore-shon] (n) frustration; (P) [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
苛立たしい;いら立たしい[いらだたしい, iradatashii] (adj-i) irritating; frustrating [Add to Longdo]
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
挫折[ざせつ, zasetsu] (n,vs) frustration; setback; discouragement; (P) [Add to Longdo]
挫折感[ざせつかん, zasetsukan] (n) feeling of frustration; sense of failure [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
周章[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) agitation; frustration [Add to Longdo]
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.) [Add to Longdo]
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.) [Add to Longdo]
二階から目薬[にかいからめぐすり, nikaikaramegusuri] (exp) something that cannot be done no matter how hard one tries (and is slightly frustrating because of this) [Add to Longdo]
破ける[やぶける, yabukeru] (v1,vi) to get torn; to wear out; to be frustrated; to break [Add to Longdo]
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss [Add to Longdo]
欲求不満[よっきゅうふまん, yokkyuufuman] (n) frustration [Add to Longdo]
齟齬;鉏鋙(oK)[そご, sogo] (n,vs) inconsistency; discord; conflict; discrepancy; contradiction; failure; frustration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated [Add to Longdo]
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, ] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes [Add to Longdo]
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, ] disappointed; frustrated [Add to Longdo]
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, ] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly [Add to Longdo]
挫折感[cuò zhé gǎn, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ ㄍㄢˇ, ] frustration [Add to Longdo]
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, ] disappointed; frustrated; dejected [Add to Longdo]
真是的[zhēn shi de, ㄓㄣ ㄕ˙ ㄉㄜ˙, ] Really! (interj. of annoyance or frustration) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top