Search result for

แหย

(63 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหย-, *แหย*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แหย้ (n ) คำแสดงเสียงเรียกเหมือนแมว ใช้ล้อเลียนคนบางคนที่ทำตัวเหมือนเด็ก ขี้อ้อน เอาแต่ใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหย[V] be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ
แหย[ADV] sheepishly, See also: pusillanimously, timidly, Syn. เก้ออาย, เก้อเขิน, Example: เขายิ้มแหยๆ เมื่อถูกถามเช่นนั้น
แหย[ADJ] fearful, See also: afraid, apprehensive, Syn. ขยาด, กลัว, Example: รัฐมนตรีหลายคนเกิดอาการแหยงต้องถอยเพราะคิดว่าไม่คุ้มกับเรื่องที่จะโดนขุดคุ้ย
แหย[V] be afraid, See also: fear, quail, have a feeling of repugnance, Syn. ขยาด, กลัว, Example: เขารู้สึกแหยงไม่อยากโดดลงไปในน้ำเย็นๆ, Thai definition: ไม่คิดจะสู้เพราะความกลัว
แหย[V] interfere, See also: intrude, poke (into), meddle, Syn. ยุ่ง, เสือก, สะเออะ, Example: ถ้าเขาแหยมเข้ามาจะถูกทำร้าย
แหย[N] tuft of hair, Thai definition: ปอยผมที่เอาไว้เป็นกระจุกบนหัวนอกจากจุก
แหย[ADJ] soft, See also: watery, mushy, icky, yucky, Syn. แฉะ, เละ, แหยะๆ, Example: ฉันไม่ชอบกินอาหารแหยะๆ, Thai definition: ที่ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ
แหย[V] be soft, See also: be watery, be mushy, Syn. แฉะ, เละ, แหยะๆ, Example: ข้าวในชามของเขาแหยะๆ ดูไม่น่ากินเลย, Thai definition: ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ
แหย[ADV] (chew) slowly, Syn. เนิบ, แหยะๆ, Example: เขาเคี้ยวข้าวแหยะๆ อย่างไม่เต็มใจจะกิน, Thai definition: อาการที่เคี้ยวข้าวเคี้ยวหมากเนิบๆ เป็นต้น
แหย[V] tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหย(แหฺย) ว. อาการที่ไม่สู้ใครหรือเก้ออาย.
แหย(แหฺย่) ก. เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นแยงเข้าไป
แหยเย้า, ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
แหยลองดูชั้นเชิง.
แหย(แหฺยง) ก. ขยาด, ย่อท้อ, ไม่คิดสู้, เช่น พอเห็นหน้าก็แหยงเสียแล้ว.
แหย(แหฺยง) ว. อาการที่รู้สึกขยาด ย่อท้อหรือไม่คิดสู้, แหยง ๆ ก็ว่า, เช่น รู้สึกแหยง ๆ.
แหย่ง(แหฺย่ง) น. สัปคับ, ที่สำหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง, แหย่งช้าง ก็เรียก.
แหย(แหฺยม) น. ปอยผมที่เอาไว้เป็นกระจุก, ส่วนของจุกที่แยกออกเป็นปอย ๆ ก่อนประกอบพิธีโกนจุก, เรียกหนวดที่เอาไว้แต่ ๒ ข้างริมฝีปาก ว่า หนวดแหยม.
แหย็มก. เข้าไปยุ่งด้วยโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องของผู้ใหญ่ เด็กอย่างเราอย่าไปแหย็ม.
แหยะ, แหยะ ๆ(แหฺยะ) ว. ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing good will come from provoking King Daeso right now.ไม่เป็นการดีที่จะไปแหย่กษัตริยแทโซ์ในตอนนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Leave me alone you petty thieves! Stop toying with me, you jerks! It's humiliating!เลิกแหย่ซักทีได้มั้ย ไอ้พวกบ้า! My Sassy Girl (2008)
Don't mess with the King of New York!อย่าได้แหยมกับราชาแห่งนิวยอร์คเชียว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Well, come on, you're not one of those kung-fu Asians... you're a fucking pussy banker, for Christ's sakes.ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... แกมันก็นายแบงค์แหย ๆ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- You're a pussy! - I'm not a pussy!นายมันแหย ฉันไม่แหย Wanted (2008)
- Come on, pussy. - I'm not a pussy!เข้ามาเลย ไอ้แหย ฉันไม่ใช่คนขี้ขลาดว่ะ Wanted (2008)
So why must you stir up a man like that?แล้วทำไม คุณถึงไปแหย่ คนแบบนั้นได้? Episode #1.7 (2008)
Seaweed's gross.สาหร่ายมันแหยะอะค่ะ New York, I Love You (2008)
Now you're teasing me.คราวนี้คุณกำลังแหย่ผมนะเนี่ย New York, I Love You (2008)
Aaah!แหยะ! Marley & Me (2008)
Don't mess with me.อย่ามาแหยมกับฉัน The House Bunny (2008)
Don't mess with Phi Iota Mu.แล้วก็อย่ามาแหยมกับบ้าน ไฟ โลต้า มิว The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   
แหย[adj.] (yaē) EN: frustrated   FR: penaud ; confus
แหย[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg   FR: taquiner ; asticoter (fam.)
แหย[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke[VT] แหย่ (นิ้ว, ไม้ ฯลฯ)
prod[VT] แหย่, See also: แยง, Syn. push
poke in[PHRV] แหย่, See also: กระตุ้น, ทิ่มแทง, Syn. put in, stick in
probe into[PHRV] แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
punch in[PHRV] แหย่, See also: ตีเข้า, แยง, Syn. punch down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก,การดัน, Syn. prod, โพก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก (BASIC) ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ (address) ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้
poker(โพ'เคอะ) n. ผู้แหย่,สิ่งทีใช้แหย่,ไพ่โป๊กเกอร์
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
goad(vt) ลงประตัก,กระตุ้น,ยุแหย่,ยุ
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ
prod(vt) แยง,กระทุ้ง,แทง,แหย่,กระตุ้น
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top