ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

もどかしい

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -もどかしい-, *もどかしい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course it is.[JA] もどかしいとも The Red Woman (2016)
The waiting is the hardest part.[JA] もどかしい気持は分かります The Callback (2012)
It's so frustrating. You would think that...[JA] とても もどかしいでしょうね The Tall Man (2012)
Let's start with some tough love, all right? Ready for this?[JA] もどかしい恋みたいだが 整理させてくれ Mandala (2009)
No, no. I don't think we should play games right now.[JA] やめて、もどかしいゲームみたいなこと Bear Facts (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top