ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความผิดหวัง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผิดหวัง-, *ความผิดหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิดหวัง[N] disappointment, Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง, Example: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Contain your disappointment.มีความผิดหวังของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I was the biggest disappointment in my mother's life.ฉันกลับเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุด ในชีวิตแม่ของฉัน The Joy Luck Club (1993)
I have not been in the habit of brooking disappointment!ฉันไม่อยู่ในวิสัยที่จะยอมให้มีความผิดหวัง Episode #1.6 (1995)
Soon they fell head over heels.ในไม่นาน เค้าก็พบกับความผิดหวัง Formula 17 (2004)
I thought if I resigned myself to disappointment, at least I'd be better off then those people who tried and failed.ผมคิดว่า หากผมยอมจมอยู่กับความผิดหวัง อย่างน้อยผมก็ดีกว่าคนที่ พยายามแล้วล้มเหลว Lonesome Jim (2005)
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง Pride & Prejudice (2005)
what's to disappoint ?ไม่มีความผิดหวังHidden (2005)
But a disappointment is still a disappointment.แต่ความผิดหวังก็ยังเป็นความผิดหวังอยู่ดี Smile Again (2006)
I believed that if Dae-So had power, it would make up for my disappointment.ข้าเชื่อว่าถ้าแดโซมีอำนาจ จะช่วยคลายความผิดหวังของข้า Episode #1.42 (2006)
These kids... They can't handle that kind of dissapointment.เด็กพวกนี้ไม่สามารถยอมรับความผิดหวังได้ Gridiron Gang (2006)
Far away from buses and noise and a constant disappointment in my ten-gallon head and in myself.ไกลจากเสียงรถเมล์ เสียงจอแจ... และความผิดหวังในตัวคนอย่างผม และตัวเอง The Pursuit of Happyness (2006)
And it's just another disappointment.มันก็... ความผิดหวังอีกครั้ง The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[N] ความผิดหวัง, See also: ความพ่ายแพ้
defeat[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว, Syn. failure, loss, Ant. success, triumph, victory
dejection[N] ความผิดหวัง, See also: ความเศร้าใจ, ความหดหู่ใจ, Syn. despondency
disappointment[N] ความผิดหวัง, See also: ความเสียใจ, ความท้อแท้, Syn. dissatisfaction, regret, Ant. satisfaction, fulfillment
disillusionment[N] ความผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้, See also: ความท้อแท้, Syn. disenchantment
dismay[N] ความท้อใจ, See also: ความผิดหวัง
frustration[N] ความไม่พอใจ, See also: ความผิดหวัง, Syn. disappointment, discontentment, dissatisfaction, Ant. fulfillment, satisfaction
midlife crisis[N] ความวิตกกังวล, See also: ความผิดหวัง
comedown[SL] ความผิดหวัง
unfulfillment[N] ความผิดหวัง, See also: ความไม่สมบูรณ์, Syn. disappointment, noncompletion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ
oops(อูพซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ,ความผิดหวัง,ความประหลาดใจและอื่น ๆ
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
失望[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top