Search result for

กังวลใจ

(33 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กังวลใจ-, *กังวลใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังวลใจ[V] worry, See also: feel anxious, concern, Syn. เป็นห่วง, Example: อาการบาดเจ็บของลูกทำให้พ่อแม่กังวลใจมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe you've been a little too distracted boosting car stereos and breaking heads to remember that.นายอาจจะมีเรื่องที่ยังกังวลใจอยู่ ลืมมันไปซะก่อน จำเอาไว้ Scylla (2008)
But if you're worried... I have to.แต่ถ้าคุณกังวลใจ... ฉันต้องจำให้ได้. ฉันต้องจำให้ด้วย The Fourth Kind (2009)
This is kind of starting' to freak me out a little bit.ฉันเริ่มกังวลใจนิดหน่อย Demonology (2009)
Let's figure out if we have a crime before we start freakin' out.ถ้ามันเป็นอาชญากรรมเราก็ต้องหาทางออกก่อนจะกังวลใจ Demonology (2009)
Some conceal anxiety about growing older.บางคนกลบเกลื่อนความกังวลใจเกี่ยวกับอายุที่ล่วงเลย Marry Me a Little (2009)
I had enough troubleฉันกังวลใจมากพอแล้ว Gone with the Will (2009)
I'm just a little preoccupied.\ผมแค่มีเรื่องกังวลใจเล็กน้อย. Pilot (2009)
- She's a little out of her mind.- เธอมีเรื่องกังวลใจนิดหน่อย Fix (2009)
Something distressful happened.ตอนนี้ เธอมีเรื่องกังวลใจ Episode #1.9 (2009)
No wedding day jitters!ไม่มีการกังวลใจเรื่องวันแต่งงาน Chuck Versus the Colonel (2009)
- You seem nervous. Are you all right? - No, I'm cool.-คุณดูเหมือนกังวลใจ คุณไม่เป็นไรนะ เปล่าครับ ผมหนาว Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ? Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fret[VI] กลัดกลุ้ม, See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
dysphoria(ดิสโฟ'เรีย) n. อาการไม่พอใจกังวลใจ
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
sweat(vi) ขับเหงื่อ,เหงื่อออก,ทำงานหนัก,กังวลใจ
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top