Search result for

*การบรรยาย*

   
114 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การบรรยาย, -การบรรยาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบรรยาย[N] lecture

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
avermentการบรรยายฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrationการบรรยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lectures and lecturingการบรรยาย [TU Subject Heading]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง
เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Lectureการบรรยาย, วิธีบรรยาย [การแพทย์]
Lecture-Demonstrationการบรรยายร่วมกับการสาธิต [การแพทย์]
Lecture-Workshopการบรรยายกับการปฏิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said, I don't want you to go to my lecture.ฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการให้คุณ ไปที่การบรรยายของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)
If a man is taking his time to write down his feelings for you, it's a love note.อืม.. ถ้าผู้ชายคนหนึ่งเสียเวลาในการบรรยาย ความรู้สึกของเขาเพื่อเธอ มันคือจดหมายรัก A Cinderella Story (2004)
All right. Show and tell's over.เอาล่ะ,การบรรยายจบแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
DVD Subtitling: CNST, Montrealการบรรยายดีวีดี CNST มอนทรีล An American Haunting (2005)
but before we delve into my lectures about the greeks, romans, and spartans... all of which i'm sure you'll find very enlightening... let's look at the word "history."แต่ ก่อนที่จะลงลึกในการบรรยายเกี่ยวกับชาวกรีก โรมัน และ สปาตัน ทุกอย่างนี้เราคิดว่าคุณคงไม่เคยรู้มาก่อน Aqua (2005)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
I met you when you came out for that memory management lecture. If you say so.ผมเคยเจอคุณที่การบรรยายเรืองจัดระเบียบความจำ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
inspirational lecture, dr. suresh.การบรรยายเป็นการดลใจ, dr. suresh Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
That was an amazing lecture.นั้นเป็นการบรรยายที่เยี่ยมมาก No Such Thing as Vampires (2007)
Well, my lectures are pretty popular, But i'm sure we could squeeze you in.อืม การบรรยายของผมค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบ แต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถรับคุณเข้ามาได้ No Such Thing as Vampires (2007)
For one brief moment, the Gates family could hold its head up.เมื่อการบรรยายจบ ตระกูลเกตส์ คงเงยหน้าไม่ได้อีกแล้ว . National Treasure: Book of Secrets (2007)
Technically, I'm right on time for my pre-mission debriefing.จริงๆ แล้วผมมาตรงเวลานะ สำหรับการบรรยายสรุป ก่อนการปฏิบัติการ Chuck Versus the Cougars (2008)
It was a brilliant presentation. Brilliant.เป็นการบรรยายที่ยอดเยี่ยมมากครับ ยอดเยี่ยม Masterpiece (2008)
He was late for the presentation.เขาเข้าฟังการบรรยายสาย Masterpiece (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Lecture.การบรรยาย Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว Air: Part 1 (2009)
There's going to be a lecture there starting at 4pm today.จะมีการบรรยายเรื่อง DNA เริ่มตอน 4 โมงครึ่งเย็นวันนี้ครับ Episode #1.8 (2009)
- Hello. - I've heard about your special psych lab.- ฉันลงเรียนวิชาการบรรยาย 101 ของคุณ Social Psychology (2009)
Have you ever seen him before, at conferences or lectures?คุณเคยได้เจอกับเขา มาก่อนมั้ย? ในการประชุม หรือการบรรยายต่างๆ ? A561984 (2009)
It came this morning. I think it's Chastity's recital.มันมา เมื่อเช้านี้ ฉัน คิดว่ามันเป็น ความบริสุทธิ์ ของ การบรรยาย I Spit on Your Grave (2010)
I don't wanna hear it! People die on planes!ใช้การแร็ปในการบรรยายความมีเสน่ห์ของคุณ Our Family Wedding (2010)
I mean, we've heard descriptions, but what's it like being there?ฉันหมายถึงว่า ฉันได้ยินการบรรยาย แต่มันเป็นไงบ้างที่นั้น? Subversion (2010)
He spent Friday night getting ready to prepare for this big speech that he was supposed to give this morning at the aquarium, and he never showed up.ได้เตรียมพร้อม สำหรับการบรรยายสำคัญนั่น เขาได้ทำ เมื่อเช้านี้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเขาก็ไม่มา The Predator in the Pool (2010)
You know a motivational speaker by the name of Jazz Gunn?คุณรู้การบรรยายเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยแจ๊ซซ กันน์มั้ย? The Predator in the Pool (2010)
Oh, that wins the understatement award for today.โอ้ นั่นชนะรางวัลการบรรยายไม่เต็มที่ของวันนี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
That means no press, no briefings and no leaks.นั่นหมายความว่าไม่มีนักข่าว ไม่มีการบรรยายสรุปและไม่รั่วไหล Episode #1.6 (2010)
She's guest lecturing a series called the psychology of business.เธอเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย เรื่องจิตวิทยาของธุรกิจ Goodbye, Columbia (2010)
You'll hear Kelly's account and an exclusive interview with the Samaritan here.มอบตัวกับ ผู้อ่านข่าว แคลี่ เดวิสสัน คุณจะได้ยินการบรรยายข่าวของ แคลี่ และการสัมภาษณ์ พลเมืองดี Samaritan (2010)
You'll wait until the session starts.คุณรอจนกว่าการบรรยายจะเริ่ม Take It! (2010)
We're across the street.เราจัดการบรรยายอยู่ฝั่งตรงข้าม Love & Other Drugs (2010)
So, how'd the lecture go?แล้วการบรรยายเป็นไงมั่งอ่ะ? The Thespian Catalyst (2011)
Oh, tweets about my lecture.โอ้ว, ทวิตเรื่องการบรรยายของฉัน The Thespian Catalyst (2011)
Other than the lecture on the history of mystic falls,นอกเหนือจากการบรรยายประวัติศาสตร์ลึกลับ เกี่ยวกับมิสติก ฟอลส์ The Dinner Party (2011)
The debrief! I'm late!การบรรยาย ฉันสายแล้ว Pilot (2011)
All right, I'm going to be late for my briefing.เอาล่ะ ฉันสายแล้ว สำหรับการบรรยายสรุป Clean Skin (2011)
So ask me offline. Don't torpedo my briefing.ถามฉันทีหลังสิ อย่าระเบิดใส่การบรรยายฉัน Clean Skin (2011)
- I guess the lecture's over. - Yeah.ผมว่าคงจบการบรรยายแล้ว นั่นสิ Deadline (2011)
You will start off with a special lecture and if you get good responses, you'll build your reputation through broadcasting and media.คุณจะเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษหากได้รับการตอบรับที่ดี คุณจะมีชื่อเสียงโดย สร้างสื่อการเรียนการสอน Miss Ripley (2011)
I found far more descriptive and modified linguistics.ผมพบว่าการบรรยายห่างไกลกันมาก - และมีการแก้ไขภาษา The Future in the Past (2012)
I was able to match his voice from the experiment video with some old lectures posted online.เสียงเขาในวิดีโอการทดลอง ตรงกับการบรรยายออนไลน์ของเขา Pa Make Loa (2012)
It's from a description of the kidnapper.นี่มาจากการบรรยาย รูปพรรณสัณฐานของโจรลักพาตัว Cherry Picked (2012)
I audited your class. It's very enlightening.ผมได้เข้าฟังการบรรยายของคุณ มันให้ความรู้มาก We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
So, we will choose for him the best students from our recital of duets.ดังนั้นเราจะเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขา นักเรียนที่มาจากการบรรยายของเราคลอ. One Chance (2013)
(IN ENGLISH) You have two weeks before the recital.ภาษาอังกฤษ) คุณมีสองสัปดาห์ก่อน การบรรยายOne Chance (2013)
Guys, he's gonna come to my recital.พวกเขาก็จะมาให้การบรรยายของฉัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Go to your son's recital.ไปที่การบรรยายของลูกชาย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Ron, we can still make your kid's recital!รอนเรายังสามารถทำให้การบรรยายเด็กของคุณ! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารประกอบการบรรยาย[n. exp.] (ēkkasān prakøp kān banyāi) EN: handout   
การบรรยาย[n.] (kān banyāi) EN: lecture ; talk   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[N] การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
delineation[N] การอธิบาย, See also: การพรรณนา, การบรรยาย
deliver[VT] พูดสุนทรพจน์, See also: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา, Syn. tell, recite
depiction[N] การพรรณนา, See also: การบรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portrayal
description[N] การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record
discourse[N] การบรรยายที่เคร่งเครียด, See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. speech, verbalization, address, monoloque
lecture to[PHRV] แสดงการบรรยายให้ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย), See also: บรรยายให้
lecture[N] การบรรยาย, Syn. lecturing
narration[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, Syn. description, narrative
narrative[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องที่เล่าหรือบรรยาย, การเล่าเรื่อง, การบรรยายตามลำดับของเหตุการณ์, การเล่าเรื่อง, กา, Syn. anecdote, narration, tale, yarn
philippic[N] การสนทนาหรือการบรรยายที่เป็นการตำหนิอย่างรุนแรง, See also: การต่อว่า, การตำหนิ, Syn. tirade, reproach
recital[N] การบรรยาย, See also: การสาธยาย, Syn. narration
relation[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, การเล่า, Syn. description, narration
story[N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย, Syn. account, narrative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
recital(รีไซ'เทิล) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,การบรรยาย,อาขยาน,การอ่อนออกเสียง, Syn. retelling
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง
recountal(รีเคา'เทิล) n. การนับใหม่,การคำ-นวณใหม่,การบรรยายใหม่,การเล่นใหม่
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
showing(โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก, Syn. airing,display
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative

English-Thai: Nontri Dictionary
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
narrative(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
recital(n) การบอกเล่า,การท่องอาขยาน,การบรรยาย,การสาธยาย
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย
telling(n) การเล่า,การบอก,การบรรยาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n ) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)
แผนที่การเดินเรือพอร์โทลาน(Portolan chart) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
リハーサル[りはーさる, riha-saru] (n) การฝึกซ้อม (โดยจะใช้เฉพาะอย่างยิ่งกับ การฝึกซ้อมการบรรยายสำหรับเตรียมการประชุมวิชาการ), See also: S. practice, rehearsal
休講[きゅうこう, kyuukou] (vt) งดการบรรยาย(การสอน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top