ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การต่อว่า

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การต่อว่า-, *การต่อว่า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can,because I am an intern and according to dr.Bailey,yelling is how we learn.จะว่าก็ได้นะ เพราะว่าผมเป็นอินเทิร์นและ อย่างที่ดร.เบลีย์บอกการต่อว่ามันทำให้ผมได้เรียนรู้ The Heart of the Matter (2007)
Is it your turn to scold me when Ji Hoo isn't here?มันเป็นการต่อว่าฉันตอนที่จีฮูไม่อยู่รึไง? Episode #1.3 (2009)
I received no complaints.ผมไม่เคยได้รับการต่อว่า 9 Crimes (2010)
There's no need to blame Manager Jeong.ไม่ต้องการต่อว่า ผจก.จุง Episode #1.12 (2010)
Alcide, stop making that noise. Eric, put up those fangs and do what I say!อัลซีดหยุดการต่อว่า อีริคหยุดแยกเขี้ยวและทำตามที่ฉันพูด! I'm Alive and on Fire (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint   
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā khøng lūkkhā) EN: customer complaints   
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yāng runraēng) EN: strong complaint   
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yāng suphāp) EN: mild complaint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earful[N] การต่อว่าอย่างรุนแรง, Syn. castigation, scolding
philippic[N] การสนทนาหรือการบรรยายที่เป็นการตำหนิอย่างรุนแรง, See also: การต่อว่า, การตำหนิ, Syn. tirade, reproach
reprehension[N] การตำหนิ, See also: การต่อว่า, การคอยจับผิด, Syn. objection, rebuke, Ant. praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprehension(เรพริเฮน'เชิน) n. การตำหนิ,การดุ,การต่อว่า,การประณาม,การจับผิด, See also: reprehensive adj. ., Syn. blameworthy

English-Thai: Nontri Dictionary
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
slam(n) การตีเสียง,เสียงดังปัง,การต่อว่าอย่างแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top