ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ballad

B AE1 L AH0 D   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballad-, *ballad*, balla
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballad[N] เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก, See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร, Syn. ballade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad

English-Thai: Nontri Dictionary
ballad(n) โคลง,บทกวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balladลำนำนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballad operaอุปรากรลำนำนิทาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballade๑. ลำนำนิทาน๒. บทร้อยกรองบาลาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาด

บัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก

บัลลาดเป็นบทกลอนในรูปแบบที่เรียบง่ายและไม่เป็นทางการมากนัก การแต่งบัลลาดจะใช้ศัพท์ง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ศัพท์หรูหรา และเวลาอ่านจะมีจังหวะที่ไพเราะเหมือนเพลง บัลลาดมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบหนึ่งที่นิยมกัน คือ เป็นบทกลอนที่มี 4 บรรทัด แต่ละบรรทัดจะมี 8 พยางค์ ในบรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 4 จะมีคำสัมผัสคล้องจองกัน แต่อาจสัมผัสคล้องจองกันในบรรทัดที่ 1 กับบรรทัดที่ 3 ด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตามแม้บัลลาดทั้งหมดจะไม่เป็นไปตามแผนผังนี้ แต่บัลลาดทั้งหมดจะมีฉากท้องเรื่อง ตัวละคร และเหตุการณ์ที่มีจุดสุดยอด และเรื่องราวของบัลลาดมักจะโศกเศร้าและคร่ำครวญ

ตัวอย่างของบัลลาด (จากหนังสือ If You were My Valentine โดย Charles Ghigna. Little Simon, 2004)


If you were a shining star
And I were your midnight,
I'd let you shine above me,
You'd be my only light.

If you were a grand piano
And I were a sweet love song,
I'd let your keys tickle and tease
My melody all day long.

If you were the pages of a book
And I were reading you,
I'd read as slow as I could go
So I never would get through.
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Balladsบัลลัด [TU Subject Heading]
Ballads, Englishบัลลัดอังกฤษ [TU Subject Heading]
Ballads, Thaiบัลลัดไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A ballad and then maybe a more up-tempo number where l get to shake it a bit.เพลงรักซักเพลง แล้วก็ จังหวะเร็วๆอีกซักเพลง.. ที่จะได้โยกกันหน่อย.. Music and Lyrics (2007)
♪ (BLUESY POP BALLAD PLAYING) ♪ลองตั้งใจ Twilight (2008)
To contribute a ballad from my repertoire. Mercedes:เพลงบัลลาด จากบทละครของฉัน Sectionals (2009)
(whispering): Ballads are kind of my thing. Emma:หนูถนัดบัลลาด Sectionals (2009)
A ballad is a love song.บัลลาด คือเพลงรัก Ballad (2009)
Sometimes, but they don't always express love. Ballads are stories set to music-- which is why they're the perfect storm of self-expression.บางที แต่ไม่ได้มีแต่เพลงรัก บัลลาดคือการนำเรื่องราว มาเป็นเพลง Ballad (2009)
I'm going to pair you off, and I want you to pick a ballad to sing to your partner.พวกเธอต้องจับคู่ ร้องเพลงบัลลาดด้วยกัน Ballad (2009)
I just wanted to confirm that we're set to rehearse our ballad at 4:00 sharp this afternoon.- ว่าไง? หนูมาเตือนว่า เรามีนัดซ้อมบัลลาด ตอนบ่าย 4 โมงตรง Ballad (2009)
All our ballads are terrible 'cause we're all so distracted. We're all worried about Finn and Quinn and Babygate.เพราะเราไม่มีสมาธิ กังวลกับเรื่องฟินน์, ควินน์ และเด็ก Ballad (2009)
Um, we all do, so we decided we're all going to sing them a ballad to show that we got their backs.- เอ่อ.. พวกเราไง เราตกลงกันว่า จะร้องเพลงบัลลาด เพื่อให้กำลังใจพวกเขา Ballad (2009)
The ballad I've selected has an important message that I'm anxious for you to hear.เพลงที่หนูเลือก มีข้อความสำคัญ ที่อยากให้คุณได้ฟัง Ballad (2009)
Well, now that I've added a disco-electro pop beat to Snow White's love ballad and put your voices through auto-tune,ผมเพิ่งเพิ่มจังหวะดิสโก้-อิเลคโทร ป๊อบ ลงในเพลงรักของสโนว์ ไวท์ และใส่เสียงของคุณผ่านเครื่องปรับเสียง The Last Days of Disco Stick (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขับเสภา[n. exp.] (khonkhap sēphā) EN: singer of ballads   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALLAD B AE1 L AH0 D
BALLADE B AH0 L AA1 D
BALLADS B AE1 L AH0 D Z
BALLADUR B AE1 L AH0 D ER0
BALLADUR'S B AE1 L AH0 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ballad (n) bˈæləd (b a1 l @ d)
ballade (n) bˈælˈaːd (b a1 l aa1 d)
ballads (n) bˈælədz (b a1 l @ d z)
ballades (n) bˈælˈaːdz (b a1 l aa1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民谣[mín yáo, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄠˊ, / ] ballad, #24,307 [Add to Longdo]
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, / ] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment, #95,723 [Add to Longdo]
短歌[duǎn gē, ㄉㄨㄢˇ ㄍㄜ, ] ballad [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballade {f} | Balladen {pl}ballad | ballads [Add to Longdo]
Balladendichtung {f} | Balladendichtungen {pl}balladry | balladries [Add to Longdo]
Balladesänger {m}; Liedermacher {m} | Balladesänger {pl}balladeer | balladeers [Add to Longdo]
Lied {n} | Lieder {pl}ballad | ballads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラバラ[, karabara] (n) ballads sung by Karashima Midori [Add to Longdo]
バラード[, bara-do] (n) (1) ballade (narrative poetry, musical composition) (fre [Add to Longdo]
バラッド[, baraddo] (n) ballad [Add to Longdo]
演歌(P);艶歌[えんか, enka] (n) (1) enka; traditional-style Japanese popular ballad; (2) (艶歌 only) troubadour; (P) [Add to Longdo]
演歌歌手[えんかかしゅ, enkakashu] (n) Enka singer; singer of Japanese traditional ballads [Add to Longdo]
歌謡[かよう, kayou] (n) song; ballad; (P) [Add to Longdo]
義太夫節[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義太夫) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater) [Add to Longdo]
久米歌[くめうた, kumeuta] (n) var. of ancient ballad [Add to Longdo]
国風[こくふう;くにぶり, kokufuu ; kuniburi] (n) (1) national customs and manners; (2) provincial song or ballad [Add to Longdo]
小唄[こうた, kouta] (n) ballad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ballad \Bal"lad\, v. t.
   To make mention of in ballads. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ballad \Bal"lad\, n. [OE. balade, OF. balade, F. ballade, fr.
   Pr. ballada a dancing song, fr. ballare to dance; cf. It.
   ballata. See 2d {Ball}, n., and {Ballet}.]
   A popular kind of narrative poem, adapted for recitation or
   singing; as, the ballad of Chevy Chase; esp., a sentimental
   or romantic poem in short stanzas.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ballad \Bal"lad\, v. i.
   To make or sing ballads. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ballad
   n 1: a narrative song with a recurrent refrain [syn: {ballad},
      {lay}]
   2: a narrative poem of popular origin [syn: {ballad}, {lay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top