Search result for

เรื่องเล่า

(40 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื่องเล่า-, *เรื่องเล่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเล่า[N] story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narrativeเรื่องเล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Monogatariเรื่องเล่าโมะโนะงะตะริ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think perhaps all those stories about the Jedi are true.งั้นก็แสดงว่าเรื่องเล่าของเหล่าเจได คงจะเป็นเรื่องจริง Ambush (2008)
What about creatures only recorded in legend?แล้วลุงก็คิดออก ถ้าเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมีอยู่แต่ในตำนานหรือเรื่องเล่าล่ะ? Lancelot (2008)
Gaius, that's an old wives' tale.ไกอัส, นั่นมันเรื่องเล่าปรัมปรา Le Morte d'Arthur (2008)
What's the power? I don't know, kid. It's just a story.จะไปรู้เหรอ เจ้าหนู มันแค่เรื่องเล่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Then, one day... something magical happened, just like out of a fairy tale.จนมาวันหนึ่ง... สิ่งมหัศจรรย์บางอย่างได้เกิดขึ้น เหมือนกับเรื่องเล่าในเทพนิยาย The House Bunny (2008)
Meet me there 8 o'clock, I have so much to tell you.เจอกัน 2 ทุ่มนะ มีเรื่องเล่าเยอะเลย Made of Honor (2008)
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ Frost/Nixon (2008)
What we now need are marshmallows and ghost story.ถ้าให้เข้ากับบรรยากาศ ต้องมาร์ชเมลโลวกับเรื่องเล่าผี Dragonball: Evolution (2009)
But I do have a story.แต่เรื่องเล่าข้ามีแน่ Dragonball: Evolution (2009)
Dean, there's lore about spirits possessing people and riding them for miles.ดีน มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสิงคน แล้วก้อให้คนไปไหนๆ ไกลเป็นไมล์ๆ After School Special (2009)
Lucifer's first?เรื่องเล่าปิศาจประจำวันอาทิตย์ When the Levee Breaks (2009)
AND PROBABLY GREW UP HEARING STORIES OF THE BUTCHER.และโตมากับตำนานเรื่องเล่านักฆ่าฯคนนี้ Zoe's Reprise (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fable[N] นิทาน, See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก, Syn. traditional short story
lay[N] เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ, See also: บทกวีสั้นๆ, Syn. short poem
narrative[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องที่เล่าหรือบรรยาย, การเล่าเรื่อง, การบรรยายตามลำดับของเหตุการณ์, การเล่าเรื่อง, กา, Syn. anecdote, narration, tale, yarn
story[N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย, Syn. account, narrative
tale[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องเล่าลือ, คำเล่าลือ, Syn. report
version[N] เรื่องราว, See also: เรื่องเล่า, Syn. report, tale, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendize(เลจ'เจินไดซ) vt. ทำให้เป็นเรื่องเล่าลือกัน
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
narrative(แน'ระทิฟว) n. เรื่องเล่า,การเล่าเรื่อง adj. เกี่ยวกับเรื่องเล่า, Syn. chronicle
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
version(เวอ'เชิน) n. เรื่องราว,เรื่องเล่า,คำแปล,หนังสือแปล,บทแปล,การหันตำแหน่งทารกในครรภ์เพื่อช่วยให้คลอดได้ง่าย,ตำแหน่ง หรือทิศทางที่ผิดปกติของทารกในครรภ์., See also: versional adj., Syn. translation

English-Thai: Nontri Dictionary
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
lay(n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
narrative(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
tale(n) การนับ,เรื่องราว,นิทาน,เรื่องเล่า
version(n) พากย์,เรื่องเล่า,คำแปล,บทแปล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物語[ものがたり, monogatari] (n ) เรื่องเล่า ตำนาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[はなし, hanashi] Thai: เรื่องเล่า English: talk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top