ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissertation

D IH2 S ER0 T EY1 SH AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissertation-, *dissertation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissertation[N] ปริญญานิพนธ์, See also: วิทยานิพนธ์, Syn. thesis, report, essay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis

English-Thai: Nontri Dictionary
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [TU Subject Heading]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should be, I've been writing my dissertation on her for four years.I should be, I've been writing my dissertation on her for four years. Night at the Museum (2006)
How's that dissertation coming?How's that dissertation coming? Night at the Museum (2006)
For my dissertation I was assigned USS Kelvin.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องยานยูเอสเอสเคลวิ่น Star Trek (2009)
I received a Dissertation of the Year award for experimental particle physics.และดูเหมือนนายจะลืมไป The Benefactor Factor (2011)
The first chapter of my dissertation is due next week, and I never get anything done at home, especially when Angel's there.ฉันต้องส่งวิทยาพนธ์บทแรก อาทิตย์หน้าพอดี แล้วฉันก็ทำงานที่บ้านไม่เคยสำเร็จเลย โดยเฉพาะเวลาที่แองเจิ้ลอยู่ด้วย Nebraska (2011)
To write a dissertation on Romeo and Juliet that I hope will be published one day in our most illustrious academic journals.ในเรื่องการวิเคราะห์โรมิโอกับจูเลียต ซึ่งครูหวังว่าจะได้รับการตีพิมพ์ ในนิตยสารโรงเรียนของเรา School's Out (2012)
My dissertation is -- is on the history of this town and, uh, its connection to the Underground Railroad and -- and -- and whatnot.หัวข้อวิทยานิพนธ์ของฉันมันเกียวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ เเล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเส้นทางลับใต้ดิน เเล้วก็ๆๆ อะไรเทือกนั้นๆ Goodbye Stranger (2013)
I wrote a dissertation about it. Oh.ฉันมีงานต้องทำต่อ นายไม่ใช่คนไข้คนเดียวที่ฉันต้องดูแล Pilot (2013)
I thought it was odd at first, but then I remembered your dissertation was on the fluidity of metaphor.ตอนแรกผมก็คิดว่ามันแปลกNแต่ผมจำได้ว่า วิทยานิพนธ์ของคุณเป็นเรื่องNความลื่นไหลของคำอุปมา #6 (2013)
BARB: Uh, Ingrid wrote her dissertation about witchcraft.เอ่อ อินกริด เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับพวกเวทมนตร์ด้วยนะ Snake Eyes (2013)
Technically, I haven't quite finished my doctoral dissertation yet, and I'm sorry if I didn't make that clear on the phone.และคุณบอกว่า คุณรู้ว่าไพ่จะออกมายังไง A Moveable Beast (2014)
Did you write your dissertation on the collected works of, uh, Red Bull?ไม่เอาน่า คุณเขียนวิทยานิพนธ์ไป ดื่มกระทิงแดงไปหรือเปล่า Ted 2 (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุษฎีนิพนธ์[N] dissertation, Syn. วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSERTATION D IH2 S ER0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissertation (n) dˌɪsətˈɛɪʃən (d i2 s @ t ei1 sh @ n)
dissertations (n) dˌɪsətˈɛɪʃənz (d i2 s @ t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dissertation {f}; Doktorarbeit {f} | Dissertationen {pl}thesis; dissertation | theses; dissertations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] (n) thesis; dissertation [Add to Longdo]
博士論文[はかせろんぶん;はくしろんぶん, hakaseronbun ; hakushironbun] (n) Doctoral dissertation [Add to Longdo]
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth [Add to Longdo]
論説[ろんせつ, ronsetsu] (n) editorial; dissertation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissertation \Dis`ser*ta"tion\, n. [L. dissertatio: cf. F.
   dissertation.]
   A formal or elaborate argumentative discourse, oral or
   written; a disquisition; an essay; a discussion; as,
   Dissertations on the Prophecies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissertation
   n 1: a treatise advancing a new point of view resulting from
      research; usually a requirement for an advanced academic
      degree [syn: {dissertation}, {thesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top