Search result for

การบรรยาย

(50 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบรรยาย-, *การบรรยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบรรยาย[N] lecture

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narrationการบรรยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
avermentการบรรยายฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lectures and lecturingการบรรยาย [TU Subject Heading]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง
เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
Lectureการบรรยาย, วิธีบรรยาย [การแพทย์]
Lecture-Demonstrationการบรรยายร่วมกับการสาธิต [การแพทย์]
Lecture-Workshopการบรรยายกับการปฏิบัติการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Lecture.การบรรยาย Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว Air: Part 1 (2009)
There's going to be a lecture there starting at 4pm today.จะมีการบรรยายเรื่อง DNA เริ่มตอน 4 โมงครึ่งเย็นวันนี้ครับ Episode #1.8 (2009)
- Hello. - I've heard about your special psych lab.- ฉันลงเรียนวิชาการบรรยาย 101 ของคุณ Social Psychology (2009)
Have you ever seen him before, at conferences or lectures?คุณเคยได้เจอกับเขา มาก่อนมั้ย? ในการประชุม หรือการบรรยายต่างๆ ? A561984 (2009)
It came this morning. I think it's Chastity's recital.มันมา เมื่อเช้านี้ ฉัน คิดว่ามันเป็น ความบริสุทธิ์ ของ การบรรยาย I Spit on Your Grave (2010)
I don't wanna hear it! People die on planes!ใช้การแร็ปในการบรรยายความมีเสน่ห์ของคุณ Our Family Wedding (2010)
I mean, we've heard descriptions, but what's it like being there?ฉันหมายถึงว่า ฉันได้ยินการบรรยาย แต่มันเป็นไงบ้างที่นั้น? Subversion (2010)
He spent Friday night getting ready to prepare for this big speech that he was supposed to give this morning at the aquarium, and he never showed up.ได้เตรียมพร้อม สำหรับการบรรยายสำคัญนั่น เขาได้ทำ เมื่อเช้านี้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเขาก็ไม่มา The Predator in the Pool (2010)
You know a motivational speaker by the name of Jazz Gunn?คุณรู้การบรรยายเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยแจ๊ซซ กันน์มั้ย? The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบรรยาย[n.] (kān banyāi) EN: lecture ; talk   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[N] การบรรยาย, See also: การอธิบาย, Syn. explanation
depiction[N] การพรรณนา, See also: การบรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portrayal
description[N] การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record
discourse[N] การบรรยายที่เคร่งเครียด, See also: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. speech, verbalization, address, monoloque
lecture[N] การบรรยาย, Syn. lecturing
narration[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, Syn. description, narrative
recital[N] การบรรยาย, See also: การสาธยาย, Syn. narration
relation[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, การเล่า, Syn. description, narration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative ###A. vague
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise,thesis
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
recital(รีไซ'เทิล) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,การบรรยาย,อาขยาน,การอ่อนออกเสียง, Syn. retelling
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top