ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

course

K AO1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -course-, *course*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course(n) ช่วงเวลา
course(vi) ท่องเที่ยวไป
course(n) แนวทางปฏิบัติ, See also: แนวความคิด, แนวคิด
course(n) ลำดับของเหตุการณ์
course(vi) วิ่งอย่างรวดเร็ว
course(n) เส้นทาง, See also: แนวทาง, วิถีทาง, Syn. route, direction, passage
course(n) หลักสูตร, See also: วิชา, กระบวนวิชา, Syn. course of study, program
course(n) อาหารจานหนึ่ง, See also: จานหนึ่ง, ชุดหนึ่ง อาหาร
course through(phrv) ไหลผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม,นักไล่สัตว์,ผู้ไล่ล่า,สุนัขล่าเนื้อ,ม้าเร็ว
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling, assembly
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
gut courseวิชาง่าย ๆ ในมหาวิทยาลัย
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน,ลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามม้า, Syn. racetrack
recourse(รีคอร์ส',รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ,การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ,สิทธิไล่เบี้ย,สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource, resort
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ,สายน้ำ,ลำธาร,แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู

English-Thai: Nontri Dictionary
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา,บรรยาย,อภิปราย,พูด,ปาฐกถา
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
recourse(n) การพึ่งพา,การขอความช่วยเหลือ
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coursewareคอร์สแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courseรายวิชา,ครบกำหนด,ชุด [การแพทย์]
Course and Conditionการดำเนินของโรคและสภาวะผู้ป่วย [การแพทย์]
Course Descriptionเนื้อหาวิชาโดยสังเขป [การแพทย์]
course of rivercourse of river, ลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Course Syllabusประมวลวิชา [การแพทย์]
Course wareโปรแกรมบทเรียน, Example: โปรแกรมที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนเนื้อหาบทเรียนและเพื่อการฝึกอบรม [คอมพิวเตอร์]
Coursewareซอฟต์แวร์ช่วยสอน [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
course of dealing(n) การเจรจาทำความตกลงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course not.เราเปล่า Dog Dean Afternoon (2013)
No. Of course not.ไม่ แน่นอนว่าไม่ 0-8-4 (2013)
Of course not.มันไม่แน่ The Great Dictator (1940)
- But I can't go. I-- - Why, of course you can go.แต่ฉันไม่สามารถไปได้ ฉัน ทำไมของหลักสูตรที่คุณสามารถไปที่ Pinocchio (1940)
Of course you know why he's marrying you, don't you?เธอรู้ใช่มั้ยว่าเขาแต่งงานกับเธอทําไม Rebecca (1940)
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ Rebecca (1940)
- Of course I did.- จริงสิครับ Rebecca (1940)
Maxim, why do you say this? Of course we're companions.แม็กซิม ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะ เราเป็นเพื่อนคู่คิดกันอยู่แล้ว Rebecca (1940)
- No. Of course not.ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงเเต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร Rebecca (1940)
Of course I can, darling. Of course I can.แน่นอนสิคะ ฉันเข้าใจ Rebecca (1940)
Well, of course I can't think of any reason.เเน่นอนว่าผมไม่ทราบ Rebecca (1940)
- Of course he heard it.- แน่นอนว่าเขาได้ยินมัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courseAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
courseAs a matter of course, she passed an examination.
courseAs a matter of course you must go there yourself.
courseAs a matter of course, you must go there yourself.
courseAs a matter or course, he is quite right.
courseAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
courseBenefits of course should exceed the costs.
courseBut of course that was a long time ago.
courseCooking courses are mandatory in school.
course"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
courseDo you have a course for beginners?
course"Do you like snakes?" "Of course not."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายวิชา(n) course, Example: รายวิชาภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎี และเป็นรายวิชาที่มุ่งปูพื้นฐานสำหรับการทำงานวิจัยต่อไป, Count Unit: รายวิชา, Thai Definition: หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่บังคับและให้เลือก
คอร์ส(n) course, Syn. หลักสูตร, Example: ที่นี่เขาก็มีการเปิดคอร์สเพื่อสอนการใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับ, Count Unit: คอร์ส, Notes: (อังกฤษ)
แบบเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai Definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
หลักสูตร(n) course, See also: syllabus, curriculum, programme, Example: ในปี 2517 ไทยเริ่มปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เด็กเรียน เพื่อการกระทำจริงมากขึ้น, Thai Definition: รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ลำคลอง(n) canal, See also: course of a canal, Syn. คลอง, Example: อุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองหรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่
หนังสือเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
วิถี(n) way, See also: course, path, road, route, direction, Ant. แนว, แนวทาง, Example: การช็อปปิ้งกลายเป็นวิถีที่นิยมของคนเมืองกรุงไปเสียแล้ว
กระแส(n) trend, See also: course, flow, way, Syn. ทาง, แนวทาง, Example: ความเห็นของนักการเมืองบางคนจะทวนกับกระแสความคิดของคนทั่วไป
กับข้าว(n) dishes, See also: course eaten with rice, Syn. กับ, Example: อาหารเย็นมื้อนี้มีกับข้าวอยู่ 4-5 อย่าง, Count Unit: อย่าง, จาน, Thai Definition: ของที่กินกับข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[āhān jān lak] (n, exp) EN: main courses
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[ākhān thāthīep khreūangbin] (n, exp) EN: concourse  FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อาวัล[āwan] (n, exp) EN: recourse guarantee ; aval
ชำเรา[chamrao] (n) EN: sexual intercourse  FR: rapport sexuel [m]
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
จ่ายของ[jāi khøng] (v, exp) EN: go shopping  FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายตลาด[jāi talāt] (v, exp) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping  FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
จ๊อกกิ้ง[jǿkking] (n) EN: jogging  FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
กรรมวิธี[kammawithī] (n) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course
การใช้เงินเมื่อถึงกำหนด[kān chai ngoen meūa theung kamnot] (n, exp) EN: payment in due course

CMU English Pronouncing Dictionary
COURSE K AO1 R S
COURSEN K AO1 R S AH0 N
COURSER K AO1 R S ER0
COURSES K AO1 R S AH0 Z
COURSES K AO1 R S IH0 Z
COURSEY K AO1 R S IY0
COURSE'S K AO1 R S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
course (v) kˈɔːs (k oo1 s)
coursed (v) kˈɔːst (k oo1 s t)
courser (n) kˈɔːsər (k oo1 s @ r)
courses (v) kˈɔːsɪz (k oo1 s i z)
coursers (n) kˈɔːsəz (k oo1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过程[guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] course of events; process, #376 [Add to Longdo]
课程[kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, / ] course; class, #2,931 [Add to Longdo]
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing, #5,453 [Add to Longdo]
历程[lì chéng, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] course; process, #6,846 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] course; path; track; rail, #7,841 [Add to Longdo]
病程[bìng chéng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, ] course of disease, #11,309 [Add to Longdo]
学分[xué fēn, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ, / ] course credit, #15,068 [Add to Longdo]
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, ] course; direction (a ship or plane is heading in), #35,389 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] course of stars; follow precedent, #94,149 [Add to Longdo]
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, ] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] TH: ความเป็นมา ที่มาที่ไป  EN: course

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bachlauf {m}course of the stream [Add to Longdo]
Bildungsgang {m}; Bildungsweg {m}course of education [Add to Longdo]
Flusslauf {m} | Flussläufe {pl}course of a river | courses of rivers [Add to Longdo]
Geschäftsgang {m} | Geschäftsgänge {pl}course of business | courses of business [Add to Longdo]
Hergang {m}course of events [Add to Longdo]
Kolleg {n}course of lectures [Add to Longdo]
Kurskorrektur {f}course correction [Add to Longdo]
Kursleiter {m}course instructor; teacher [Add to Longdo]
Kursteilnehmer {m}course participant [Add to Longdo]
Lauf {m}; Kurs {m}; Richtung {f}; Rennbahn {f} | seinen Lauf nehmencourse | to run its course [Add to Longdo]
Lebenslauf {m}course of life [Add to Longdo]
Lehrplan {m} | Lehrpläne {pl}course of instruction | courses of instruction [Add to Longdo]
Studienberatung {f}course guidance service [Add to Longdo]
Studiengang {m} | Studiengänge {pl}course of studies; study path | courses of studies; study paths [Add to Longdo]
Vortragsreihe {f}course of lectures [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
en fin de course(phrase) หมดแรง, See also: sur son déclin
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
こます[komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
ばっくんちょ;ばくんちょ[bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse [Add to Longdo]
まぐわう[maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
もち[mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
もちのろん[mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\ (k[=o]rs), n. [F. cours, course, L. cursus, fr.
   currere to run. See {Current}.]
   1. The act of moving from one point to another; progress;
    passage.
    [1913 Webster]
 
       And when we had finished our course from Tyre, we
       came to Ptolemais.          --Acts xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. The ground or path traversed; track; way.
    [1913 Webster]
 
       The same horse also run the round course at
       Newmarket.              --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   3. Motion, considered as to its general or resultant
    direction or to its goal; line progress or advance.
    [1913 Webster]
 
       A light by which the Argive squadron steers
       Their silent course to Ilium's well known shore.
                          --Dennham.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way.
                          --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   4. Progress from point to point without change of direction;
    any part of a progress from one place to another, which is
    in a straight line, or on one direction; as, a ship in a
    long voyage makes many courses; a course measured by a
    surveyor between two stations; also, a progress without
    interruption or rest; a heat; as, one course of a race.
    [1913 Webster]
 
   5. Motion considered with reference to manner; or derly
    progress; procedure in a certain line of thought or
    action; as, the course of an argument.
    [1913 Webster]
 
       The course of true love never did run smooth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Customary or established sequence of events; recurrence of
    events according to natural laws.
    [1913 Webster]
 
       By course of nature and of law.    --Davies.
    [1913 Webster]
 
       Day and night,
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Method of procedure; manner or way of conducting; conduct;
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       My lord of York commends the plot and the general
       course of the action.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By perseverance in the course prescribed.
                          --Wodsworth.
    [1913 Webster]
 
       You hold your course without remorse. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. A series of motions or acts arranged in order; a
    succession of acts or practices connectedly followed; as,
    a course of medicine; a course of lectures on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   9. The succession of one to another in office or duty; order;
    turn.
    [1913 Webster]
 
       He appointed . . . the courses of the priests --2
                          Chron. viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   10. That part of a meal served at one time, with its
     accompaniments.
     [1913 Webster]
 
        He [Goldsmith] wore fine clothes, gave dinners of
        several courses, paid court to venal beauties.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) A continuous level range of brick or stones of
     the same height throughout the face or faces of a
     building. --Gwilt.
     [1913 Webster]
 
   12. (Naut.) The lowest sail on any mast of a square-rigged
     vessel; as, the fore course, main course, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. (Physiol.) The menses.
     [1913 Webster]
 
   {In course}, in regular succession.
 
   {Of course}, by consequence; as a matter of course; in
    regular or natural order.
 
   {In the course of}, at same time or times during. "In the
    course of human events." --T. Jefferson.
 
   Syn: Way; road; route; passage; race; series; succession;
     manner; method; mode; career; progress.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\, v. t. [imp. & p. p. {Coursed} (k?rst)); p. pr.
   & vb. n. {Coursing}.]
   1. To run, hunt, or chase after; to follow hard upon; to
    pursue.
    [1913 Webster]
 
       We coursed him at the heels.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to chase after or pursue game; as, to course
    greyhounds after deer.
    [1913 Webster]
 
   3. To run through or over.
    [1913 Webster]
 
       The bounding steed courses the dusty plain. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\, v. i.
   1. To run as in a race, or in hunting; to pursue the sport of
    coursing; as, the sportsmen coursed over the flats of
    Lancashire.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with speed; to race; as, the blood courses through
    the veins. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 course
   adv 1: as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a
       huge bill" [syn: {naturally}, {of course}, {course}]
       [ant: {unnaturally}]
   n 1: education imparted in a series of lessons or meetings; "he
      took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown
      in college classes" [syn: {course}, {course of study},
      {course of instruction}, {class}]
   2: a connected series of events or actions or developments; "the
     government took a firm course"; "historians can only point
     out those lines for which evidence is available" [syn:
     {course}, {line}]
   3: general line of orientation; "the river takes a southern
     course"; "the northeastern trend of the coast" [syn:
     {course}, {trend}]
   4: a mode of action; "if you persist in that course you will
     surely fail"; "once a nation is embarked on a course of
     action it becomes extremely difficult for any retraction to
     take place" [syn: {course}, {course of action}]
   5: a line or route along which something travels or moves; "the
     hurricane demolished houses in its path"; "the track of an
     animal"; "the course of the river" [syn: {path}, {track},
     {course}]
   6: a body of students who are taught together; "early morning
     classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade},
     {course}]
   7: part of a meal served at one time; "she prepared a three
     course meal"
   8: (construction) a layer of masonry; "a course of bricks" [syn:
     {course}, {row}]
   9: facility consisting of a circumscribed area of land or water
     laid out for a sport; "the course had only nine holes"; "the
     course was less than a mile"
   v 1: move swiftly through or over; "ships coursing the Atlantic"
   2: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the
     Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow},
     {feed}, {course}]
   3: hunt with hounds; "He often courses hares"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top