ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

course

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -course-, *course*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
of course(adv) อย่างแน่นอน
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
course(n) ช่วงเวลา
course(vi) ท่องเที่ยวไป
course(n) แนวทางปฏิบัติ, See also: แนวความคิด, แนวคิด
course(n) ลำดับของเหตุการณ์
course(vi) วิ่งอย่างรวดเร็ว
course(n) เส้นทาง, See also: แนวทาง, วิถีทาง, Syn. route, direction, passage
course(n) หลักสูตร, See also: วิชา, กระบวนวิชา, Syn. course of study, program
course(n) อาหารจานหนึ่ง, See also: จานหนึ่ง, ชุดหนึ่ง อาหาร
course through(phrv) ไหลผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
course(คอร์ส) { coursed, coursing, courses } n. เส้นทาง, วิถีทาง, แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า, ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม, นักไล่สัตว์, ผู้ไล่ล่า, สุนัขล่าเนื้อ, ม้าเร็ว
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน, ทางรถยนต์, ทางเดิน, ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง, บริเวณสำหรับแข่งขัน, ลานกว้างมาก, การรวมกลุ่ม, Syn. assembling, assembly
discourse(ดิส'คอร์ส) v., n. (การ) สนทนา, บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
gut courseวิชาง่าย ๆ ในมหาวิทยาลัย
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน, การไปมาหาสู่กัน, การแลกเปลี่ยนความคิดกัน, การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน, ลู่วิ่ง, ลานวิ่ง, สนามม้า, Syn. racetrack
recourse(รีคอร์ส', รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ, การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ, สิทธิไล่เบี้ย, สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource, resort
sexual intercoursen. การร่วมเพศ, การร่วมประเวณี, การสังวาส., Syn. sexual commerce
watercourse(วอ'เทอะคอร์ส) n. ทางน้ำ, สายน้ำ, ลำธาร, แหล่งน้ำไหลเฉพาะฤดู

English-Thai: Nontri Dictionary
course(n) เส้นทางเดินเรือ, ทางเดิน, หลักสูตร, กระบวนวิชา, อาหารมื้อหนึ่ง
course(vt) ติดตาม, ไล่ตาม, แล่น, ไหล, วิ่ง
concourse(n) การชุมนุม, การรวมกลุ่ม, ชุมนุมชน, ที่รวม
discourse(n) การสนทนา, การบรรยาย, การอภิปราย, การพูด, ปาฐกถา
discourse(vi) สนทนา, บรรยาย, อภิปราย, พูด, ปาฐกถา
intercourse(n) การเกี่ยวพัน, การติดต่อ, การสังสรรค์, การร่วมประเวณี
recourse(n) การพึ่งพา, การขอความช่วยเหลือ
watercourse(n) ทางน้ำไหล, แม่น้ำลำคลอง, สายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courseรายวิชา, ครบกำหนด, ชุด [การแพทย์]
Course and Conditionการดำเนินของโรคและสภาวะผู้ป่วย [การแพทย์]
Course Descriptionเนื้อหาวิชาโดยสังเขป [การแพทย์]
course of rivercourse of river, ลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Course Syllabusประมวลวิชา [การแพทย์]
Course wareโปรแกรมบทเรียน, Example: โปรแกรมที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้สอนเนื้อหาบทเรียนและเพื่อการฝึกอบรม [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
course of dealing(n) การเจรจาทำความตกลงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course not.เราเปล่า Dog Dean Afternoon (2013)
No. Of course not.ไม่ แน่นอนว่าไม่ 0-8-4 (2013)
Of course not.มันไม่แน่ The Great Dictator (1940)
- But I can't go. I-- - Why, of course you can go.แต่ฉันไม่สามารถไปได้ ฉัน ทำไมของหลักสูตรที่คุณสามารถไปที่ Pinocchio (1940)
Of course you know why he's marrying you, don't you?เธอรู้ใช่มั้ยว่าเขาแต่งงานกับเธอทําไม Rebecca (1940)
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ Rebecca (1940)
- Of course I did.- จริงสิครับ Rebecca (1940)
Maxim, why do you say this? Of course we're companions.แม็กซิม ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะ เราเป็นเพื่อนคู่คิดกันอยู่แล้ว Rebecca (1940)
- No. Of course not.ไม่หรอกค่ะ ฉันเพียงเเต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร Rebecca (1940)
Of course I can, darling. Of course I can.แน่นอนสิคะ ฉันเข้าใจ Rebecca (1940)
Well, of course I can't think of any reason.เเน่นอนว่าผมไม่ทราบ Rebecca (1940)
- Of course he heard it.- แน่นอนว่าเขาได้ยินมัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
courseAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
courseAs a matter of course, she passed an examination.
courseAs a matter of course you must go there yourself.
courseAs a matter of course, you must go there yourself.
courseAs a matter or course, he is quite right.
courseAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
courseBenefits of course should exceed the costs.
courseBut of course that was a long time ago.
courseCooking courses are mandatory in school.
course"Dad, this a real sword?" "Of course, it is a duel after all."
courseDo you have a course for beginners?
course"Do you like snakes?" "Of course not."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายวิชา(n) course, Example: รายวิชาภาษาศาสตร์บริสุทธิ์ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎี และเป็นรายวิชาที่มุ่งปูพื้นฐานสำหรับการทำงานวิจัยต่อไป, Count Unit: รายวิชา, Thai Definition: หน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาคการศึกษา มีทั้งที่บังคับและให้เลือก
คอร์ส(n) course, Syn. หลักสูตร, Example: ที่นี่เขาก็มีการเปิดคอร์สเพื่อสอนการใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับ, Count Unit: คอร์ส, Notes: (อังกฤษ)
หลักสูตร(n) course, See also: syllabus, curriculum, programme, Example: ในปี 2517 ไทยเริ่มปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เด็กเรียน เพื่อการกระทำจริงมากขึ้น, Thai Definition: รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอร์ส[khøt] (n) EN: course

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
course
coursen
courser
courses
courses
coursey
course's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
course
coursed
courser
courses
coursers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过程[guò chéng, ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ,   /  ] course of events; process #376 [Add to Longdo]
课程[kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ,   /  ] course; class #2,931 [Add to Longdo]
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ,  ] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing #5,453 [Add to Longdo]
历程[lì chéng, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ,   /  ] course; process #6,846 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, / ] course; path; track; rail #7,841 [Add to Longdo]
病程[bìng chéng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ,  ] course of disease #11,309 [Add to Longdo]
学分[xué fēn, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ,   /  ] course credit #15,068 [Add to Longdo]
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ,  ] course; direction (a ship or plane is heading in) #35,389 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] course of stars; follow precedent #94,149 [Add to Longdo]
作法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ,  ] course of action; method of doing sth; practise; modus operandi [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経路[けいろ, keiro] TH: ความเป็นมา ที่มาที่ไป  EN: course

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bachlauf { m }course of the stream [Add to Longdo]
Bildungsgang { m }; Bildungsweg { m }course of education [Add to Longdo]
Flusslauf { m } | Flussläufe { pl }course of a river | courses of rivers [Add to Longdo]
Geschäftsgang { m } | Geschäftsgänge { pl }course of business | courses of business [Add to Longdo]
Hergang { m }course of events [Add to Longdo]
Kolleg { n }course of lectures [Add to Longdo]
Kurskorrektur { f }course correction [Add to Longdo]
Kursleiter { m }course instructor; teacher [Add to Longdo]
Kursteilnehmer { m }course participant [Add to Longdo]
Lauf { m }; Kurs { m }; Richtung { f }; Rennbahn { f } | seinen Lauf nehmencourse | to run its course [Add to Longdo]
Lebenslauf { m }course of life [Add to Longdo]
Lehrplan { m } | Lehrpläne { pl }course of instruction | courses of instruction [Add to Longdo]
Studienberatung { f }course guidance service [Add to Longdo]
Studiengang { m } | Studiengänge { pl }course of studies; study path | courses of studies; study paths [Add to Longdo]
Vortragsreihe { f }course of lectures [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
en fin de course(phrase) หมดแรง, See also: sur son déclin
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) #80 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n-suf, n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course #247 [Add to Longdo]
交通[こうつう, koutsuu] (n, vs) traffic; transportation; communication; exchange (of ideas, etc.); intercourse; (P) #460 [Add to Longdo]
卒業[そつぎょう, sotsugyou] (n, vs, adj-no) (1) graduation; completion (e.g. of a course); (2) (col) outgrowing something; moving on; (P) #706 [Add to Longdo]
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) #841 [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment #860 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf, ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) #1,244 [Add to Longdo]
学科[がっか, gakka] (n) study subject; course of study; (P) #1,357 [Add to Longdo]
方向[ほうこう, houkou] (n) (1) direction; orientation; bearing; way; (2) course (e.g. of action); (P) #1,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コースウェア[こーすうえあ, ko-suuea] courseware [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
教材プログラム[きょうざいプログラム, kyouzai puroguramu] courseware, teaching program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\ (k[=o]rs), n. [F. cours, course, L. cursus, fr.
   currere to run. See {Current}.]
   1. The act of moving from one point to another; progress;
    passage.
    [1913 Webster]
 
       And when we had finished our course from Tyre, we
       came to Ptolemais.          --Acts xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. The ground or path traversed; track; way.
    [1913 Webster]
 
       The same horse also run the round course at
       Newmarket.              --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   3. Motion, considered as to its general or resultant
    direction or to its goal; line progress or advance.
    [1913 Webster]
 
       A light by which the Argive squadron steers
       Their silent course to Ilium's well known shore.
                          --Dennham.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way.
                          --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   4. Progress from point to point without change of direction;
    any part of a progress from one place to another, which is
    in a straight line, or on one direction; as, a ship in a
    long voyage makes many courses; a course measured by a
    surveyor between two stations; also, a progress without
    interruption or rest; a heat; as, one course of a race.
    [1913 Webster]
 
   5. Motion considered with reference to manner; or derly
    progress; procedure in a certain line of thought or
    action; as, the course of an argument.
    [1913 Webster]
 
       The course of true love never did run smooth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Customary or established sequence of events; recurrence of
    events according to natural laws.
    [1913 Webster]
 
       By course of nature and of law.    --Davies.
    [1913 Webster]
 
       Day and night,
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Method of procedure; manner or way of conducting; conduct;
    behavior.
    [1913 Webster]
 
       My lord of York commends the plot and the general
       course of the action.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By perseverance in the course prescribed.
                          --Wodsworth.
    [1913 Webster]
 
       You hold your course without remorse. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. A series of motions or acts arranged in order; a
    succession of acts or practices connectedly followed; as,
    a course of medicine; a course of lectures on chemistry.
    [1913 Webster]
 
   9. The succession of one to another in office or duty; order;
    turn.
    [1913 Webster]
 
       He appointed . . . the courses of the priests --2
                          Chron. viii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   10. That part of a meal served at one time, with its
     accompaniments.
     [1913 Webster]
 
        He [Goldsmith] wore fine clothes, gave dinners of
        several courses, paid court to venal beauties.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) A continuous level range of brick or stones of
     the same height throughout the face or faces of a
     building. --Gwilt.
     [1913 Webster]
 
   12. (Naut.) The lowest sail on any mast of a square-rigged
     vessel; as, the fore course, main course, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. (Physiol.) The menses.
     [1913 Webster]
 
   {In course}, in regular succession.
 
   {Of course}, by consequence; as a matter of course; in
    regular or natural order.
 
   {In the course of}, at same time or times during. "In the
    course of human events." --T. Jefferson.
 
   Syn: Way; road; route; passage; race; series; succession;
     manner; method; mode; career; progress.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\, v. t. [imp. & p. p. {Coursed} (k?rst)); p. pr.
   & vb. n. {Coursing}.]
   1. To run, hunt, or chase after; to follow hard upon; to
    pursue.
    [1913 Webster]
 
       We coursed him at the heels.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to chase after or pursue game; as, to course
    greyhounds after deer.
    [1913 Webster]
 
   3. To run through or over.
    [1913 Webster]
 
       The bounding steed courses the dusty plain. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Course \Course\, v. i.
   1. To run as in a race, or in hunting; to pursue the sport of
    coursing; as, the sportsmen coursed over the flats of
    Lancashire.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with speed; to race; as, the blood courses through
    the veins. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 course
   adv 1: as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a
       huge bill" [syn: {naturally}, {of course}, {course}]
       [ant: {unnaturally}]
   n 1: education imparted in a series of lessons or meetings; "he
      took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown
      in college classes" [syn: {course}, {course of study},
      {course of instruction}, {class}]
   2: a connected series of events or actions or developments; "the
     government took a firm course"; "historians can only point
     out those lines for which evidence is available" [syn:
     {course}, {line}]
   3: general line of orientation; "the river takes a southern
     course"; "the northeastern trend of the coast" [syn:
     {course}, {trend}]
   4: a mode of action; "if you persist in that course you will
     surely fail"; "once a nation is embarked on a course of
     action it becomes extremely difficult for any retraction to
     take place" [syn: {course}, {course of action}]
   5: a line or route along which something travels or moves; "the
     hurricane demolished houses in its path"; "the track of an
     animal"; "the course of the river" [syn: {path}, {track},
     {course}]
   6: a body of students who are taught together; "early morning
     classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade},
     {course}]
   7: part of a meal served at one time; "she prepared a three
     course meal"
   8: (construction) a layer of masonry; "a course of bricks" [syn:
     {course}, {row}]
   9: facility consisting of a circumscribed area of land or water
     laid out for a sport; "the course had only nine holes"; "the
     course was less than a mile"
   v 1: move swiftly through or over; "ships coursing the Atlantic"
   2: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the
     Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow},
     {feed}, {course}]
   3: hunt with hounds; "He often courses hares"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top