ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portrayal

P AO0 R T R EY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portrayal-, *portrayal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portrayal(n) การวาดภาพคน, See also: การถ่ายภาพคน, ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน, Syn. portrayal, painting, sketch, drawing, photograph

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portrayal(พอร์เทร'เอิล, โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน, การถ่ายภาพคน, ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน, การพรรณนาเป็นคำ, การแสดง (เป็นตัว, ..)

English-Thai: Nontri Dictionary
portrayal(n) การวาดภาพ, การเขียนภาพคน, การพรรณนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย The Notebook (2004)
not a guy we just received the project this must be your portrayal of little red it's a completely new view and I'm astound please continue to work with us and thank youไม่ได้เป็นหนุ่ม เราเพิ่งจะได้รับโครงการค่ะ ฉันได้รับภาพวาดหนูน้อยหมวกแดงที่คุณวาดแล้ว Sapuri (2006)
Saw her portrayal of their drinking.เห็นภาพวาดการดื่มเหล้าของพวกเขา Back in Business (2008)
"Boone has hosted an outdoor amphitheater portrayal of the life and times of its namesake, Dan'l Boone."Boone ได้เป็นที่จัดแสดงชีวประวัติ ของคนที่ชื่อเหมือนเมืองนี้ Daniel Boone The Bozeman Reaction (2010)
Do you think The Aristocats is an accurate portrayal of the feline relationship?เธอคิดว่าภาพ "อริสโตแคท" บอกอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์แบบเหมียวๆหรือเปล่า? Rumours (2011)
I was nervous you wouldn't show up, considering your portrayal in the book.ฉันกลัวว่าคุณจะไม่ยอมมา เพราะคิดหนักกับภาพพจน์ในหนังสือ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
If you can't tell the difference between what I did to Blair and what I did to you, then maybe your portrayal in the book is more accurate than you thought.ถ้าคุณบอกความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่ผมทำกับแบลร์ กับสิ่งที่ผมทำกับคุณได้ บางทีตัวละครของคุณที่ผมเขียนไว้ในหนังสือ อาจแม่นกว่าที่คุณคิด Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Uh, yeah, "a searing portrayal of Manhattan's elite with just the right portion of pathos."นี่ไง "ภาพฉาวของชาวแมนฮัตตัน" "มาพร้อมกับเรื่องจริงอันน่าสมเพช" Memoirs of an Invisible Dan (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PORTRAYAL P AO0 R T R EY1 AH0 L
PORTRAYALS P AO0 R T R EY1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portrayal (n) pˈɔːtrˈɛɪəl (p oo1 t r ei1 @ l)
portrayals (n) pˈɔːtrˈɛɪəlz (p oo1 t r ei1 @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
写照[xiě zhào, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄠˋ, / ] portrayal, #15,646 [Add to Longdo]
人物描写[rén wù miáo xiě, ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] portrayal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] (n, vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P) [Add to Longdo]
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization [Add to Longdo]
描写[びょうしゃ, byousha] (n, vs) depiction; description; portrayal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portrayal \Por*tray"al\, n.
   The act or process of portraying; description; delineation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portrayal
   n 1: a word picture of a person's appearance and character [syn:
      {portrayal}, {portraiture}, {portrait}]
   2: acting the part of a character on stage; dramatically
     representing the character by speech and action and gesture
     [syn: {portrayal}, {characterization}, {enactment},
     {personation}]
   3: a representation by picture or portraiture [syn: {depicting},
     {depiction}, {portraying}, {portrayal}]
   4: any likeness of a person, in any medium; "the photographer
     made excellent portraits" [syn: {portrait}, {portrayal}]
   5: representation by drawing or painting etc [syn: {depiction},
     {delineation}, {portrayal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top